Prijava
subota 21.4.2018
Događaji:
Pretraga

U Sarajevu je 31. januara 2017. godine održana konferencija o unapređenju razvoja lokalne samouprave u organizaciji Ambasade Švicarske i UNDP-a u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom je potpisano pismo saradnje na implementaciji novog MEG projekta - Projekat okolišnog i privrednog razvoja.
Odabrano je samo 18 općina u BiH putem javnog poziva, na osnovu kvaliteta prijava i naprednosti stanja. Projekat je početno planiran za trajanje od četiri godine, a postoji mogućnost njegovog produženja.
Tokom prve faze projekat će pružiti podršku unapređenju privrednih zona, zaštiti okoliša, sektoru finansija, vodoprivrede, te saradnji sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mjesta. Ukupan budžet projekta je cca 22 miliona KM, a općine će moći koristiti razvojna sredstva od 4 miliona KM.

Prema najavama općina Tešanj će biti u mogućnosti koristiti sredstva u iznosu od cca 500.000 KM za razvoj vodovoda i kanalizacije, pod uslovom da i sama obezbijedi jednak iznos za ulaganje.
Konferenciji su prisustvovali Općinski načelnik i Predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj.