Prijava
srijeda 29.3.2017
Događaji:
Pretraga

Novosti

 

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima organa MZ Kalošević, direktorom OŠ Abdulvehab Ilhamija te vijećnicima OV Tešanj koji dolaze sa prostora Kaloševića (Sedina Hodžić i Mirano Jupić). Sastanak su inicirali predstavnici MZ Kalošević, a cilj sastanaka je bio upoznavanje sa planiranom realizacijom projekata u 2017. godini na području ove mjesne zajednice.
Razgovaralo se o narednoj fazi gradnje školskih sala, prioritetima u uređenju puteva, te problemima u upravljanju vodovodom. Planirani projekti su kompleksni i njihova realizacija zahtjeva maksimalno uključenje svih aktera sastanka.

Precizirani su rokovi i dogovorene konkretne aktivnosti koje treba da se realizuju u narednom periodu, a koje za cilj imaju nastavak dobre saradnje, te stvaranje povoljnijeg ambijenta i poboljšanja uslova za život i rad građana kako ove MZ tako i cijelog područja općine Tešanj.

 

 Uz prijavu poslovne ideje potrebno je dostaviti bar jedan dokaz o pripadanju marginaliziranoj grupi:

-žene žrtve nasilja (Centar za socijalni rad-potvrda da se nalazi na evidenciji);

-samohrane majke (ako je razvedena rodni list, sudska presuda kome je dijete dodijeljeno, ovjerena kućna lista ili potvrda iz Centra za socijalni rad);

-žene sa invaliditetom (rješenje o stepenu invaliditeta);

-žene sa djetetom sa invaliditetom (rješenje o stepenu invaliditeta djeteta);

-nezaposlene žene koje žive na selu i planiraju da rade na selu (ovjerena izjava);

-nezaposlene žene do 35godina (potvrda da je na evidenciji nezaposlenih).

 

Općina Tešanj može u pojedinim slučajevima tražiti dopunu dokumentacije kojom se dokazuje status.

 

Počeli su radovi na postavljanju stubova LED javne rasvjete kroz Industrijsku zonu Bukva.

Izvođač radova, firma STEP d.d. Sarajevo će postaviti ukupno 61 LED svjetiljku.

Privremeno je zauzeta jedna saobraćajna traka zbog bezbijednog montiranja stubova, te vozačima savjetujemo opreznu vožnju.

Općina Tešanj u saradnji sa srednjim školama sa područja Tešnja ove godine organizuje četvrti Sajam srednjih škola i fakulteta. U prethodne tri godine, na Sajmu je učestvovalo oko 20 različitih fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine, 10 srednjih i 15 ostalih institucija koje su vezane za obrazovanje. Sajam podržava i Udruženje privrednika, a sve u cilju školovanja kadra u skladu sa stvarnim potrebama privrede.

Sajam će biti održan u petak, 31. marta od 9,00 do 14,30 sati u Sportskoj dvorani u Tešnju.

Općinski načelnik Suad Huskić održao je danas sastanak na temu Strategija razvoja i planovi za 2017. godinu. Sastanku su prisustvovali menadžeri projekata za predložene ovogodišnje ciljeve iz strateških dokumenata.

Nakon predstavljanja Ciljeva za 2017. godinu, dogovoreni su načini realizacije. Svi menadžeri imaju obavezu Općinskom načelniku dostaviti plan aktivnosti.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.