Prijava
srijeda 5.8.2015
Događaji:
Pretraga

Novosti

U odbrani Bosne i Hercegovine i općine Tešanj svaka jedinica ARBiH i svaki pojedinac imali su svoje mjesto i ulogu, a u cijelom sistemu odbrane važno mjesto zauzimala je i 207 "Pousorska ljuta" viteška brigada.

Povodom godišnjice formiranja 207 "Pousorske ljute" viteške brigade upućujem iskrene čestitke svim pripadnicima ove jedinice, porodicama šehida i poginulih branitelja, te svim patriotama BiH.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

mr.sc. Suad Huskić, profesor

Uz prisustvo predstavnika kantonalnog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, danas je izvršena primopredaja radova na sanaciji kuće porodice Bilkić Janje iz Pljužića, koja je sanirana Programom Obnova stambenih objekata za povratnike na područje ZDK i raseljene osobe čije je prijeratno prebivalište bilo na području ZDK 2012.

Sredstva za sanaciju su obezbjedili kantonalno Ministarstvo i Općina Tešanj.

Izvođač radova je bila Građevinska radnja vl. Elez Ševko, a primopredaja radova je izvršena bez primjedbi.

Danas je u Općini Tešanj održan sastanak s predstavnicima "ZEOS eko-sistem" - Društva za postupanje sa otpadnom električnom i elektronskom opremom d.o.o. Sarajevo, Elmom Babić-Džihanić i Alemom Kupusovićem, te predstavnicima firme "C.I.B.O.S." - Regionalni centar Zenica na temu mogućnosti sistemskog prikupljanja, preuzimanja, skladištenja i reciklaže EE-otpada s podrućja cijele općine Tešanj.

Na sastanku su u ime Općine Tešanj sudjelovali predstavnik rukovodstva kvalitete i okoliša Ferid Mustafić, predstavnici Komunalnog preduzeća "RAD" Tešanj Himzo Bošnjak i Indir Kapić, Kanita Gredelj ispred Službe za finansije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, te Hasan Plančić, koordinator za rad sa mjesnim zajednicama.

Sastanak je imao radni karakter, a cilj je bio da se učesnici međusobno informišu o mogućnostima za sistemsko rješavanje zbrinjavanja EE-otpada s područja naše općine, težišno iz domaćinstava, koji do sada nije adekvatno prikupljan i zbrinjavan, a predstavlja potencijalnu opasnost za ljude i okoliš. Iz informacija koje su dobili od gostiju - učesnika na sastanku predstavnici Općine su prepoznali šansu i mogućnosti da učinimo novi iskorak u oblasti ekologije i svijesti o okolišu, a općinu učinimo još čišćom, zdravijom i privlačnijom.

Zaključeno je da su nakon ovog sastanka praktično otvorene nove mogućnosti kvalitetnog zbrinjavanja EE-otpada od strane certificiranih i za to ovlaštenih firmi, uz vrlo stimulativan način i za Općinu i za građane. Općina će u narednim danima sve ideje iznesene na sastanku analizirati i pripremiti plan aktivnosti, koji bi osigurao način uspješnog trajnog rješavanja prikupljanja i privremenog zbrinjavanja ovog otpada od građana, pri čemu će uključiti sve svoje potencijale, posebno vlastite kadrove, KP "RAD" i drugih zainteresiranih i odgovornih firmi, škole, medije, NVO i mjesne zajednice, kako bi se EE-otpad od građana mogao preuzimati u kontinuitetu, besplatno i uz stimulaciju, kratko vrijeme zbrinjavati u za to određenim prostorima (do prikupljanja količina rentabilnih za preuzimanje i prijevoz do Regionalnog centra Zenica od strane firme C.I.B.O.S.), a zatim i reciklirati uz najviše eko-norme i standarde.

"ZEOS eko-sistem", sa svoje strane, osigurat će preduvjete da se prikupljeni otpad besplatno preuzme, odveze i reciklira. Ovo društvo je jedini ovlašteni operater sistema upravljanja električnom i elektronskom opremom u Federaciji BiH, koji posluje po principu neprofitabilnosti.

Inače, na osnovu Zakona o upravljanju otpadom donesen je Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Službene novine FBiH" br. 87 od 12.10.2012. godine), a koji je stupio na snagu 20.10.2012. godine, te obavezuje proizvođače i uvoznike na upravljanje i zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme po principu produžene odgovornosti proizvođača.

Novi sastanak sa konkretnim planovima i tehničkim rješenjem zbrinjavanja EE-otpada održat će se najkasnije za mjesec dana, do kada će Općina Tešanj poduzeti sve da detalje ovih aktivnosti sistemski riješi i sa istima upozna građane.

Još jednom ističemo da će na prostoru cijele općine sistemski i kontinuirano biti riješeno besplatno preuzimanje EE-otpada koji građani bespotrebno i uz brojne opasnosti drže po svojim domovima i ostavama, kao što su stara i neispravna kompjuterska oprema, monitori, TV aparati, frižideri, neonske sijalice, baterije i dr. otpad potencijalno štetan za ljude i okoliš.

Tako će naša općina biti još bliže ostvarenju svoje vizije: "Tešanj - sredina ekološke svijesti, čistoće i reda".

U Sali Općinskog vijeća održan je prvi od dva sastanka na temu Jačanje uloge žena i mladih lidera u javnom i političkom životu u Bosni i Hercegovini. Cilj sastanka je bio da se žene i mladi informišu i motiviraju o važnosti njihovog djelovanja u javnom i političkom životu. Sastanak je realizirala potpredsjednica Upravnog odbora Udruženja Izbornih zvaničnika u BiH, Uma Isić.

U općini Tešanj kao i u drugim općinama Bosne i Hercegovine iako se stalno povećava izlaznost žena na izbore kao i broj žena koje se kandiduju, one ne budu izabrane. Stoga treba raditi na rješavanju ovoga problema, istakla je Uma Isić.

Jedan korak ka tome je svakako i projekat koji provodi Vijeće Evrope, USAID misija u Bosni i Hercegovini i Udruženje izbornih zvaničnika BiH, a u cilju da žene i mladi preuzmu aktivnu ulogu u bosanskohercegovačkom društvu.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa rukovodstvom JP Rad Tešanj na kojem je razgovarano o proljetnom uređenju grada Tešnja i urbanih sredina Jelaha i Tešanjke. Dogovoreno je da se odmah krene u aktivnosti koje su neophodne za pripremu sadnje cvijeća i uređenje koje je definisano kroz Program komunalne higijene i Plana proljetnog uređenja.

Također, održan je sastanak i sa izvođačima na zimskom održavanju puteva koji imaju obavezu poslije zimske sezone očistiti puteve i putne pojase od smeća i posipnog materijala. Usaglašene su aktivnosti i rokovi za realizaciju plana.