Prijava
ponedjeljak 22.10.2018
Događaji:
Pretraga

Obavještavaju se zainteresovani taksi prevoznici koji su podnijeli zahtjev za raspored taksi vozila na taksi stajalištima po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području općine Tešanj za 2018. godinu, da će se javno otvaranje zahtjeva izvršiti u srijedu, 15. novembra 2017. godine u 13:00 sati, u staroj sali Općinskog vijeća Tešanj (III sprat).

 

Prisustvo nije obavezno.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE

Nihad Hadžismajlović