Prijava
petak 17.11.2017
Događaji:
Pretraga

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom preporučenono, sa obaveznom naznakom za koji upravni odbor se prijavljuje.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas o izboru predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za za kulturu i obrazovanje i JU Opća biblioteka možete pogledati ovdje