Prijava
subota 21.4.2018
Događaji:
Pretraga

Nastavljena je realizacija Liste kapitalnih projekata za 2017 godinu.

U toku su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta Čamdžići - Ljeskovac u MZ Ljetinić. Ujedno je završeno asfaltiranje puta Širbegovići u MZ Vukovo.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug. Nadzor vrši firma M-DŽ d.o.o. Tešanj.