Prijava
četvrtak 21.6.2018
Događaji:
Pretraga

Završeni su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju dionice puta Agići-Bajina glava u MZ Rosulje. Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug, a  nadzor  je vršila firma M-DŽ d.o.o. Tešanj.
Isti izvođač je uveden u posao na sanaciji i asfaltiranju dionice puta Bare-Palučak u MZ Miljanovci-Lončari. Projekat finansira Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica,Oopćina Tešanj i građani.