Prijava
petak 30.1.2015
Pretraga

Novosti

Danas je u Sali Općinskog vijeća sa početkom u 16,30 sati održana 26. sjednica Vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1. Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

2. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01. – 31.12.2014. godine,

3. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu,

4. Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Tešanj,

5. Izvještaj o radu Općinskog načelnika za period od 01.01. do 31.12.2014. godini,

6. Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Musala“ Tešanj II,

7. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima raspodjele sredstava za finansiranje rada organa mjesnih zajednica,

8. Informacija o stanju u poljoprivredi i realizaciji Programa novčanih poticaja u 2014.godini,

9. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2014. godini na području općine Tešanj.

 

Prije usvajanja dnevnog reda, 6. tačka – Prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Regulacionog plana „Musala“ Tešanj II je povučena.

Najviše rasprave je bilo oko prve tri tačke dnevnog reda (Izvještaj o radu Općinskog vijeća Tešanj za period 01.01. – 31.12.2014. godine, Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za period 01.01. – 31.12.2014. godine i Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2014. godinu) koje su nakon dodatnih obrazloženja usvojene.

26. sjednica Općinskog vijeća Tešanj je završena u 21,20 sati.

Obavještavamo javnost i sve zainteresovane da će se 26. sjednica Općinskog vijeća Tešanj, koja je zakazana za 29.01.2015. godine u 14,00 sati, održati isti dan sa početkom u 16,30 sati.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

Senad N. Subašić

 

Načelnik općine Srebrenik Nihad Omerović sa saradnicima posjetio je danas općinu Tešanj i sastao se sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem.

 

Tokom sastanka, Općinski načelnik je predstavio organizaciju općinske Uprave, nakon čega je razgovarano o iskustvima u funkcionisanju i radu dvije općine.

 

Sastanku su prisusvovali i pomoćnici Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić i Sabahudin Omerbašić, te direktor Agencije za razvoj Ismar Alagić.

 

Obavještavamo sve poljoprivrednike, pravna i fizička lica, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, da su u skladu sa članom 14. Pravilnika o upisu u Regisar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata dužni do 31.03.2015.godine, izvršiti prijavu promjena odnosno ažuriranje podataka na svom gazdinstvu kod općinske službe koja vodi Registar. Ažuriranje podataka je obavezno za sva gazdinstva bez obzira da li je bilo nekih promjena.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao i ažurirani podaci u Registru su uslov za ostvarivanje novčanih poticaja poljoprivredi sa federlanog, kantonalnog i općinskog nivoa.

Za više informacija obratiti se Službi za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, kontakt osoba -Tamara Turkić.

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc.

Preliminarna lista stipendista sačinjena je na osnovu dostupnih informacija i prijava. Molimo sve one koji znaju za drugačije podatke da nas o tome obavijeste. Studenti koji dobiju stipendiju u putem Ministarstva za boračka pitanja biće skidani automatizmom sa općinske liste. Prijavljen je značajno veći broj studenata (jer nisu iskorišteni mehanizmi stipendija Ministarstva za boračka pitanja ZDK) te će konačan broj stipendista biti utvrđen konačnom listom. Rok za prigovore po preliminarnoj listi je osam dana od dana objavljivanja liste.

 

Preliminarnu listu možete pogledati ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl. pravnik