Prijava
četvrtak 21.6.2018
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj poziva sve zainteresovane fizičke i pravne osobe, kao i korisnike javnih površina da se prijave najkasnije do 10.3.2017. godine radi iskazivanja interesa za korištenja u 2017. godini javnih površina za:

objekte poslovne namjene, ljetne bašte, kioske i druge slične objekte lagane konstrukcije, garaže, parkinge, tende, štandove, reklamne panoe, kao i druge namjene u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina.

Javni poziv za iskazivanje interesa za korištenje javnih površina možete pogledati ovdje