Prijava
srijeda 1.4.2015
Pretraga

Novosti

Udruženje Vesta sa partnerskim općinama Tešanj i Gračanica, u okviru projekta Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH, u Tešnju je održalo konferenciju pod nazivom Žena ključni akter ruralnog razvoja-pozitivne prakse općine Tešanj i Gračanica.

Projekat je finansiran od strane UN-ove Agencije za ravnospravnost spolova i osnaživanje žena i Austrijske razvojne agencije, i po prvi put je realizovan u dvije općine na području dva kantona FBiH.

Cilj projekta je bio stvaranje pretpostavki za strateško unapređenje položaja žene sa sela, i svojim uključivanjem u projekat Općina Tešanj je pokazala odlučnost da sistemski pristupi poboljšanju položaja žene na selu.

Prisutnim se u ime Načelnika općine Tešanj obratio Ismar Alagić, a ispred Općine Gračanica, Općinski načelnik Nusret Helić. O samom projektu govorila je program menadžerica Udruženja Vesta Indira Praljača, a o ključnim nalazima Analitičke podloge i Akcionog plana, dokumenata nastalih ovim projektom, predstavnici interesornih savjetodavnih grupa iz obje općine. Navedeni dokumenti su osnova za izradu projekata za donatorska sredstva, budžetsko planiranje i niz drugih aktivnosti na unapređenju položaja žene na selu.

U okviru konferencije upriličena je i izložba tradicionalnih proizvoda kojima su se predstavila udruženja žena sa područja općina Tešanj i Gračanica.

Naređuje se provođenje preventivne sistematske deratizacije na području općine Tešanj – jesenja faza u periodu od 06.11.2013. do 12.11.2013. godine.

Naredbu možete pogledati na: jesenjaderatizacija.pdf

Shodno planu jesenjeg uređenja javnih površina na području općine Tešanj, ovih dana završena je sadnja cvijeća u Tešnju (kružni tok, skretanje za Cerovac), Tešanjci (raskrsnica) i Kraševu.

Uređenje javnih površina u Jelahu bit će provedeno u skladu sa radovima na raskrsnici -  jedan dio je završen, a nastavak sadnje cvijeća će pratiti završetak radova.

Kompletnu akciju sadnje cvijeća vodio je referent za komunalne poslove Općine Tešanj, Sinan Roša.


Danas je od strane Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ Zenica, a na zahtjev Općine Tešanj, u krugu preduzeća „Rad“ u gradu, postavljena mobilna stanica za mjerenje zagađenosti zraka.

Instaliranje ove mobilne stanice predstavlja treći krug mjerenja zagađenosti zraka na području općine Tešanj i planiran je u jesenjem periodu.

Narednih tridesetak dana će se očitavati koncetracije polutanata zajedno sa meteorološkim podacima. Navedene aktivnosti se provode u okviru ciljeva Strategije za dostizanje vizije -Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda.

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

U cilju smirivanja saobraćaja na Regionalnoj cesti R-474 na dionici od "Musale" do stare zgrade Gimnazije općina Tešanj je postavila "Vibracione trake".
Izvođač: "ECOINVEST" d.o.o. Tuzla