Prijava
četvrtak 2.7.2015
Događaji:
Pretraga

Novosti

Predstavnica Europske Investicione Banke, Marzenna Pettersson, rukovodilac jedinice za upravljanje projektima u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sanja Terzić i predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save održali su danas sastanak sa načelnicima i predstavnicima općina Tešanj, Doboj Jug i Usora.

Ovom prilikom, razgovarano je o planovima za gradnju zajedničkog uređaja za tretman otpadnih voda, spremnost za korištenje grant sredstava, te mogućnostima korištenja donatorskih sredstava.

Nakon sasatanka, delegacija je obišla lokaciju na kojoj će biti izgrađen ovaj uređaj.

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima, u petak 21.02.2014. godine održao je sastanak sa predstavnicima Jedinice za implementaciju projekta registracije nekretnina (RERP) Edibom Mehmedovićem i Ivanom Leskom. Sastanku su prisustvovali i predsjednik Općinskog suda u Tešnju Zdravko Popović i šefica zemljišno-knjižnog ureda Dijana Brkić. Tokom sastanka se razgovaralo o projektu, obavezama Općine i Općinskog suda u implementaciji projekta. Općina Tešanj (zajedno sa općinama Gračanica i Široki Brijeg) odabrana je kao jedna od prve tri općine u FBiH u kojima će se implementirati projekat i to za katastarske općine Tešanj I i Jelah u kojima se dešava najviše promjena na nekretninama. Cilj i svrha projekta je usklađenje i harmonizacija evidencija (katastra i zemljišne knjige) kako u tehničkim podacima (broj parcele, naziv, kultura klasa i površina) tako i u pravima na tim nekretninama. Planirano je da projekat traje od 2014. do 2018. godne, te će osim navedenih katastarskih općina biti obuhvaćene još najmanje četiri katastarske općine. Projekat se finansira iz sredstava Svjetske banke, a procjenjena vrijednost radova za ove dvije katastarske općine na području naše općine je 60000 KM.

U toku su završni radovi na izgradnji rezervoara R2, zapremine V=50 m3, koji je u sistemu vodosnabdijevanja Tepe-Hrvatinovići. Radove izvodi konzorcij Kebex d.o.o. Doboj Jug i Špic beton d.o.o. Zenica, a nadzor vrši firma Ibis d.o.o. Zavidovići. Vrijednost radova ove faze je 47.026,59 KM.

Projekat vodovoda Tepe-Hrvatinovići je ukupne vrijednosti 620.000 KM, a planirana je izgradnja rezervoara R2 (u toku), zatim rezervoara R1 zapremine 100 m3, pumpne stanice i distibutivnog i potisnog cjevovoda. Planirani broj korisnika ovog vodovoda je 280 domaćinstava sa područja Tepe, Hrvatinovići, Tugovići i Joldići.

Povodom pridruživanja najvećeg bh. proizvođača brašna i peciva, sarajevskog Klasa, Grupaciji AS, Općinski načelnik Suad Huskić posjetio je ovu firmu, te vlasniku i rukovodstvo Grupacije uputio čestitke na ovom velikom uspjehu.


Čestitku Općinskog načelnika možete pogledati na:

cestitka_as.pdf

Obavještavamo studente sa područja općine Tešanj da su isplaćena sredstva za VI ratu stipendija studentima braniocima i članovima njihovih porodica za školsku 2012/2013 godinu putem Ministarstva za boračka pitanja ZDK.

Također, drugi dio sredstava za 19 studenata koji su prošli na konkursu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK u maju 2013. godine doznačen je Općini Tešanj. Sredstva su prebačena na račune.