Prijava
Nedjelja 18.8.2019
Događaji:
Pretraga

U Općini Tešanj održan je sastanak predstavnika Općine Tešanj i JP Autoceste FBiH sa učesnicima na izradi Studije uticaja na okoliš za dio Koridora 5c koji prolazi kroz općinu Tešanj.

Općina Tešanj je informisana da je u postupku izrada glavnog projekta za dionicu Koridora 5c tzv. Obilaznica oko Doboja, pri čemu se jedan dio odnosi na FBiH (8,5 km tj dionica Karuše- petlja Medakovo), a drugi dio pored Doboja sve do spoja sa autoputem Banjaluka-Doboj. EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj) razmatra mogućnost da odobri sredstva za ovu namjenu.

Glavni dio sastanka se odnosio na potrebu obezbjeđenja informacija o potencijalnim rizicima od poplave, klizišta ili drugih pojava koje mogu imati vezu sa ovim projektom. Usaglašeno je da Općina Tešanj dostavi raspoložive informacije učesnicima u izradi projekta (Građevinski fakultet Sarajevo i TRL Velika Britanija).

 

Više o planovima na ovoj dionici može se pronaći na web stranici Autocesta FBiH u dokumentu na sljedećem linku:

http://www.jpautoceste.ba/wp-content/uploads/2018/12/ZWJ112-JPAC-Doboj-Bypass-NTS_Bosnian_Final-2.pdf