Prijava
nedjelja 29.5.2016
Događaji:
Pretraga

Novosti

Predsjednik Privredne komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić i potpredsjednik Mirko Šantić, povodom održanog Sajma privrede Tešanj 2016. godina uputili su čestitke Općinskom načelniku Suadu Huskiću.
Ovom prilikom, istakli su da je općina Tešanj najuspješniji poslovni prostor Federacije Bosne i Hercegovine.
Privredna komora bila je partner 12. Sajma privrede Biznis Tešanj 2016. , koji je po mnogima do sada najuspješniji Sajam koji je organiziran na preko 10.000 m2 prostora sa učešćem preko 130 izlagača iz BiH i okruženja.

U proteklih nekoliko dana urađena je obnova horizontalne signalizacije i oznaka koje će obezbjediti sigurnije kretanje vozila i pješaka, a posebno su označene površine za zaustavljanje autobusa za prevoz đaka.

Također je završeno uređenje vode Kosovac, kao i analiza voda sa svih javnih česmi (Kosovac, Kosovčić, Bešla, Sankovac, Studenac (Hrvatinovići), Studenac (Gornja Raduša), Ključ voda, Spomen voda u Kaloševiću). Sve vode su zdravstveno ispravne.

U toku su radovi na košenju većih zelenih površina (Obješenica i Krndija) i korita rijeke Tešanjke, a nakon čega slijedi čišćenje samog korita od nanosa šljunka i pijeska.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

Na lokaciji Vatrogasnog doma održana je obuka predstavnika mjesnih zajednica na temu Rad jedinica civilne zaštite, Saradnja sa MZ, a detaljnije je obrađena tema Vrste i način upotrebe protupožarnih aparata. Prisustvo i interesovanje predstavnika mjesnih zajednica je bilo na zavidnom nivou, a nakon usmenog dijela izvršena je i jedna pokazna vježba u kojoj su predstavnici MZ direktno učestvovali u gašenju požara.

Edukacija je iskorištena i za dodatne dogovore oko budućih aktivnosti, a koje se odnose na prikupljanje elektronskog otpada, provjera stanja protupožarne opreme po zgradama MZ i sl.

Također, iskorištena je prilika za podjelu zastava (državnih i općinskih) za potrebe mjesnih zajednica a čiju nabavku je izvršila Općina Tešanj

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija administracije na temu Zaštita od požara.

Predavač je bio Hasan Ćeman, komandir Profesionalne vatrogasne jedinice.

Tokom predavanja, istaknut je značaj i važnost edukacije o požarnim opasnostima, dojavi požara vatrogascima, korištenju aparata, te gašenju požara.

Nakon predavanja, uslijedila je praktična vježba gašenja požara.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.