Prijava
petak 20.1.2017
Događaji:
Pretraga

Novosti

Na osnovu Javnog poziva za Najbolje poslovne ideje za mlade u 2015 godini koji je objavila Općina Tešanj, Komisija je napravila rang listu najuspješnijih poslovnih ideja, i to:

1. LILIUM

2. 585847

3. BIZKO

4. LALA007

5. ERSTE81

6. LPG2015

7. PALETA 2KM

8. 14051986

9. MLADI GRAĐEVINAR

10. AS-93

11. MIKI MAUS

12. 310191

13. 6991

Rang lista je napravljena na osnovu rangiranja koje su izvršili članovi Komisije uz naznače šifre poslovnih ideja.

                    Predsjedavajući Komisije

                    Senad Brka, dipl.ing.

 

 

Lični podaci podnosilaca poslovnih ideja se nalaze u zatvorenim kovertama koje će naknadno biti otvorene.

Primjedbe na Izvještaj moguće je dostaviti do 13.08.2015. godine.

Uslovi korištenja sredstava, vrijeme zaključenja ugovora i druge informacije naknadno će se objaviti.

"Dobojputevi" d.d. Doboj Jug su počeli sa realizacijom projekata u MZ Jelah i to:

-Izgradnja puta Rastoke

-Nastavak uređenja Industrijske zone Ciglana u Jelahu - II faza

Navedeni projekti se nalaze na Listi kapitalnih projekata za 2015 godinu.

Dana 30.07.2015. godine na oglasnoj ploči Općine Tešanj, kao i na oglasnim pločama boračkih udruženja općine Tešanj istaknuta je Preliminarna lista za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca u školskoj 2015/2016.godinu. Rok za podnošenje zahtjeva za preispitivanje preliminarne liste je osam dana od dana isticanja liste.

Načelnik Huskić: Tešanj će nakon usklađivanja podataka o imovini u katastru i gruntovnici postati još atraktivniji za investitore

Općina Tešanj provodi projekat harmonizacije podataka katastra i gruntovnice. Vrijednost projekta je oko 200.000 KM, a njegov cilj je usklađivanje svih podataka o vlasništvu parcela i objekata na teritoriji Općine, kao jednog od preduvjeta za lakše i jednostavnije raspolaganje imovinom.

Proces harmonizacije podataka je besplatan za građane i poslovne subjekte, a samo u Tešnju je u ovoj fazi projekta evidentirano oko 11.000 parcela sa oko 4000 vlasnika.

“Ovim ćemo građanima uštediti ogroman novac i vrijeme. Do sada su mnogi građani da bi uskladili podatke i postali i formalno 1/1 vlasnici svojih parcela ili objekata za istu stvar morali plaćati sudovima od 800 do 1.000 KM. Na ovaj način smanjit će se broj sudskih sporova jer će se utvrditi podaci o stvarnom vlasništvu i vlasnicima ovih nekretnina. Ono što nam je posebno važno je da će se olakšati i pojednostaviti administrativni poslovi za nove investitore. Isto tako, imat ćemo i pojednostavljenje raspolaganja imovinom kod postojećih investitora prilikom kupoprodaje, davanja imovine pod hipoteku, podizanja kredita, itd. Sve u svemu, konačno ćemo imati jasnu situaciju u vezi veoma važne oblasti raspolaganja imovinom, koja je preduvjet za moderan, stabilan i siguran razvoj. Upravo u skladu sa našim opredjeljenjem da budemo što bolji partner za budućnost našim građanima i vlasnicima kapitala, nakon provedbe ovog projekta, Općina Tešanj će postati još atraktivnija kako za domaće, tako i za inozemne investitore”, kazao je Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj.

Projekat se uz podršku Svjetske banke i Federalne uprave za geodetske i imovinsko – prave poslove provodi u tri općine u FBiH, i to u Tešnju, Gračanici i Posušju. U projektu sudjeluju općine i općinski sudovi.

Općinski katastar je tokom vremena imao promjene u podacima koje su pratile i ažurirale stanja evidencije i terena. Naročito su te promjene bile intenzivne od 1945. Gruntovnice u Sudovima uglavnom su od nastanka (1882. godine) u vrijeme Autrougarske monarhije zadržale stari sistem vođenja evidencija, koje nisu iz različitih razloga ažurne i ne odgovaraju stvarnom stanju. Nakon provedbe projekta dio podataka će biti dostupan građanima putem interneta.

U toku je javni poziv građanima da potpuno besplatno urede ove evidencije. Općina je već uradila svoj dio posla, i sada se pozivaju građani da usklade podatke u Općinskom sudu.

Projekat o kojem je riječ će trajati najmanje još godinu dana, a u Tešnju će biti proveden za 7 katastarskih općina.

                                                                                              Kabinet Načelnika Općine Tešanj

Danas je u Kabinetu Općinskog načelnika upriličen ispraćaj u penziju za Samiju Ćehajić, koja je cijeli radni vijek radila u Općini Tešanj i stekla uslove za penziju. Samija je radila na poslovima matičara, a zadnjih nekoliko godina u matičnom uredu Tešanjka, gdje je postignut zavidan nivo u pružanju usluga građanima.

Ovom prilikom Općinski načelnik se zahvalio na doprinosu u radu općine Tešanj u svim godinama.

Pored Općinskog načelnika, današnjem ispraćaju prisustvovali su i Samijine kolege.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.