Prijava
srijeda 20.6.2018
Događaji:
Pretraga

Realizacija projekta "Sanacija desne obale rijeke Usore u naselju Jelah, Općina Tešanj"  je otpočela. U toku su pripremni radovi u Ribarskoj ulici kod klaonica. Radove izvodi firma "ROADING" d.o.o. Gračanica, a  nadzor radova vrši "PGP HIDROINŽINJERING" d.o.o. Tuzla.
Sredstva za sanaciju ovog dijela obale rijeke Usore su obezbjeđena od "Agencije za vodno područje" u iznosu od 139.932,00 KM.