Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga
Nema slikeSjednica će biti održan u petak, 11. decembra 2009. godine u 13,00 sati u Sali Općinskog vijeća Tešanj.Na osnovu člana 19. i 22. Statuta Općine Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 11/07), te člana 19. i 42. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tešanj ("Službeni glasnik Općine Tešanj", broj: 7/08),

S A Z I V A M

sjednicu Općinskog vijeća Tešanj u povodu obilježavanja godišnjice smrti (04.12.2005. godine) prvog predsjednika Općine Tešanj izabranog na demokratskim izborima, rahmetli prim. Dr. Muhameda hafiza Članjka, koja će se održati dana 11.12.2009. godine (petak) u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 13,00 sati.PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA
Vedran Kaser, dipl. ing. inf. teh.