Prijava
Nedjelja 21.7.2019
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj da će od 13.09.2018. do 10.10. 2018. godine biti na snazi povremena zabrana saobraćaja motornih vozila dijela ul.”Tabačka” u Tešnju, a radi izvođenja radova na nastavku realizacije projekta toplifikacije Starog grada - Grana IX na dionici od T 50-55 u dužini od 50 m.

Povremena obustava saobraćaja bit će obilježena vertikalnom saobraćajnom signalizacijom, a odvijanje saobraćaja će biti regulisano putem ovlaštenih lica na terenu.

Izvođač radova na nastavku realizacije projekta toplifikacije Starog grada je preduzeće “AB-TRANS” d.o.o. Tešanj.

Tekst Rješenja o povremenoj obustavi saobraćaja istaknut je na oglasnim pločama Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka, a Rješenje možete pogledati i ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc