Prijava
srijeda 6.5.2015
Događaji:
Pretraga

Novosti

Obavještavamo sve zainteresovane da je u dnevnom listu “Oslobođenje”, 24 i 25.11.2013.godine, objavljen Javni poziv, kojim se pozivaju sportske organizacije sa područja Zeničko-dobojskog kantona da dostave prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje sportskih aktivnosti iz Budžeta Kantona za 2014.godinu.

Tekst Javnog poziva sa potrebnim obrascima je dostupan i na web stranici Kantona: www.zdk.ba


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Azra Muslija, dipl.pravnik

Danas je u Sali Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 14,00 sati održana 13. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

  1. 1.Nacrt Odluke o administrativnim taksama i naknadama,

  2. 2.Nacrt Odluke o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta "Studenac" na mjesnom vodovodu "Ponikva" Šije,

  3. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Turkeš (Haso) Rasim iz Dž.Planja,

  4. Prijedlog Rješenja po članu 61.Zakona o građevinskom zemljištu po zahtjevu Kokić (Omer) Hamdo-mlađi iz Raduše,

  5. Informacija o rješavanju statusa raseljenih lica na području općine Tešanj,

  6. Informacija o implementaciji projekta porodične medicine na području općine Tešanj,

  7. Informacija o realizaciji I Faze uređenja poslovne zone “Glinište”.

 Na samom početku, dnevni red je dopunjen sa tri tačke dnevnog reda, na prijedlog Općinskog načelnika tačkama:

8. Prijedlog Odluke o odobravanju raspisanog javnog konkursa,

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju redovnih studenata dodiplomskog studija (prvog ciklusa) u akademskoj 2013/2014. godini,

te na prijedlog vijećnika Ekrema Ajanovića (SBiH) tačkom:

10. Izvještaj Komisije za kodeks.

Najviše rasprave je bilo oko Informacije o implementaciji projekta porodične medicine na području općine Tešanj i Informacije o realizaciji I Faze uređenja poslovne zone “Glinište”, koje su nakon dodatnih objašnjenja uz predložene zaključke, usvojene.

Za posljednju tačku dnevnog reda Izvještaj Komisije za kodeks, Vijeće je donijelo zaključak da se o ovoj tački dnevnog reda danas neće izjašnjavati, nego će ovaj Izvještaj biti uvršen na dnevni red za narednu sjednicu Vijeća.

I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 17,15 sati.

Obavještavmo poljoprivredne proizvođače općine Tešanj, da je Kantonalno ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zenica objavilo Uputstvo o poticanju poljoprivredne proizvodnje ostvarene na području kantona u 2013.godini.

Upustvom su propisani uslovi koje moraju ispuniti fizička i pravna lica za ostvarivanje poticaja te vrste i obim proizvodnje koje se potiču.

Upustvom su propisani sljedeći poticaji:

1.Podrška poljoprivrednoj proizvodnji (animalna i biljna proizvodnja)

2.Podrška otkupljivačima poljoprivrednih proizvoda

3.Podrška kapitalnim ulaganjima

4.Podrška projektima

Zahtjevi se podnose Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zenica putem nadležne općinske službe, najkasnije do 05.12.2013.godine. Izuzetno, zahtjevi se šalju poštom ili predaju direktno na protokol Ministarstva.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti u Službu za finanasije, privredu, komunalne i inspekcijske poslove, kontakt osoba Tamara Turkić.

Uputstvo i obrasce zahtjeva imožete preuzeti ovdje ili u općinskim uredima u Jelahu, Tešanjci, Šijama i Kaloševiću.

Ujedno obavještavamo poljoprivrednike da Upustvom o poticanju poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini, nije predviđen poticaj za uzgojenu steonu junicu.


Uputstvo možete pogledati na:

uputstvo_poticaji_poljoprivreda_2013.pdf

Obrazac možete preuzeti na:

obrasci_za_poticaj_u_poljoprivredi_2013god.doc


POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc.

U Sali Općinskog vijeća Tešanj uručena su rješenja o imenovanju povjerenika CZ na području općine Tešanj.

Općinski načelnik i predstavnici Službe CZ uručili su ukupno 125 rješenja - svaka mjesna zajednica ima pet povjerenika.

Dodjelom ovih rješenja, povjerenici se uvrštavaju u sistem zaštite na području općine Tešanj i čine sponu između stanovništva i Civilne zaštite.

Na ovaj način jačamo segment Civilne zaštite, a u narednom periodu uslijedit će obuka povjerenika, istakao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnik Općinskog načelnika Mensur Saletović danas su primili predstavnike DVD Tešanj 1905 i DVD Jelah.

Tema sastanka je bio razgovor o statusu dobrovoljnih društava na području općine Tešanj.

Također, danas je razgovarano i o uključivanju dobrovoljnih vatrogasnih društava u sistem organizovanih snaga zaštite i spašavanja, a što je definisano planom zaštite od požara.