Prijava
četvrtak 21.6.2018
Događaji:
Pretraga

U cilju dostizanja vizije Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda, a radi adekvatnog zbrinjavanja komunalnog otpada i sprečavanja nastanka divljih deponija, Federalno ministarstvo turizma i okoliša, Općina Tešanj i JP Rad finansiraju projekat nabavke 2000 posuda/kanti za zbrinjavanje komunalnog otpada, 200 kompostera za organski otpad i jedne prese za baliranje komunalnog otpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 108.000 KM, a projekat sufinansiraju Federalno ministarstvo okoliša i turizma u iznosu od 72.000 KM, Općina Tešanj sa 18.000 KM i JP Rad sa 18.000 KM.

Nabavka hidraulične prese će omogućiti lakšu manipulaciju sa iskoristivim komunalnim otpadom prije njegove otpreme na reciklažu. Kante za privremeno odlaganje otpada bit će bez naknade podijeljene novim korisnicima koji potpišu ugovor sa JP Rad o organizovanom odvozu komunalnog otpada, a komposteri za organski otpad bit će podijeljeni kao pilot projekat primarnog razdvajanja organskog otpada. Uskoro će biti objavljen javni poziv za građane sa svim potrebnim informacijama.

Ugovor za nabavku posuda za privremeno odlaganje komunalnog otpada i kompostera za organski otpad potpisan je danas u kabinetu Načelnika općine Tešanj. Ugovore su potpisali Načelnik općine Tešanj i direktor JP Rad, te direktori odabranih ponuđača, firmi Faro Zenica i Hypomarket Srebrenik.

Kriteriji za podjelu bit će naknadno utvrđeni od strane Općine Tešanj i JP Rad i objavljeni putem medija.