Prijava
utorak 30.6.2015
Događaji:
Pretraga

Novosti

Na osnovu inicijative Savjeta za lokalni ekonomski razvoj Općine Tešanj, direktor Agencije za razvoj općine održao je prezentaciju EU fondova dostupnih javnom,privatnom i civilnom sektoru u BiH, pod nazivom Instrument predpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020 u kontekstu BiH.

Učešće na ovoj prezentaciji uzeli su predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora sa područja općine Tešanj.

Prezentaciju možete pogledati ovdje

Nakon zaključenja ugovora i uvođenja izvođača u posao, počela je realizacija kapitalnih projekata I faze radova - izgradnja puteva.

U toku su radovi na dionicama puteva NC Čaglići u MZ Jablanica i NC Aleksići-Mujezinovići u MZ Dobropolje-Mekiš.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Nakon zaključenja ugovora i uvođenja izvođača u posao, otpočela je realizacija kapitalnih projekata I faze radova - sanacija klizišta.

Izvođač radova, firma Transkop d.o.o. Tešanj je završio sanaciju klizišta na putnoj infrastrukturi u Kaloševiću, a u toku su završni radovi i na sanaciji klizišta u Dž.Planjama.

Također, firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug je počela radove na sanaciji klizišta na putnoj infrastrukturi u Karadaglijama (Ćatin Greb).

Listu možete pogledati ovdje

U toku su radovi na realizaciji Ugovora za III fazu radova u Poslovnoj zoni Glinište u iznosu od 115 000 KM.

Radi se o izgradnji (trasiranju) nove saobraćajnice, od Rosulja prema Alpini u dužini od 750 m.

Izvođač radova, firma Porobić d.o.o. Zavidovići je izvela pripremne radove, a u toku je iskop zemljanog materijala i pripreme za izradu tampnskog sloja.