Prijava
petak 9.10.2015
Događaji:
Pretraga

Novosti

Nastavljene su aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

Jutros su prijavljena još dodatna tri kližišta, što je ukupno 56 novih klizišta na području općine Tešanj u protekla tri dana. Stručne ekipe koje su na terenu utvrđuju trenutno stanje. Danas će biti urađena hitne intervencije na klizištima.

Nakon što je sinoć pušten u rad, vodovod Kraševo vrši urednu isporuku vode. Vodovod Ponikva u Šijama je u funkciji.

Zbog pojave klizišta još uvijek je otežan saobraćaj prema Novom Šeheru, a neprohodan je put za Bistricu preko Oruča u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije. Ni na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave klizišta nije moguć saobraćaj. Za hitne intrvencije prohodan je put Trepče–Šljivice-Kosova-Maglaj, te molimo građane da, ukoliko nemaju velike potrebe, ne prave gužvu na ovoj dionici do stabilizacije stanja.

Jutros je upućena pomoć za pranje ulica u Doboju i za osposobljavanje energetskih objekata u Maglaju.

Štab civilne zaštite i Udruženje privrednika Biznis centar Jelah Tešanj danas su isporučili hranu i vodu u MZ Šije i povratničko naselje Ševarlije (Doboj). Cisterna sa pitkom vodom je i jutros isporučena u MZ Šije, a krenule su i aktivnosti na čišćenju stambenih objekata i čišćenje mulja i nanosa u Šijama.

U skladu sa zaključcima Općinskog štaba civilne zaštite Tešanj sa IV vanredne sjednice održane 17.05.2014. godine, pozivaju se građani općine Tešanj da se u okviru mjesnih zajednica organizuju i preduzmu mjere čišćenja puteva i kanala pored puteva u cilju blagovremene sanacije nastalih šteta.

Također, pozivamo sve građane općine Tešanj koji su zainteresovani da dobrovoljno učestvuju u provođenju mjera asanacije-čišćenja u MZ Šije da se mogu javiti sa potrebnim alatom na punkt u Šijama kod borova (autobuska stanica), ili ostvariti kontakt putem telefona 121 u Službu civilne zaštite radi daljih uputa.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ


Općinski štab civilne zaštite Tešanj u saradnjii sa Udruženjem privrednika Biznis centar Jelah, Tešanj danas je organizovao konvoj pomoći općini Doboj. Preko 5000 hljebova, konzervi i salama, te 600 boca po 5 l pitke vode i 2000 l mineralne vode i drugih potrepština dostavljeno je u sabirni centar Doboj, dok su dvije cisterne vode upućene za Bolnicu Doboj.

U toku je pripremanje konvoja hrane i vode za Maglaj koji će, u zavisnosti od prohodnosti puta, do kraja dana biti isporučen.

U akciji prikupljanja pomoći za ugrožena područja učestvuje veliki broj građana putem mjesnih zajednica i udruženja sa područja općine Tešanj. Stoga, još jednom podsjećamo da se pomoć prikuplja i distribuira putem Centra za prikupljanje pomoći koji radi u prostorijama Vatrogasnog doma u Tešnju, te putem zvaničnih organa mjesnih zajednica i da firme i građani svoje donacije mogu predati u ovom Centru. U prikupljanju i distribuciji pomoći na terenu sudjeluju i pomažu službene osobe Crvenog križa, ovlaštene organizacije i grupe koje svoje aktivnosti prezentiraju javnosti.

Molimo sve donatore da prate informacije o prioritetima za pomoć i da svoje donacije upućuju samo putem organiziranih punktova i ovlaštenih osoba, prema stvarnim potrebama ugroženih ljudi, o čemu će na vrijeme biti obavještavani.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ


Danas su na terenu nastavljene aktivnosti na sanaciji šteta nastalih u poplavama i zbog klizanja i odrona zemlje, prije svega na osposobljavanju putnih komunikacija radi osiguranja prohodnosti.

PUTEVI

Svi glavni putni pravci na području općine Tešanj su prohodni i stabilni, ophodnja i nadzor na putevima su stalni. Zbog pojave klizišta u prekidu su putni pravci prema Novom Šeheru i Oručama u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije. Na dionici magistralnog puta M17 u Kosovi, zbog pojave novog klizišta nije moguć saobraćaj, te molimo građane da bez velike potrebe ne kreću na put.

KLIZIŠTA

U proteklih 48 sati zabilježeno je 53 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Stručne ekipe su na terenu i utvrđuju trenutno stanje.

Opširnije: Informacija o situaciji 17.05.2014. godine

Proteklog dana provođene su operativne mjere zaštite od poplava na području Kaloševića, Bobara i Jelah polja. U znatnoj mjeri je došlo do povlačenja vode sa poplavljenih područja, te je provođenje mjera olakšano. Operativne snage zaštite od poplava su na terenu djelovale do ranih jutarnjih sati u mjestu Bobare, gdje je bilo ugroženo pet objekata.

U proteklih 48 sati zabilježeno je 29 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Stručne ekipe su na terenu i utvrđuju trenutno stanje.

Također, zbog pojave klizišta u prekidu su putni pravci prema Novom Šeheru i Oručama u općini Maglaj, gdje mehanizacija intenzivno radi na uspostavi putne komunikacije.

Jutros je krenula aktivnost na čišćenju objekata i površina, kao i provođenje dezinfekcije na tim površinama.

Pored navedenih aktivnosti, Općina Tešanj je uputila pomoć u hrani i vodi za općinu Doboj, a u toku je dostava pitke vode za općine Doboj Jug i MZ Šije u općini Tešanj.

Od 10,35 sati prema podacima Policijske stanice Tešanj urađena je minimalna prohodnost puta (ugroženog klizištem) na magistralnom putu M-17 u Kosovi.


ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE TEŠANJ