Prijava
nedjelja 30.4.2017
Događaji:
Pretraga

JZU Apoteka “Tefarm” Tešanj

Javna ustanova Apoteka i CMS „Tefarm“ Tešanj osnovana je Odlukom prelaznog Općinskog vijeća  Tešanj br. 01-02137/94 od 08. 09. 1994 godine. Ustanova je upisana u sudski registar Višeg suda Doboj pod brojem U/II-1/94, a preuzeto u Kantonalnom sudu Zenica bod brojem U/I-9-03.