Petak 18.4.2014
Događaji:
Pretraga
Korisnički dio
Početna Aktuelnosti Novosti
Novosti
Koncert Corona u Tešnju
Ponedjaljak, 24 Decembar 2012 09:54

U nedjelju 23. decembra 2012. godine u Pozorišnoj sali Centra za kulturu i obrazovanje u Tešnju održan je koncert ženskog vokalnog ansambla Corona iz Sarajeva. Koncert je upriličen u sklopu manifestacije Dani grada Tešnja.

Ženski vokalni ansambl Corona ove godine proslavlja jubilej - 20. godina neprekidnog rada. Ansambl na čelu sa dirigenticom Tijanom Vignjević, čini još devet članica: Maša Miskin, Dunja Kazić, Vanesa Poturović, Adelita Kadić, Ajla Smajlović, Esma Sulejmanagić, Anida Isanović, Darja Softić Kadenić i Renata Kurtalić.

Ansambl njeguje tradicionalnu muziku sa područja Balkana, klasična djela, evergreene kao i američki soul u čijim izvedbama su uživali i građani Tešnja.

 
Bosanska savremena zbilja
Ponedjaljak, 24 Decembar 2012 09:50

U organizaciji tešanjske Opće biblioteke u sali Centra za kulturu i obrazovanje Tešanj, 21. decembra 2012. godine, sa početkom u 17,00 sati održana je promocija knjige Osmana Brke - Bosanska savremena zbilja. Osim autora o knjizi su govorili Fuad Šišić, Irfan Ajanović, Zijad Ljevaković i Sulejman Tihić.

Ovo djelo govori o aktuelnoj političkoj situaciji i političkim snagama u Bosni i Hercegovini, te o liku i djelu r. Alije Izetbegovića. Osman Brka jedan je od osnivača Stranke demokratske akcije i nekadašnji savjetnik r.Alije Izetbegovića.

 
Tešanj - sredina poslovne izvrsnosti
Ponedjaljak, 24 Decembar 2012 09:13

Časopis "Banke u BiH", u svom broju 141 iz decembra 2012. godine je objavio tekst "Tešanj-sredina poslovne izvrsnosti", autora Doc.dr.Ismar Alagić-a, savjetnika Općinskog načelnika za pristup EU-fondovima. U rubrici "Moj stav" kroz navedeni tekst je dat prikaz rada lokalne samouprave na stvaranje konkurentnog poslovnog okruzenja kroz set mjera i poticaja općine Tešanj.

 
Unapređenje komunikacije lokalne uprave i građana
Ponedjaljak, 24 Decembar 2012 08:56

Centri civilnih inicijativa su organizovali okrugli sto na temu „Unapređenje komunikacije lokalne uprave i građana korištenjem informaciono-komunikacionih tehnologija“, u prostoru hotela „Park“, u Doboju. Učešće na navedenom događaju su uzeli predstavnici desetak općina iz cijele BiH. Među učesnicima je bio Doc.dr.Ismar Alagić, savjetnik Općinskog načelnika za pristup EU-fondovima kao predstavnik općine Tešanj. Predavač i uvodničar na okruglom stoku sa prezentacijom „Sistem 48 sati“ je bio Mile Bodrožić, direktor Agencije za IT, GIS i komunikacije u općini Inđja iz Srbije. Doc.dr.Ismar Alagić je sve prisutne upoznao sa sistemom „Call centar 72“ koji već određeno vrijeme uspješno se primjenjuje u općini Tešanj, kao jedan od instrumenata putem kojih općinska administracija u Tešnju komunicira sa građanima. Predstavnici Centra civilnih inicijativa su se obavezali da kroz projekat „Lokalna uprava za kvalitet života građana-faza 2“ finansiran od strane Europske Unije, sagledaju mogućnost razmjene dobrih praksi između općina u BiH iz područja komunikacije lokalne uprave sa građanima i korištenja informaciono-komunikacijskih tehnologija kao neizostavnog alata za ostvarivanje komunikacije u današnjem vremenu.

 
Nacrt zakona o šumama - javna rasprava
Petak, 21 Decembar 2012 14:56

Shodno zaključku Skupštine Ze-Do kantona o prihvatanju Nacrta Zakona o šumama i upućivanja istog na javnu raspravu u općine kantona, kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Općina Tešanj su organizovali javnu raspravu.dana 21.12.2012. godine u sali Općinskog vijeća Tešanj. Prisutni predstavnici općine, predstavnici ŠPD-a poslovnice u Tešnju i građani su aktivno učestvovali i iznijeli svoje primjedbe i prijedloge koje će u pisanoj formi biti dostavljene nadležnom ministarstvu.

 
Edukacija administracije
Petak, 21 Decembar 2012 10:26

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj održana edukacija administracije na temu: Upravljanje odnosa sa klijentima. Predavač je bio Izvršni direktor HIFA OIL mr.sc. Venan Hadžiselimović.

Jedini sudac za ocjenu kvalitete usluga neke firme ili institucije je kupac ili klijent. Prikupljanje, razvoj i zadržavanje klijenata mora biti glavni prioritet u svakoj firmi jer kvaliteta odnosa sa klijentom danas predstavlja presudnu konkurentsku prednost. Najvažniji posjetilac naših prostora je klijent. Mi smo tu zbog njega, a ne on zbog nas, istakao je Hadžiselimović.

Cjelokupnu prezentaciju možete pogledati na: prezentacija

 
Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece općine Tešanj
Četvrtak, 20 Decembar 2012 16:26

U četvrtak, 27.12.2012.godine u 10,00 sati u prostorijama općine Tešanj (velika sala Općinskog vijeća) u Projektu „Jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece (SPIS) u BiH: Uvođenje modela socijalne zaštite i inkluzije na nivou općine/opštine“ održat će se Javna rasprava na Nacrt dokumenta „Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece općine Tešanj, 2013-2014.godinu”.


Javnu raspravu provest će Komisije za jačanje socijalne zaštite i inkluzije djece općine Tešanj koja je imenovana Rješenjem Općinskog načelnika.


Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece općine Tešanj, 2013-2014.godinu možete preuzeti na

akcioni plan 2013 - 2014 za javnu raspravu.pdf


 

Komisije za jačanje socijalne zaštite

i inkluzije djece općine Tešanj

 
Europa za građane 2007 – 2013.
Četvrtak, 20 Decembar 2012 14:26

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj, sa početkom u 11,00 sati održana prezentacija Program Europske unije, Europa za građane 2007-2013. godina. Prezentaciju je vodio Goran Kučera iz Ministarstva pravde BiH.

Cilj projekta je pružanje mogućnosti građanima za interakciju i sudjelovanje u stvaranju bliske Europe, jačanje osjećaja europskog identiteta te njegovanje osjećaja pripadnosti Europskoj uniji. Program podržava projekte nevladinih organizacija, sportskih organizacija, javnih ustanova, sindikata, volonterskih mreža, vjerskih zajednica i drugih.

Drago mi je što smo dobili priliku da ugostimo veliki broj građana koji dolaze iz susjednih opština Teslić, Doboj, Doboj Istok, Derventa. Tešanj je sredina koja ima šta za ponuditi. Spremni smo da razvijemo saradnju sa drugima i da na taj način upoznamo javnost sa onim šta se radi u Tešnju koji je uspješna urbana sredina, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Zemlje članice programa su dvadeset sedam članica Europske unije, zatim Hrvatska, Albanija, Makedonija, Srbija, Crna Gora i BiH. Ukupan budžet za Program 2007-2013. godinu iznosi 215 miliona eura.

Prezentaciju pogledati: ovdje

 
Strategija razvoja 2013-2018
Četvrtak, 20 Decembar 2012 13:14

Danas je u Kabinetu načelnika održan sastanak sa članovima tima za izradu Strategije razvoja 2013-2018., a prema ranijim odlukama Općinskog vijeća Tešanj.
U toku je završna priprema nacrta Strategije, koja će u januaru biti ponuđena Općinskom vijeću na usvajanje, a nakon toga upućena u javnu raspravu, tako da će svi imati priliku da utiču na konačan tekst

 
Novi projekat finansiran od strane EU
Četvrtak, 20 Decembar 2012 13:04

Europska unija iz finansijskih sredstava kroz program IPA 2009 podržava realizaciju projekta "Podrška Europske Unije osnivanju i jačanju poslovne infrastrukture za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća" u BiH. Predstavljanje projekta i jednodnevna radionica je organizovana u prostoru Hotela Zenica, u Zenici. Projekat je predstavio Vođa tima g.William P.Lewis sa saradnicima. Prezentacija je organizovana u saradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, preduzetništva i obrta isključivo za predstavnike 10 kantona u FBiH i regionalnih razvojnih agencija u BiH. Kao jedini predstavnik općina i gradova iz FBiH, učešće na prezentaciji i radionici je uzeo Doc.dr.Ismar Alagić, savjetnik Općinskog načelnika za pristup EU-fondovima. Budžet navedenog projekta iznosi 1,5 miliona EUR i biće usmjeren na stvaranje pretpostavki za razvoj i jačanje preduzetničke infrastrukture u BiH kroz izradu 10 Studija izvodljivosti, obuke općinskih timova i povezivanje sa međunarodnim finansijskim institucijama i potencijalnim investitorima. Općina Tešanj je iskazala interes za učešćem u projektu i razmjenu dobrih praksi.

 
Sastanak sa delegacijom SDP-a Tešanj
Srijeda, 19 Decembar 2012 12:55

Općinski načelnik Suad Huskić primio je delegaciju SDP-a Tešanj, koji su ovom prilikom čestitali Načelniku na izboru na ovu funkciju, te su istakli da će SDP u ovom mandatu djelovati kao opoziciona stranka, ali spremna za saradnju, posebno kada su u pitanju zajednički interesi za općinu.

Ovom prilikom, Općinski načelnik je izrazio spremnost za uspješnu i otvorenu saradnju, te predložio da SDP preko svojih zastupnika utiče na brže rješavanje problema zamjene stolarije u OŠ Huso Hodžić i raskrsnice u Jelahu. Iako su sredstva planirana i pokrenut tender, moguće je da ne dođe do realizacije u 2012. godini što bi bilo loše za građane općine Tešanj.


 
«PočetakPregled51525354555657585960SljedećiKraj»

Stranica 56 od 342