Prijava
Nedjelja 18.8.2019
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnici Općinskog načelnika Azra Muslija i Hamzalija Hojkurić održali su sastanak sa direktorima javnih ustanova i preduzeća sa područja općine Tešanj.

Tokom sastanka, razgovarano je o radu ustanova i preduzeća u 2018. godini, kao i ciljevima iz Strategije razvoja za 2019. godinu.

Dogovrene su aktivnosti i zadaci za naredni period, a očekuje se i uspješna realizacija ciljeva javnih ustanova i preduzeća za 2019. godinu.