Prijava
ponedjeljak 22.10.2018
Događaji:
Pretraga

Obavještavamo građane da će Općina Tešanj u periodu od 15.11. do 30.11.2017. godine vršiti prikupljanje podataka (anketiranje) o zadovoljstvu korisnika usluga koje pruža Općina Tešanj.

Anketiranje će se vršiti prema planu u zgradi Općine Tešanj i u općinskim uredima Jelah i Tešanjka.

Prikupljeni podaci iz ankete su anonimni i koristit će se isključivo u svrhu analize, a u skladu sa Uputstvom o metodologiji mjerenja zadovoljstva korisnika usluga Općine Tešanj.

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr. sci. Suad Huskić