Prijava
četvrtak 21.6.2018
Događaji:
Pretraga

Pozivamo vas da u svrhu pripreme manifestacije „Tešanjsko proljeće 2017“, dostavite prijedlog sadržaja koje vaša ustanova/organizacija planira pripremiti u sklopu ove manifestacije.

Ukoliko želite da neke od manifestacija koje organizujete budu u okviru zajedničkih manifestacija, potrebno je da, kao organizatori/izvođači, iznesete i dostavite opis sadržaja koji planirate, okvirno vrijeme (datum, mjesto, termin i sl.) i finansijske aspekte (kao u priloženom obrascu).

Manifestacija će se realizovati u periodu od 12. marta do kraja aprila 2017. godine

Rok za dostavu sadržaja za manifestaciju je 20.02.2017. godine.

 

Obrazac za prijavu sadrzaja

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl. pravnik