Prijava
ponedjeljak 22.12.2014
Pretraga

Novosti

Tri općine Tešanj, Teslić i Žepče organizovane u mikroregiju BEAR (sredina poslovne izvrsnosti) su pokrenule aktivnosti pripreme zajedničke projektne aplikacije za poziv Delegacije EU u BiH, koji je usmjeren na lokalni ekonomski razvoj. Nakon održane prezentacije projektne ideje od strane Doc.dr. Ismar Alagić, vođe projekta, a potom formiranog projektnog tima od strane predstavnika tri općine, održan je prvi sastanak projektnog tima tri općine koje rade na pripremi zajedničke projektne aplikacije.

Prema riječima Doc.dr. Ismar Alagić, do sada je usaglašena logička matrica projekta i poduzete aktivnosti na razradi relevantnosti, ciljeva i aktivnosti predmetnog projekta. Tema projekta biće stvaranje uslova za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, povećanje nivoa direktnih investicija, kao i poticanje na razvoj poslovne infrastrukture i promociju izvoza sa područja BEAR mikroregije.

Nakon što je Popisna komisija općine Tešanj objavila Javni poziv za prijavljivanje kandidata za sudjelovanje u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova na području općine Tešanj, u prostorijama PKLS od 11.-31.07.2013. prijavilo se 411 kandidata za popisivače (potrebno 238) i 105 kandidata za instruktore (potrebno 36). 

Tokom svakoga dana vršeno je bodovanje i unos svih pristiglih prijava u web aplikaciju Agencije za statistiku BiH a ključni kriteriji za bodovanje su bili najviše završena škola i nezaposlenost kandidata. Treba napomenuti da nije bilo moguće unijeti jednog kandidata dva puta tj. kao popisivača i kao instruktora, niti je bilo moguće unijeti istog kandidata u dvije različite općine BiH.

Preliminarne liste objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Općine do 10.8.2013. a kasnijom provjerom školske spreme, nezaposlenosti, studentskog statusa i dr., za netačne podatke kandidat se isključuje iz daljnjih aktivnosti. Federalni zavod za statistiku će do 22.8.2013. pregledati i potvrditi liste za dalju instruktažu.

Etnička struktura kandidata zadovoljena je u skladu sa Procedurom za izbor popisnih organa i osoblja.

Tešanj, 01.08.2013. godine          

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc

Jučer je od strane Profesionalne vatrogasne jedinice Tešanj putem cisterni započelo snabdjevanje pitkom vodom stanovništva na području MZ Trepče. Navedena aktivnost je uslovljena lošom hidrološkom situacijom na području ove mjesne zajednice i potrebama stanovništva za pitkom vodom.

Dostava vode se vrši planski u saradnji sa predstavnicima mjesne zajednice.

Tokom mjeseca jula, bez obzira na značajan broj sunčanih i toplih dana, zabilježene su četiri intervencije Profesionalne vatrogasne jedinice koje su se odnosile na provođenje operativnih mjera zaštite od požara. Strukturu požara čine dvije intervencije u saobraćaju, jedna na stambenom objektu i jedna na otvorenom prostoru.

U navedenim intervencijama na sreću nije bilo povrijeđenih osoba, a prouzrokovana je značajna materijalna šteta. Također, evidentno je smanjenje broja požara otvorenog prostora u odnosu na juli 2012. godine, što svakako ima uticaja kroz provođenje i poštivanje preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru od strane stanovništva.

U skladu sa navedenim, a imajući u vidu pojavu perioda sa visokim temperaturama zraka i u narednom periodu, Služba civilne zaštite još jednom preporučuje dosljedno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru s ciljem eliminisanja mogućih uzročnika nastanka požara.

Danas je u Kabinetu Općinskog načelnika održan sastanak sa predstavnicima MZ Novi Miljanovci. Delegaciju mjesne zajednice su činili Zehrudin Kruško-predsjednik Savjeta, Selim Kruško-predsjednik Skupštine i Hasan Pazara-sekretar MZ Novi Miljanovci.

Razgovaralo se o radu organa mjesne zajednice u uslovima blokiranog računa. Sagledane su mogućnosti za vraćanje duga i rješavanje navedenog problema. Na sastanku su dogovorene konkretne radnje koje treba da se poduzmu u narednom periodu u cilju prevazilaženja trenutne situacije.