Prijava
subota 21.4.2018
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj u saradnji sa USAID Programom podrške marginaliziranim grupama žena, obezbjedila je sredstva za razvoj biznisa marginaliziranih grupa žena u iznosu od 90.000 KM. Program podrške usmjeren je na poticanje žena na osnivanje preduzeća ili obrta, samostalno ili kao tim, za žene žrtve nasilja, samohrane majke, nezaposlene mlade žene mlađe od 35 godina, žene s invaliditetomm ili sa djetetom sa invaliditetom, nezaposlene žene koje žive i koje će svoju djelatnost obavljati u ruralnim sredinama.

Javni poziv je otvoren od 07.03.2017. godine do 20.04.2017.godine, a tokom javnog poziva Općina Tešanj će u saradnji sa USAID-om održati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca prijave i odgovoriti na sva dodatna pitanja. Prva edukacija će biti održana 23.03.2017.godine u sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 12,00 sati. Objava rezultata javnog poziva izvršit će se do 15. maja 2017.godine, nakon čega će se obaviti intervju i donijeti konačna odluka o izboru.

Prijave sa dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti preporučeno na adresu: Općina Tešanj, Trg Alije Izetbegovića broj 1 ili lično u prijemnoj kancelariji Općine Tešanj.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje

Uputstvo za popunu obrasca prijave

Primjer popunjenog obrasca prijave

Obrazac prijave

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.