Prijava
petak 20.7.2018
Događaji:
Pretraga

Aktuelne vremenske prilike obilježene ekstremno visokim temperaturama zraka, pogoduju pojavi požara. Svjedoci smo da je tlo, trava i nisko rastinje isušeni, tako da je još veća požarna opasnost odnosno mogućnost nastanka požara.
Upozoravamo građane, da u svakom momentu imaju na umu činjenicu, da u aktuelnom iznimno vrućem ljetnom periodu i najmanja nesmotrenost i nepažnja mogu uzrokovati požare katastrofalnih razmjera.
Potrebno je obratiti pažnju na svaki detalj, loženje vatre u prirodi ili blizu objekata stambenih ili drugih, adekvatnog odlaganja i zagasivanja vodom žara iz roštilja, izbjegavanja bacanja opušaka u prirodu, uništavanje i spaljivanje suhe trave, korova, rastinja i biljnih otpadaka.
Zabranjeno je paljenje vatre u neposrednoj blizini ruba šume,  te u trasama elektroenergetskih vodova.
Osoba koja primijeti požar dužna je da ga ugasi ako to može učiniti, bez opasnosti za sebe i drugoga. Ukoliko, i pored svih preduzetih mjera dođe do požara potrebno je obavijestiti:
1.    Dežurnog u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Tešanj na broj telefona 123 i 032/650-720
2.    Dežurnog u Policijskoj stanici Tešanj na broj telefona 122 i 032/652-291
3.    Operativni centar civilne zaštite na broj telfona 121 i 032/650-439


Služba Civilne Zaštite