Prijava
petak 21.7.2017
Događaji:
Pretraga

Novosti

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače sa područja općine Tešanj, upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva izradilo aplikaciju FARMER PORTAL koja vam omogućava: Pregled podataka iz Registra poljoprivrednih gazdinstava i klijenata, pregled statusa zahtjeva u obradi za novčane poticaje, pristup i preuzimanje obrazaca za prijavu poticaja, te lakši pristup zakonima i pravilnicima.

Pristupiti portalu možete na link www.farmerportal.ba, a zatim unosite korisničko ime i lozinku a to su BK i BPG.

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić dipl.ecc.

U toku je izvođenje pripremnih radova za asfaltiranje dionice puteva Bare-Zlatići u MZ Trepče i Halilovići-Alići u MZ Šije, koji se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2017. godinu.

Izvođač radova na dionici puta Bare-Zlatići u MZ Trepče je firma AB Trans d.o.o. Tešanj, a na dionici puta Halilovići-Alići u MZ Šije izvođač je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Nadzor radova vrši firma M-DŽ d.o.o. Tešanj.

U skladu sa planskim aktivnostima na provođenju preventivnih mjera zaštite od poplava za 2017. godinu, počelo je čišćenje i uređenje korita potoka Lužnjak u MZ Miljanovci-Lončari.

Zadatak ovih aktivnosti je da se na plavnim područjima, izvrši čišćenje postojećeg vodotoka od nanosa, zemlje, granja, šiblja i dr., a sve sa ciljem poboljšanja protoka i odvodnje bujičnih i površinskih voda.

Na ovaj način želi se adekvatno zaštiti stambeni, poslovni, infrastrukturni i drugi objekti, kao i životi ljudi.

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

 

 

Direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske Barbara Dätwyler Scheuer sa saradnicima posjetila je danas Općinu Tešanj kako bi prisustvovala radionici u okviru MEG projekta – Unapređenje građanskog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Ovom prilikom, direktorica se srela i sa Općinskim načelnikom kako bi razgovarali o aktuelnim projektima Vlade Švicarske, a koji se realizuju u Tešnju.

 

Općina Tešanj je odabrana u dva višegodišnja projekta koja finansira Vlada Švicarske - Unapređenje razvoja lokalne samouprave i Jačanje uloge mjesnih zajednica.

 

Unapređenje razvoja lokalne samouprave (MEG) odnosi se na zaštitu okoliša, unapređenje privrednih zona, sektora finansija, upravljanje vodama, te saradnju sa privatnim sektorom u svrhu podrške otvaranju novih radnih mjesta.

 

Drugi projekat, Jačanje uloge mjesnih zajednica ima za cilj jačanje institucije MZ, ljudskih kapaciteta, unapređenje usluga na nivou mjesne zajednice, uključivanje socijalno isključenih kategorija, veće učešće javnosti u planiranju investicija i usaglašavanju prioriteta. Kroz ovaj projekat, već je kao vid poticaja lokalnom razvoju, dodijeljena IT oprema, asfaltirani putevi, izgrađene tribine na sportskim terenima.

 

 

 

 

 

 

Općina Tešanj jedna je deset općina i gradova koji su izabrani u prvom ciklusu za učešće u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD. Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva širenjem uspješnog modela transparentnog finansiranja projekata organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave. Također, projekat nastoji osigurati veće građansko učešće u procesima donošenja odluka i unaprijediti pružanje javnih usluga za sve građane u lokalnim zajednicama.

 

Danas je ovim povodom upriličen sastanak Općinskog načelnika sa saradnicima i predstavnicama UNDP-a, Brankom Matić, Sanjom Bokun i Selmom Osmanagić-Agović.

 

Drago mi je da je općina Tešanj u još jednom projektu koji će značiti bolji život svim građanima. U naredne dvije godine na raspolaganju će biti oko 200.000 KM da putem javnih poziva odaberemo i realiziramo projekte udruženja građana (OCD) kojima će biti riješena neka važna pitanja za sve nas. Osim toga najavljena nam je podrška u regionalnoj saradnji (pet država zapadnog Balkana), edukaciji aktivista u udruženjima građana, edukaciji uposleniih u općinskoj upravi, općinskih vijećnika i dr.. Do kraja godine očekujemo prvi javni poziv na kojem će moći učestvovati sva udruženja i putem kojeg će se odobriti preko 100.000 KM, rekao je Općinski načelnik Suad Huskić.

 

Partnerski odbor ReLOaD-a u Bosni i Hercegovini je u prvom ciklusu odabrao sljedećih deset općina i gradova za učešće u projektu: Banja Luka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla. Ove općine i gradovi su izabrani na osnovu Direktnog poziva za jedinice lokalne samouprave i konkurentnog procesa selekcije. Ključni kriteriji pri izboru bili su rezultati koje jedinice lokalne samouprave ostvaruju pri raspodjeli finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva, u skladu sa transparentnim kriterijima, projektnim pristupom i LOD metodologijom za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva. U narednom periodu planirana je serija konsultativnih sastanaka u izabranim općinama i gradovima na kojima će se dogovoriti dinamika realizacije projekta. U septembru će biti organizovan i drugi ciklus selekcije, kada će biti izabrano i ostalih deset jedinica lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, koje će učestvovati u ReLOaD projektu.

 

Činjenica da se na poziv za učešće u ReLOaD projektu prijavilo 32 od ukupno 48 jedinice lokalne samouprave koje su se mogle prijaviti na direktni poziv, jasno pokazuje njihovu opredijeljenost za ovakve projekte. Iskoristit ću priliku da se zahvalim našem donatoru i partneru Europskoj uniji, kao i općini Tešanj sa kojom nastavljamo uspješnu saradnju. Zajedno sa organizacijama civilnog društva nastavljamo raditi na rješavanju problema u zajednici u korist građana, rekla je Sanja Bokun, voditeljica ReLOaD projekta u Bosni i Hercegovini.

 

ReLOaD je trogodišnji regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). ReLOaD se provodi u šest zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* (UNSCR 1244/1999) i Srbiji.

 

Ukupan budžet projekta za Bosnu i Hercegovinu je oko 4 miliona eura, a koristi od ReLOaD-a imat će više od 20.000 građana, 20 općina i gradova, te organizacije civilnog društva koje će učestvovati u implementaciji više od 85 projekata u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.