Prijava
subota 1.10.2016
Događaji:
Pretraga

Novosti

Nakon dostavljene dokumentacije početkom februara, Općinu Tešanj je posjetio tim evaluatora za projekat BFC certifikacije. Tokom dvodnevne posjete, konkretno se prošlo kroz svu dostavljenu dokumentaciju za sve kriterije i potkriterije koje je potrebno ispuniti u procesu certificiranja, nakon čega će biti dostavljen izvještaj o ispunjenosti potrebnih kriterija.

Radi se o Programu certificiranja za povoljno poslovno okruženje općina i gradova u Jugoistočnoj Evropi na koji je Općina Tešanj prijavljena.

Predstavnice NERDA agencije iz Tuzle Amru Jaganjac i Senadu Jahić primili su Općinski načelnik Suad Hiskić i članovi Komisije za BFC certifikaciju Općine Tešanj u sastavu: Hamzalija Hojkurić, Haška Hundur, Nermina Bešlagić, Muhamed Džihić i Edina Kadušić.

Inače, Program je namijenjen općinama i gradovima koji su strateški opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

Načelnik općine Šoštanj (R. Slovenija) Darko Menih sa saradnikom posjetio je danas općinu Tešanj i ovom prilikom se sastao sa Općinskim načelnikom Suadom Huskićem.

Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima saradnje dvije općine na projektima iz oblasti obrazovanja, privrede i kulture.

Današnji sastanak sa delegacijom općine Šoštanj iz Slovenije je ustvari nastavak dobre postojeće saradnje Školskog centra Velenje i Mješovite srednje škole Tešanj. U narednom periodu bit će pripremljen Protokol o saradnji dvije općine, a sve u cilju zajedničke aplikacije i realizacije projekata Evropske unije, kazao je Općinski načelnik Suad Huskić.

Nakon sastanka u Općini, delegacija se sastala sa predstavnicima Udruženja privrednika, te posjetila Mješovitu srednju školu i Eminagića konak.

 

 

 

Počela je prva faza izgradnje vodovoda Roše iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2014. godinu. Izvođač radova je firma AB trans d.o.o. Tešanj.

Prva faza projekta obuhvata izgradnju rezervoara, pumpne stanice i dijela cjevovoda.

Rok završetka prve faze projekta je 60 dana.

Fondacija Mozaik planira organizovati sadnju jagode na površini cca 2 ha, sa 10 do 20 kooperanata na području općine Tešanj. Kompletni troškovi sadnica, opreme, sistema za navodnjavanje, prihrane i zaštite jagode biti će finansirani od strane Eko Mozaika d.o.o., a kooperanti bi vraćali zaduženje kroz plod u dvije godine roda po 50 %. Ukupno zaduženje za proizvodnju jagode na 2 dunuma iznosi cca 5.100 KM.

Pored programa jagodičastog voća, Eko Mozaik d.o.o. nudi i saradnju u proizvodnji povrća i to paprika i paradajza, na površini od 1 do 4 dunuma. Za proizvodnju povrća se obezbjeđuje kompletan sistem za navodnjavanje, zaštitu i prihranu povrća, te jednu polovinu potrebnog rasada dok drugu polovinu rasada obezbjeđuje kooperant.

Za proizvodnju jagode i povrća Fondacija Mozaik će obezbjediti stručni nadzor od sadnje do berbe.

Pozivamo domaćinstva zainteresovana za proizvodnju jagoda i/ili povrća u saradnji d.o.o. Eko Mozaik iz Sarajeva, da svoj interes iskažu popunom upitnika i popunjen obrazac dostave u službu za finansije, privredu komunalne i inspekcijske poslove ili u općinski ured u Jelahu, Tešanjci, Kaloševiću i Šijama najkasnije do 27.03.2015. godine.

Upitinik možete preuzeti ovdje

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc.

U skladu sa vizijom - Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda, Općina Tešanj je u subotu i nedjelju (21. i 22. mart) organizovala ekološku akciju čišćenja i uređenja na području općine Tešanj.

 

Danas se na cijelom prostoru općine provodi akcija na čišćenju okoliša, putnih pojasa i vodotoka. Na terenu su 62 organizovane grupe na 62 lokacije i skoro 2000 učesnika. Pojedinačne aktivnosti koje su već više godina česte na našem području ovog puta su objedinjene, tako da danas pored 21 firme koje su vršile zimsko održavanje puteva, naših vatrogasaca i grupe sa biroa rada, imamo ribolovce, izviđače, mjesne zajednice i mektebe. Općina i preduzeće RAD sa prevozom i zbrinjavanjem otpada, su pokrovitelji ove akcije a u narednom vremenu pozvat ćemo i sve škole na području općine da urede svoja dvorišta, poligone i vrtove, kazao je pomoćnik Općinskog načelnika Hamzalija Hojkurić.

 

U okviru planirane akcije, firme zadužene za zimsko održavanje puteva u saradnji sa predstavnicima mjesnih zajednica su na svim dionicama puteva očistiti kolovoz, trotoare i rigole od zaostalog posipnog materijala, a pokupili su i otpatke iz putnih kanala.

Općina je organizovala i masovnu akciju čišćenja šiblja i granja na obalama u Mazurovcu i na potezu od pumpe Kosovčić do Tešanjke. Na ovim lokacijama je očišćeno i korito rijeke od zaostalog smeća na drveću i granama.

Također, planirane su i provedene i akcije čišćenja okoliša Udruženja ribolovaca iz Kaloševića i Jelaha, Udruženja EKO-MLADI iz Jablanice, Izviđača na izletištu Kiseljak i Medžlisa islamske zajednice putem polaznika Mektebske nastave. U MZ Kalošević je putem lokalne firme uklonjena divlja deponija pored magistralne ceste.

Svim organizovanim grupama Općina je pružila podršku dodjelom vreća za otpatke, zaštitnih rukavica, sendvičima i osvježenjem, a Komunalno preduzeće RAD je svojim vozilima preuzelo smeće na deponiju.

Podkategorije

U italijanskom gradu Cadenabbia održava se kolokvij koji organizira fondacija Konrad Adenauer. Politički lideri i ekonomski stručnjaci iz Bosne i Hercegovine i Evropske unije (EU) razgovaraju o ekonomskim i socijalnim reformama neophodnim za poboljšanje života građana naše zemlji i za skori prijem Bosne i Hercegovine u EU.

Općinski načelnik Suad Huskić je u svom izlaganju predstavio iskustva općine Tešanj u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te ukazao na mogućnosti daljeg napretka Bosne i Hercegovine, ukazavši na važnost i ulogu lokalne samouprave u provođenju Reformske agende.

Prvog dana kolokvija raspravlja se o efektima nove njemačko – britanske inicijative, odnosno inicijative EU za BiH, o usvojenoj Reformskoj agendi, kao i o sadržaju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u svjetlu

evropske perspektive Bosne i Hercegovine.

Na dvodnevnom skupu, kojeg organiziraju njemačka fondacija "Konrad Adenauer", učestvuju predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Borjana Krišto i njena dva zamjenika Mladen Bosić i Šefik Džaferović, kao i predsjedavajući Doma naroda PSBiH Ognjen Tadić i njegov zamjenik Bariša Čolak. Osim članova kolegija oba doma PSBiH, na skupu u Italiji učestvuju i poslanici i delegati oba doma PSBiH Senad Šepić, Ljilja Zovko i Martin Raguž.