Prijava
ponedjeljak 2.3.2015
Pretraga

Novosti

Danas je u Kabinetu Načelnika održan sastanak na temu BFC – certificiranje gradova s povoljnim poslovnim okruženjem.

Sastanku su, osim Općinskog načelnika Suada Huskića i koordinatora GIZ projekta u Općini Tešanj Ismara Alagića, prisustvovali Mirjana Stanković (BFC certifikacija) i Bojan Vojvodić (GIZ).

Potrebno je ispuniti ukupno 12 kriterija (strategija, saradnja sa privrednicima, usluge, elektronska uprava...). Veliki postotak ovih kriterija Općina Tešanj već posjeduje što je čini veoma dobrim kandidatom za BFC certifikat, kazala je Mirjana Stanković.

Ovo je nastavak saradnje Općine Tešanj i Njemačkog GIZ-a, i na ovaj način Općina Tešanj će promovisati svoju izvrsnost, kazao je Ismar Alagić.Općinski načelnik Suad Huskić i pomoćnici Općinskog načelnika Azra Muslija i Hamzalija Hojkurić održali su sastanak sa direktorima javnih ustanova i preduzeća sa područja općine Tešanj.

Tokom sastanka, analizirana je realizacija zaključaka Općinskog vijeća Tešanj, a razgovarano je i o godišnjim ciljevima ustanova i preduzeća, te informisanju javnosti o njihovom radu.

Dogovoreni su naredni koraci sa jasnim rokovima i nosiocima realizacije.

Izvršeno je ispitivanje modula stišljivosti na trasi saobraćajnice i trotoara raskrsnica u Jelahu. Ispitivanje su obavili predstavnici Insituta za saobraćaj Sarajevo.

Svi uzorci su pokazali odlične rezultate na pripremljenim trasama. U narednim danima se očekuje početak asfaltiranja navedenog projekta.

Svi radovi teku predviđenom dinamikom i završetak radova se očekuje prije ugovorenog roka

Danas je u zgradi Općine Tešanj održan sastanak predstavnika Službe civilne zaštite sa predstavnicom Japanske Ambasade u BiH Dinkom Majanović i predstavnicima BH MAC-a Regionalni ured Tuzla.

Tema sastanka je bila utvrđivanje daljnih aktivnosti oko realizacije GRASSROOTS projekata apliciranih od strane Općine Tešanj putem Japanske Ambasade.

U toku sastanka iznijeta je opredjeljenost Japanske Ambasade za podršku realizacije apliciranih projekata deminiranja na području općine Tešanj.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

Dana 08.09.2013 godine Sportski savez općine Tešanj je organizovao II. Ribolovno takmičenje općine Tešanj, "ulov ribe

udicom na plovak-pojedinačno" na ribolovnoj stazi jezera "Mrkotić" u Mrkotiću.

Lijep dan, prirodna ljepota jezera i dobar odziv takmičara stvorili su izuzetan ambijent tokom sportskog nadmetanja

naših ribolovaca.

Takmičenje je otvorio sekretar SRD "Blinker" Kalošević - Tešanj Sejdić Besim.

Na samom takmičenju učestvovalo je pedeset sportskih ribolovaca iz domaćih udruženja Blinker Kalošević i Jelah Tešanj,

te takmičari iz drugih općina: Doboj Jug, Teslić, Gračanica, Kakanj, Kladanj i drugih, u kategorijama seniori i seniorke.

Nakon trosatnog nadmetanja, sudijska komisija u sastavu Memić Džemal - Dajc, Odobašić Hajrudin, Hatkić Muharem i Šarotić Hamdo su objavili postignute rezlultate:

 

Seniori:

1. Festa Vahid - Jelah-Tešanj

2. Mušija Selvedin - Kakanj

3. Hasičević Salih - Gračanica

 

Seniorke:

1. Travančić Irma - Jelah - Tešanj

2. Jorgić Zdenka - Teslić

3. Dakić Anka - Teslić

 

Majstor staze - Festa Vahid

Eko ribolovac - Čolić Adnan


Nagrade u vidu diploma, trofeja i medalja najboljim pojedincima uručili su predsjednik Sportskog saveza općine Tešanj Ogrić Alija i predsjednik

Udruženja "Blinker" Kalošević -Tešanj Bobarić Fahrudin.

Nakon takmičenja nastavljeno je druženje sportskih ribolovaca uz zajednički ručak za koji je stručni žiri dodijelio nagradu za "najboljeg kuhara"

Brković Edinu iz Mrkotića.

Sportski ribolovci, članovi Udruženja građana za sport i rekreaciju invalida općine Kladanj su ovom prilikom uručili prigodan poklon reprezentativcu

Bosne i Hercegovine u sportskom ribolovu za invalidna lica Čaplja Mirsadu, članu SRD "Blinker" Kalošević - Tešanj.

Sportski ribolovci se ovom prilikom zahvaljuju svima koji su svojim prisustvom uveličali ribolovno takmičenje, a posebno menadžmentu općine

Tešanj na čelu sa načelnikom Huskić Suadom i Sportskog saveza općine Tešanj na čelu sa Ogrić Alijom.

 

SRD "BLINKER" Kalošević