Prijava
Petak 13.12.2019
Događaji:
Pretraga

1. Informacija o provedbi Odluke o pogodnostima za investiranje u Poslovnoj zoni “Bukva” i o implementaciji zaključenih ugovora,   Informacija_Odluka o pogodnostima   

2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pogodnostima za investitore u RP Poslovna zona „Bukva“, Odluka o pogodnostima         poslovna zona_bukva

3. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni RP "Poslovna zona Bukva", Odluka_izmjena RP Bukva   obuhvat izmjene

4. Prijedlog Odluke o davanju nekretnina na korištenje u Bukvi,  Odluka_davanje na koristenje nekretnina

5. Prijedlog Odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene na području Općine Tešanj,  Odluka_prosjecna gradevinska cijena

6. Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta vode za piće „ROSSA“ Ljetinić, općina Tešanj  Odluka_ROSSA

7. Informacija o mogućnostima novog statusa JZU Apoteka i CMS Tefarm Tešanj,

8. Informacija o razvoju i iskorištavanju turističkih potencijala i radu Turističke zajednice-Ured u Tešnju, Informacija_turisticki potencijali

9. Informacija o radu Općinskog suda Tešanj za 2014. godinu, Informacija o radu Suda   prilozi

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinske izborne komisije i donošenje Odluke o izboru i imenovanju jednog člana Općinske izborne komisije, Rjesenje o razrjesenju   Izvjestaj Komisije    Rjesenje o imenovanju

11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Zakonodavno-pravne komisije i članova Statutarne komisije i Komisije za budžet. Komisija za budzet   Statutarna komisija  Zakonodavno-pravna komisija

 

 

Odgovore na vijećnička pitanja i inicijative možete preuzeti ovdje