Prijava
petak 17.11.2017
Događaji:
Pretraga

Novosti

Na osnovu zaključenog ugovora, počelo je uređenje ulice 1. mart u Tešnju.

 

Izvođač radova, firma Porobić d.o.o. Zavidovići pristupila je raščiščavanju lokacije za nesmetano izvođenje radova - skidanje asfalta, betonskih površina i temelja.

 

Vrijedost Ugovora je 349.154,04 KM.

 

Nadzor je Arh Studio d.o.o. Tešanj.

Nastavljena je realizacija projekata sa Liste kapitalnih projekata za 2016. godinu - počeli su radovi na uređenju parkinga kod Centra za socijalni rad u MZ Tešanj, kao i rekonstrukcija puta Donja mahala-Gobelja u MZ Novi Miljanovci.

 

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

 

Firma Hajdić d.o.o. Maglaj je počela sa radovima na uređenju platoa u MZ Bobare-Drinčići-Blaževci.

U sklopu realizacije Liste kapitalnih projekata za 2016. godinu, završeni su projekti Rekonstrukcija puta Mezarje-Ogrići u MZ Kraševo i Rekonstrukcija puta Osnovna škola-Sarači u MZ Miljanovci.

 

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug.

Projekat "Jačanje uloge mjesnih zajednica (MZ) u Bosni i Hercegovini (BiH)" je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM. U aktivnostima prve faze koja će trajati do sredine 2019. godine, učestvovat će 120 mjesnih zajednica i 20 JLS širom zemlje, čime će utjecati na poboljšanje kvalitete života 300.000 ljudi.

Mjesne zajednice sa područja općine Tešanj koje su ispunile kriterije UNDP-a i ušle u "Projekat" kao partneri, u periodu od 14.06. do 18.06 2016.godine organizovale su uvodne sastanke građana, koji za cilj imaju povećanje direktnog učešća građena u procesu odlučivanja mjesnih zajednica, posebno socijalno "isključenih" kategorija, a u ovom konkretnom slučaju u definisanju liste prioriteta projekata mjesnih zajednica.

Mjesne zajednice su izuzetno ozbiljno pristupile ovom projektu i u pet od šest mjesnih zajednica u potpunosti je ispoštovana procedura zahtjevana od strane UNDP-a, a metodologija koja je naučena na treningu trenera je primjenjena. U mjesnoj zajednici Miljanovci-Lončari ova metodologija nije u potpunosti pripremljena i primjenjena, te su date instrukcije o obavezi primjene i najavljen je monitoring u ovoj MZ na sljedećem sastanku građana.

Tokom svih sastanaka učešće su uzele predstavnice UNDP-a Jasmina Islambegović, te po jedan dan Amra Selesković i Mersiha Ćurčić koji nisu krile zadovoljstvo kada je u pitanju stečeno znanje facilitatora koji su vodili ove sastanke građana.

U pet mjesnih zajednica je usvojena preliminarna lista prioriteta projekata koji će biti potvrđeni (ili promjenjeni) na sljedećim sastancima, a nakon čega će UNDP raspisati natječaj za realizaciju istih. Očekuje se veći odziv građana na sljedećim sastancima koji će biti organizovani sredinom sljedećeg mjeseca, a o tačnom terminu građani će na vrijeme biti informisani.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj da potakne veći angažman građana u opštinskom/općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva.

Projekat provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.

Na javni poziv iz decembra 2015 godine koji je raspisala Općina Tešanj, Udruženje EKO-MLADI je apliciralo sa projektom Virtuelna postavka predmeta izloženih u Muzeju Tešanj, a prijedlog projekta su pripremili predstavnici firme KOLEKTIV i Udruženja EKO-MLADI.

Općina Tešanj je, nakon provedene procedure između ostalih, odabrala i ovaj projekat za finansiranje, a za isto je potpisan i Ugovor između općine Tešanj i Udruženja EKO-MLADI krajem januara 2016 godine.

Nakon toga su započele aktivnosti na pripremi i realizaciji svega planiranog u ovoj fazi projekta, firma KOLEKTIV je putem angažovanog osoblja omogućila uspješnu i pravovremenu realizaciju. Sve aktivnosti i na kraju puštanje u funkciju navedene aplikacije na web stranici Muzeja Tešanj realizovane su u saradnji sa Direktorom Muzeja (Ernad Prnjavorac), kustosicom Muzeja (Mensura Mujkanović) i vodičem kroz zbirku (Miralem Alić). Koordinaciju projekta su radili Admir Agić (firma KOLEKTIV) i Adnan Lihić (Udruženje EKO-MLADI), te volonteri: Ermina Kantic, Amila Galijasevic, Ana Jozic Agic i Alem Zeničanin su pomogli pri fotografisnaju i obradi fotografija.

Potrebno je ovom prilikom uputiti zahvalnost Općini Tešanj na čelu sa Načelnikom za finansijsku podršku projektu, kao i firmi KOLEKTIV za angažman i odrađeni profesionalni posao, kao i Direktoru i uposlenicima Muzeja koji su dali punu podršku u implementaciji.

Koordinatori su mišljenja da aktivnost treba nastaviti u fazi 2 i 3, kako bi pored sada dostupne dvije grupe Dizdareva kula i Eminagića konak, ovo bilo prošireno i obuhvatilo što viže eksponata i onoga što Muzej Tešanj nudi.

Putem sljedećeg linka možete pristupiti VIRTUELNOJ POSTAVCI i pregledati za sada obrađene predmete / eksponate: http://muzejtesanj.org/virtualna-postavka.html

 

 

UDRUŽENJE “EKO-MLADI“

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.