Prijava
subota 21.4.2018
Događaji:
Pretraga

Danas je u Tešnju upriličen Sastanak sa Načelnikom (Town Hall Meeting), odnosno dijalog Općinskog načelnika Suada Huskića sa građanima, predstavnicima mjesnih zajednica, lokalnih vlasti, nevladinog sektora i medija.

Sastanak sa Načelnikom je aktivnost koja se realizuje u okviru projekta Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koji je zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Tema Sastanka sa Načelnikom je razgovor o planovima razvoja općine kroz prizmu građanske participacije, sa naglašenom novom ulogom mjesnih zajednica, kao centara direktnog učešća građana u općinskim procesima.

 

U suštini mi imamo vrlo intenzivnu komunikaciju, a ovaj put ta komunikacija će biti manje formalna, dakle bit će jednostavnija. Ovo je prilika da razgovaramo o svim otvorenim pitanjima i teme za razgovor su dosta široke, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Sastanak sa Načelnikom oslanja se na postojeći koncept, koji kroz kombinaciju intervjua Načelnika sa moderatorom/voditeljem, te kroz postavljanje pitanja od strane publike, analizira nekoliko ranije definisanih segmenata koji se dotiču glavne teme.

Fondacija za razvoj i demokratiju, kao vanjski saradnik na projektu, organizovat će sastanke u 23 općine/grada koji učestvuju u projektu, kako bi doprinijeli razvoju kapaciteta građana kao aktivnih sudionika procesa donošenja odluka, kroz sastanke i debate sa temom funkcionisanja mjesnih zajednica.Sastanak u Tešnju je prvi organizirani sastanak u nekoj od općina koje učestvuju u projektu.