Prijava
četvrtak 21.6.2018
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracije na temu Zadovoljstvo korisnika usluga. Edukaciju su održali Hamzalija Hojkurić, pomoćnik Općinskog načelnika i Mirnes Dedukić, stručni savjetnik za ljudske resurse i normativno-pravne poslove. Tokom edukacije, prezentirani su rezultati provedenih anketa, koji su pokazali da je razlika između očekivanja i percepcije korisnika koji su češće koristili usluge Općine Tešanj manja u odnosu na ostale korisnike.

Općina Tešanj je u odnosu na očekivanja korisnika ispunila 76,06% očekivanja, dok su korisnička očekivanja idealne Općine u BiH 85,93%. Poredeći sa 2015. godinom, korisnici su smanjili svoja očekivanja od idealne Općine (2015. godine – 88,57%), dok je Općina Tešanj u 2016. godini povećala procenat ispunjavanja očekivanja korisnika usluga.

Nakon prezentiranja rezultata zadovoljstva korisnika usluga koje provodi Općina Tešanj, danas su predstavljeni i rezultati zadovoljstva javnim uslugama Općine Tešanj koji su analizirani kroz projekat MEG.

Nakon analize svih podataka, pristupilo se usklađivanju i izmjeni metodologije mjerenja zadovoljstava korisnika u 2017. godini.