Prijava
Subota 15.12.2018
Događaji:
Pretraga

Brojevi servisnih službi:

Komunalna higijena u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
JP RAD, kontakt tel. 062/993-061

Uređenje zelenih površina-Kiseljaka
JP RAD, kontakt tel. 062/993-061

Zbrinjavanje pasa lutalica
UG PAS-Azil za pse, kontakt tel. 061/153-818 i 062/628-954

Sanacija javne rasvjete i svjetlećih znakova
ELEKTROPRIZMA, kontakt tel. 032/650-747

Održavanje makadamskih puteva
TANSputevi, kontakt tel. 060/3318938

Održavanje asfaltnih puteva i ulica
DOBOJPUTEVI, kontakt tel. 062/343-624

Stvaranje divljih deponija
Kom. inspektor, kontakt tel. 032/650-022 lok. 120

Održavanja stajališta, tabli, igrališta i ograda
Kom. referent, kontakt tel. 032/650-022 lok. 121

Održavanja saobraćajne signalizacije
Kom. referent, kontakt tel. 032/650-022 lok. 121

Zimskog održavanja lokalnih puteva i ulica
Kom. referent, kontakt tel. 032/650-022 lok. 121