Prijava
Četvrtak 25.4.2019
Događaji:
Pretraga

Počeli su radovi na rekonstrukciji spomen obilježja u Jelahu. U saradnji sa organima MZ Jelah, Općina Tešanj je ugovorila radove na spomen obilježju. Planirano je postavljanje novog kamena sa ispisom imena kao i ugradnja rasvjete na spomen obilježju. Projekat se finansira iz budžeta Općine Tešanj i u narednih nekoliko dana radovi će biti okončani.