Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga
 1. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o posebnim uslovima rješavanja statusa izgrađenih objekata,   izmjena odluke o urb. sagl.pdf

 2. Prijedlog Odluke kojom se utvrđuje da je od javnog interesa izgradnja primarnih kolektora sistema prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području općine Tešanj (Napomena: prilog – tabela u materijalima dostavljena samo predsjednicima Klubova vijećnika),  odluka-javni interes29-01.pdf

 3. Prijedlog Odluke o usvajanju i pokretanju aktivnosti radi privođenja namjeni Idejnim projektom prikazanog koncepta izgradnje javne garaže na lokalitetu benzinske pumpe INA kod stambenog naselja Simetrale u Tešnju, odluka-ina-.pdf

 4. Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje članova Općinske izborne komisije Tešanj,  odluka o raspisivanju javnog oglasa za izbor oik-prijedlog.pdf   javni oglas oik.pdf

 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka za imenovanje članova općinske izborne komisije, rjesenje-izborna komisija.pdf

 6. Prijedlog Rješenja o promjeni upisa na zemljištu državne svojine sa pravom korištenja Skupštine opštine Tešanj u korist Mešinović (Alije) Šemse i Dautefendić (Alije) Tahira iz Tešnja, rjesenje-.pdf

 7. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period od 01.01.-31.12.2013. godine, izvjestaj ov za 2013.pdf

 8. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01.2013-31.12.2013. godine, izvjetaj op 2013.pdf

 9. Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2013.godini, poljoprivreda_2013.pdf    spisak_poljoprivreda.pdf

 10. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za 2013.godinu,  informacija o stanju bezbjednosti za 2013.godinu.pdf

 11. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju i uklanjanju NUS-a u 2013. godini na području općine Tešanj, informacija o deminiranju 2013. godina.pdf

 12. Informacija o učešću Općine Tešanj u projektu Unapređenje položaja žena na selu na lokalnom nivou u FBiH  informacija_vesta_ zaov-2014.pdf unapredenja zena-akcioni plan.pdf

 13. Informacija o prikupljenim i utrošenim sredstvima naknade za vatrogastvo.  informacija o utrosku sredstava naknade za vatrogastvo.pdf


Odgovore na vijećnička pitanja možete pogledati na:  odgovori na vijecnicka pitanja i inicijative.pdf