Prijava
četvrtak 21.6.2018
Događaji:
Pretraga

Obavještavamo sve poljoprivrednike, pravna i fizička lica, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u Registar dužni do 31.03.2017.godine, izvršiti prijavu promjena, odnosno ažuriranje podataka na svom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi Registar, uključujući i provjeru ispravnosti bankovnog računa nosioca gazdinstva.

Prijava planiranog obima i vrste poljoprivredne proizvodnje po kulturama, kao i brojnog stanja stočnog fonda po vrstama za 2017.godinu obavezna je za sva gazdinstva i preduslov je za ostvarivanje novčanih poticaja poljoprivredi sa federlanog, kantonalnog i općinskog nivoa.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.