Prijava
petak 20.7.2018
Događaji:
Pretraga

U postupku realizacije kapitalnih projekata za 2017.godinu, zaključeni su ugovori za izvođenje radova za drugi dio infrastrukturnih projekata. Radi se o 10 projekata koji su usaglašeni sa potrebama mjesnih zajednica i verifikovani od strane Općinskog vijeća. Sredstva su obezbijeđena od strane općine Tešanj, a za dio projekata pripremljeno je i učešće od strane mještana. Ugovori su zaključeni sa firmama Dobojputevi d.d. Doboj Jug, AB - Trans d.o.o. Tešanj i Geo - put d.o.o. Maglaj. Početak radova je planiran po uvođenju izvođača u posao.