Prijava
subota 22.9.2018
Događaji:
Pretraga

Shodno Sporazumu o realizaciji Ugovora sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Općina Tešanj i JP RAD objavljuju:

 

JAVNI POZIV
za dodjelu besplatnih kanti i kompostera za zbrinjavanje kućnog otpada

 

U cilju unapređenja organizovanog prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada Općina Tešanj, u saradnji sa JP "RAD" vrši  podijelu 2000 kanti za privremeno odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara (besplatno) novim korisnicima (domaćinstvima) koji potpišu Ugovor sa JP "RAD" o organizovanom odvozu komunalnog otpada..
Podjela 200 kompostera zapremine 400 litara vršit će se nakon isporuke od strane dobavljača u septembru 2017. godine, kao pilot projekat primarnog razdvajanja organskog otpada.
Zaključno sa 10.08.2017. godine podijeljeno je 300 kanti za  privremeno odlaganje komunalnog otpada i zaprimljeno je 30 prijava za  dodjelu kompostera za razdvajanje organskog otpada.
Svi zainteresovani građani se mogu javiti u sjedište komunalnog preduzeća "RAD" Tešanj (Halida Kadušić tel. 650 566 i 650 428). Podjela će trajati do isteka zaliha. Preuzimanje kanti vrši se odmah po potpisivanju ugovora (ponijeti ličnu kartu).
Spisak svih korisnika bit će javno objavljen na web stranici Općine i JP RAD.
Javni poziv možete pogledati ovdje.