Prijava
Četvrtak 23.5.2019
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj je izradila Budžet za građane za 2018. godinu kao svojevrstan vodič koji na jednostavan način prikazuje kako se planira prikupiti i trošiti novac iz budžeta Općine tokom 2018. godine. Vodič je namijenjen svima koji žele da se upoznaju sa procesom budžetiranja, prate realizaciju općinskih ciljeva i finansiranja svih aktivnosti koje se podržavaju općinskim budžetom.

Cilj ovakvog pristupa je da se javnosti omogući bolji uvid i razumijevanje načina na koji lokalne vlasti planiraju, raspodjeljuju i troše sredstva iz budžeta Općine.

Nadamo se da će ovaj vodič omogućiti bolje razumijevanje budžetskog procesa i veće sudjelovanje građana u izradi narednih općinskih budžeta.

 

Budžet za građane možete pogledati ovdje

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc