Prijava
Nedjelja 20.10.2019
Događaji:
Pretraga


    Materijali za 3. sjednicu Općinskog vijeća:


  1. Prijedlog Nacrta Budžeta Općine Tešanj za 2013. godinu; nacrt_2013_ov.pdf  nacrt_2013_obrazlozenje.pdf
  2. Prijedlog Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2012/13. godina; odlukaostipendiranju_2012.pdf   kriteriji 2012.pdf

  3. Prijedlog Odluke kojom se odobrava građanima MZ Jelah – naseljenog mjesta Mračaj i Potočani, da koriste zemljište državne svojine;  mracaj-potocani.pdf


Materijali za 42. sjednicu:

Materijale za 41. sjednicu:

Materijale za 40. sjednicu vijeća pogledajte: