Strategija razvoja općine Tešanj za period 2018-2027

Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

Dokument strategije     Izvještaji     Menadžeri projekata     Partnerska grupa     Metodologija     Radni materijali     Ostali dokumenti

Pregled realizacije strategije razvoja

Sektor
Strateški cilj
Sektorski cilj
Program
Projekat
Nosilac
Služba

Broj Naziv projektaAktivnosti u toku / Status
1.1.1.1.Osnivanje tehnološkog centra
Usvajanje Plana realizacije po fazama
01.01.2020. - 29.02.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.2.Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
1.1.1.3.Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorimaMenadžeri projekta: Edina Begić,
1.1.1.4.Osnivanje moderne otkupne stanica za poljoprivredne proizvode
Podrška u realizaciji ukoliko bude iskazan interes investitora za otkupnu stanicu
31.03.2022. - 30.12.2022.
Zastoj - Mjere poduzete
Kontaktiranje potencijalnih investitora
01.03.2021. - 31.03.2021.
Zastoj
Menadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.1.1.5.Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola
Organizacija 5 radionica za programiranje mikrobitova za učenike iz 9 osnovnih škola sa područja općine Tešanj (grupe od po 20 učenika)
03.02.2020. - 29.02.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
1.1.1.6.Usmjeravanje potsticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda, odnosno onima koji imaju osiguran plasman poljoprivrednih proizvodaMenadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.1.1.7.Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište
Praćenje objave Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za uređenje poljoprivrednog zemljišta,kant.min.i animiranje potencijalnih korisnika
03.05.2022. - 30.06.2022.
Zastoj
Praćenje objave javnog poziva
03.05.2021. - 30.06.2021.
Realizacija u toku
Upoznavanje vlasnika zapuštenih parcela sa podrškom za privođenje istih poljoprivrednoj proizvodnji
01.01.2021. - 31.05.2021.
Zastoj
Upoznavanje vlasnika parcela sa mjerom podrške
06.01.2020. - 31.03.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.2.1.1.Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem
Realizacija ugovora iz 2022. g.
01.10.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Javne nabavke-izbor izvođeča za realizaciju odobrenih projekata u 2021. g.
01.10.2021. - 30.11.2021.
Realizacija u toku
Prijava na javni poziv FMRPO za 2021.g.
01.07.2021. - 31.07.2021.
Zastoj
Menadžeri projekta: Haška Hundur,
1.2.1.2.Izgradnja 110KVTS stanice Jelah
Izgradnja objekta TS 110 kV
01.01.2022. - 31.10.2022.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
1.2.1.4.Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-Jelah
Praćenje realizacije ulivnih i izlivnih traka na raskrsnicama na dionici Tešanj-Jelah
01.02.2021. - 31.12.2021.
Realizacija u toku
Izvođača radova i izvođenje radova u sklopu gradnje autoputa od strane Autocesta FBiH (očekivana vrijednost radova 3.500.000 KM)
01.07.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
1.2.1.5. Izrada mobilne aplikacije za praćenje infrastrukturnih dešavanja na područjima industrijskih zona Menadžeri projekta: Aidin Ibrahimkadić,
1.2.1.6.Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama
Formiranje konačnog prijedloga
01.01.2020. - 29.02.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
formiranje konačnog prijedloga
01.10.2018. - 10.10.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.2.1.7.Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put
Realizacija priključka Glinište-M4
01.09.2022. - 30.12.2022.
Realizacija u toku
Izrada glavnog projekta od strane federalne direkcije za ceste
03.01.2022. - 30.12.2022.
Realizacija u toku
izrada glavnog projekta od strane federalne direkcije za ceste
15.01.2019. - 23.04.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović, Selma Ramić,
1.2.1.8.Izgradnja nove poslovne zone
Nisu moguće aktivnosti u 2021, dok se ne usvoji novi PP i RP Ljetinić.
01.01.2021. - 31.12.2021.
Zastoj
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za novu poslovnu zonu.
01.01.2019. - 30.06.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.2.1.9.Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić
Javna rasprava
01.01.2019. - 28.02.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Javna rasprava
26.06.2018. - 26.07.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
1.3.1.1.Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola Menadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.3.1.2.Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova
Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.
01.12.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Azra Muslija,
1.3.1.3.Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika
Definisanje ciljeva za 2020.
03.01.2020. - 03.02.2020.
Zastoj
Prezentacija Etičkog kodeksa interesnim skupinama
05.11.2018. - 21.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Provođenje izbora Najposlodavca
03.09.2018. - 20.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
2.1.1.1.Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama
Praćenje realizacije
16.06.2022. - 30.09.2022.
Zastoj - Mjere poduzete
Provođenje procedura JN
17.03.2022. - 15.06.2022.
Realizacija u toku
Uraditi plan ulaganja i izvore finansiranja
16.02.2022. - 16.03.2022.
Realizacija u toku
Definisati preliminarnu listu objekata
11.01.2022. - 15.02.2022.
Realizacija u toku
Provođenje procedura JN
16.03.2020. - 29.05.2020.
Realizacija u toku
Uraditi plan ulaganja-izvori finansiranja
03.02.2020. - 28.02.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Plančić,
2.1.1.2.Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu
Izvođenje radova po prethodnoj nabavci
01.06.2021. - 31.07.2021.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almir Ljevaković,
2.1.1.3.Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić, , Selma Ramić,
2.1.1.4.Izgradnja objekta „Gimnazije“
Izrada idejnog projekta
01.02.2019. - 28.02.2019.
Zastoj
Menadžeri projekta: Adela Ibraković,
2.1.1.5.Izgradnja muzičke školeMenadžeri projekta: Adem Bešlagić,
2.1.1.7.Izgradnja zatvorenog bazena
Obezbjediti potrebno zemljište za izgradnju zatvorenog bazena.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Zastoj
Izbor adekvatne lokacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
01.01.2019. - 30.09.2019.
Zastoj
Izrada idejnog projekta
01.01.2019. - 31.12.2019.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nusret Ogrić,
2.1.1.8.Izgradnja pješačkih staza
Pribavljanje ponuda za izgradnju pješačke staze - javna nabavka.
16.04.2019. - 15.05.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Izdata Urbanistička suglasnost za izgradnju pješačkih staza.
01.03.2019. - 27.11.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.1.9.Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad sa adekvatnom infrastrukturomMenadžeri projekta: Sabahudin Omerbašić,
2.1.1.10.Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izdavanje odobrenja za građenje
01.01.2022. - 30.04.2022.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
2.1.1.11.Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474)Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
2.1.1.12.Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)
Rješavanje eksproprijacije i izvođenje radova
04.01.2022. - 30.12.2022.
Zastoj
Izbor najbolje opcije rješenja kružnog toka (od tri ponuđene opcije)
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
01.10.2018. - 21.12.2018.
Zastoj
Izrada Projektne dokumentacije
31.08.2018. - 30.12.2018.
Zastoj
Izrada projektnog zadatka
01.06.2018. - 31.08.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović, Selma Ramić,
2.1.1.13.Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
Definisanje projektnog zadatka za parking površine
04.05.2021. - 05.07.2021.
Realizacija u toku
Donošenje odluke o prihvatljivosti rješenja prikazanog u Studiji
04.01.2021. - 30.04.2021.
Zastoj
Donošenje odluke o prihvatljivosti rješenja prikazanog u Studiji
02.12.2019. - 02.03.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.1.1.14.Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj
Javna nabavka za Studiju izvodljivosti_nastavak
01.01.2019. - 20.08.2019.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić, Nermina Bešlagić,
2.1.1.15.Izgradnja sportske dvorane u JelahuMenadžeri projekta: Mirel Hrvić, Selma Ramić,
2.1.1.18.Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru
Testirati DocuNova e-mailing sistem na mjesnima zajednicama
01.03.2022. - 31.03.2022.
Realizacija u toku
Racionalizacija postupaka
03.05.2021. - 31.05.2021.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Aidin Ibrahimkadić,
2.1.1.19.Deminiranje terena
Deminiranje miniranih površina: 1.MSP projekat O.Planje, 2.Teh. izviđanje Vrela-Kanatova kosa, 3.Kasetna municija Školjića brdo.
01.03.2021. - 01.07.2021.
Realizacija u toku
Uspostava kontakata sa predstavnicima deminerskih organizacija na realizaciji projekata deminiranja.
01.01.2021. - 26.02.2021.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensur Saletović,
2.1.1.20.Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću
Izrada projektne dokumentacije
01.01.2022. - 30.09.2022.
Realizacija u toku
Izrada projektne dokumentacije raskrnice Ljetinić (postoji idejni projekt)
01.01.2019. - 30.04.2019.
Zastoj
Izrada projektne dokumentacije
01.07.2018. - 31.12.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.2.1.1.Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva
Očitovanje Općine Tešanj i odluka o daljim koracima
02.03.2020. - 31.03.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Almina Alagić,
2.2.1.2.Viši nivo osposobljenosti sportskih treneraMenadžeri projekta: Emir Kotorić,
2.2.1.3.Projekti „Sportom do zdravlja“Menadžeri projekta: Besim Sejdić,
2.2.1.4.Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine
Arheološka postavka u Kapetanovoj/Krnja kuli na Starom gradu Tešanj
01.03.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
2.2.1.5.Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović, Ernad Prnjavorac,
2.2.1.6.Edukacija: značaj zaštite kulturno-historijskog naslijeđa Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
2.2.1.7.Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama
Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja
23.04.2021. - 26.11.2021.
Realizacija u toku
Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja
15.04.2020. - 16.11.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almina Alagić,
2.3.1.1.Prevencija maloljetničke delikvencije
Utvrđivanje broja djece sa rizičnim ponašanjem
06.01.2021. - 05.03.2021.
Realizacija u toku
Održavanje sastanka sa profesionalcima (pedagozi škola)
03.01.2020. - 20.01.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.3.1.2.Edukacija „Slabosti modernog društva“
Realizacije kampanje 2020 (za završne razrede školske godine 2019/2020)
03.01.2020. - 30.04.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Anesa Kavazović,
2.3.1.3.Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog koda
Realizacija Plana rada 2022
01.02.2022. - 30.11.2022.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Fuad Šišić, Almina Alagić,
2.3.1.4.Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornosti
Aktivnosti za 2023. godinu
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Realizacija mjera iz Analize IRT-a i praćenje realizacije
01.02.2019. - 15.12.2019.
Zastoj
Menadžeri projekta: Alma Salihbašić,
2.3.1.5.Socijalno uključivanje i podrška socijalno osjetljiviim osoba koje ne mogu pristupiti tržištu rada
Aktivnosti za 2023. godinu
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Informisanje i podrška socijalno osjetljivim osobama u vezi objavljenih poziva podrške za zaposlenje kao i informisanje poslodavaca
03.01.2020. - 30.11.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Alma Salihbašić,
2.3.1.6.Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lcia
Izrada kriterija za podršku
23.01.2020. - 07.02.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Sabrija Kavazović,
2.3.1.7.Rad sa djecom koja su izložena nasilju u porodiciMenadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.4.1.1.Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektimaMenadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.4.1.3.Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.
Dodjela nagrada
03.12.2018. - 30.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Evaluacija indikatora
01.12.2018. - 24.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Donošenje Odluke o nagradama
01.08.2018. - 15.11.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Utvrđivanje kriterija za dodjelu priznanja i formiranje liste dobitnika
02.07.2018. - 27.07.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.4.1.4.Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)
Realizacija Plana i programa edukacije
06.07.2020. - 28.08.2020.
Zastoj
Izbor edukatora (ispitivanje tržišta)
13.04.2020. - 15.05.2020.
Zastoj
Javni poziv i formiranje spiska korisnika
09.03.2020. - 10.04.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Hasan Plančić,
2.4.1.6.Dani volonterizma i aktivizma
Izbor i realizacija najboljeg volonterskog projekta, sa najvećim brojem učesnika, najboljim efektima za zajednicu, te uključivanje volontera u udruženja radi daljih aktivnosti
01.03.2020. - 30.08.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.4.2.1.Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
2.4.2.2.Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije)Menadžeri projekta: Muamer Omahić,
2.4.2.3.Poticajne mjere za prvo zaposlenjeMenadžeri projekta: Haška Hundur,
2.4.2.4.Sajam zapošljavanja mladihMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
2.5.1.1.Medijske kampanje o vrijednostima porodice
Realizacija medija plana promocije
01.02.2021. - 30.11.2021.
Realizacija u toku
Realizacija medija plana promocije
03.02.2020. - 30.11.2020.
Zastoj
Izrada medija plana promocije
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Evaluacija indikatora
24.12.2018. - 28.12.2018.
Zastoj
Realizacija medija plana promocije
03.09.2018. - 21.12.2018.
Zastoj
Izrada medija plana promocije
02.07.2018. - 31.08.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Edina Kadušić,
2.5.1.2.Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja
Realizacija Programa
03.09.2018. - 21.12.2018.
Realizacija u toku
Pribavljanje saglasnosti za djelovanje u srednjim školama
20.08.2018. - 31.08.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Emina Turalić,
3.1.1.1.Dodatne količine vode
Tender za izbor izvođača za bunar PEB-5
31.08.2022. - 30.11.2022.
Realizacija u toku
Tender i izbor izvođača radova
01.06.2021. - 30.07.2021.
Realizacija u toku
Izrada Idejnog i Glavnog projekta bunara PEB-3
01.01.2021. - 30.04.2021.
Realizacija u toku
Izrada stručnih podloga za iznalaženje dodatnih količina vode na lokalitetu Bobarsko polje uz provođenje istražnih radova
01.01.2021. - 31.03.2021.
Realizacija u toku
Izrada stručnih podloga za iznalaženje dodatnih količina vode na lokalitetu Bobarsko polje uz provođenje istražnih radova
01.09.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju bunara PEB 2.
07.05.2018. - 31.12.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.1.1.2.Smanjenje gubitaka i potrošnje vodeMenadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.1.1.3.Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (ukljućujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)
Izmjena prikupljenih dozvola, pribavljanje potrebne dokumentacije za upotrebnu dozvolu i probni rad
30.01.2021. - 31.01.2022.
Realizacija u toku
Realizacija ugovora u 2021 godini
01.01.2021. - 31.12.2021.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić, Mirel Hrvić,
3.1.1.4.Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdjevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima
Podrška izvođaču IG Banjaluka u aktivnostima na izradi Studije. (terenske posjete, ustupljena dokumentacija, stručna podrška)
01.01.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Javna nabavka - idejno rješenje (prenosi se na 2021.)
01.08.2021. - 01.11.2021.
Realizacija u toku
Javna nabavka - idejno rješenje.
01.07.2020. - 31.08.2020.
Realizacija u toku
Izbor optimalnog rješenja na temelju izrađene studije.
01.05.2020. - 30.06.2020.
Realizacija u toku
Javna nabavka - izrada studije.
01.02.2020. - 30.04.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan H.,
3.2.1.1.Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže
Tehnički prijem i dobijanje upotrebne dozvole, spajanje postojećih ispusta na primarni kolektor
01.04.2022. - 31.08.2022.
Zastoj - Mjere poduzete
Završetak radova iz prethodne godine, spajanje postojećih ispusta na primarni kolektor
01.02.2022. - 01.03.2022.
Realizacija u toku
Nastavak realizacije izvođenja radova na sekundarnoj mreži, zona I i II, Jelah polje, Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovci
01.01.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Izvođenje radova na sekundarnoj mreži, zona I i II) Novi Miljanovci-Miljanovci
19.06.2020. - 31.12.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.2.1.2.Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje)
rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
01.01.2022. - 31.12.2022.
Zastoj
iznalaženje izvora finansiranja
01.01.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
01.01.2020. - 31.05.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
3.2.2.1.Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada
Saradnja sa 5 MZ koje imaju najmanju uključenost u organizovani odvoz otpada.
01.04.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Podjela kanti/Sklapanje ugovora.
01.01.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Podrška i praćenje efekata rada općinske inspekcije prema Odluci o komunalnoj djelatnosti i sanitarnom minimumu. (više koordinacije i fokusa općinske inspekcije na proširenju obuhvata)
01.01.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Definisanje dugoročnog statusa MZ Šije vezano za organizovani odvoz otpada. (prenesena aktivnost iz 2020. fokus u 2021. )
01.01.2021. - 30.06.2021.
Realizacija u toku
Medijska kampanja II dio.
01.08.2020. - 31.10.2020.
Realizacija u toku
Saradnja sa 3 MZ koje imaju najmanju uključenost u organizovani odvoz otpada.
01.02.2020. - 31.05.2020.
Realizacija u toku
Podrška i praćenje efekata rada općinske inspekcije prema Odluci o komunlnoj djelatnosti i sanitarnom minimumu.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan H.,
3.2.2.2.Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje)
Izrada nove plohe otpada na deponiji u skladu sa Glavnim projektom sanacije deponije.
01.03.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Izrada panelne ograde prema industrijskoj zoni.
01.07.2020. - 31.08.2020.
Realizacija u toku
Instalacija i obuka zaposlenika za rad na vagi.
01.05.2020. - 30.06.2020.
Zastoj
Raspisivanje tendera za odabir kolske vage.
01.03.2020. - 30.04.2020.
Zastoj
Građevinski radovi na deponiji i instalacije sadržaja planiranih Glavnim projektom sanacije deponije.
21.02.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Pribavljanje građevinske dozvole
01.11.2018. - 24.12.2018.
Zastoj
Javna nabavka: Instalacija kolske vage na ulazu
01.09.2018. - 30.11.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hasan H.,
3.2.2.3.Primarna selekcija otpada
Apliciranje na javne pozive u cilju proširenja obuhvata odvojenog prikupljanja. (nabavka posuda)
01.01.2022. - 31.12.2022.
Realizacija u toku
Nabavka i podjela 100 kompostera za odvojeno prikupljanje organskog otpada.
01.01.2021. - 31.05.2021.
Realizacija u toku
Praćenje efekata 251 domaćinstvo odvojenog prikupljanja otpada.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Adnan,
3.2.2.4.Rješavanje opasnog otpada
Praćenje efekata JU i JP na mjesečnom nivou tokom čitave godine.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije organizovanog odlaganja opasnog otpada na mjesečnom nivou
01.03.2019. - 20.12.2019.
Zastoj
Menadžeri projekta: Adnan,
3.2.2.5.Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajacMenadžeri projekta: Meho Alić,
3.2.2.6.Izrada plana upravljanja otpadomMenadžeri projekta: Fuad Mešić,
3.3.1.1.Proširenje obuhvata toplifikacije, uključujući i Jelah
Pribavljanje projektno tehničke dokumentacije za zamjenu vrelovoda na potezu kružni tok - naselje Krndija.
04.10.2021. - 14.12.2021.
Realizacija u toku
Javna nabavka 50% od preostalih radova na projektu (grana IX)
01.02.2020. - 15.05.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Asim Bašalić,
3.3.1.2.Realizacija prve faze rekonstrukcije centralnog sistema daljinskog grijanja uz mogućnost primjene obnovljivih izvora energije
Proceduru javne nabavke u slučaju pozitivnog odgovora Češke vlade
01.02.2021. - 31.03.2021.
Realizacija u toku
Donošenje odluke od strane Osnivača o prihvatanju konstrukcije finansiranja
01.06.2020. - 30.06.2020.
Realizacija u toku
Donošenje odluke od strane organa Osnivača o prihvatanju investicionog elaborata i načina investiranja
15.02.2020. - 31.03.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Asim Bašalić,
3.3.1.3.Eko oaza, jezero Rastoke
Aplicirati externim izvorima za finansijsku podršku.
01.01.2021. - 30.12.2021.
Zastoj - Mjere poduzete
Zahtjev i dodjela građevinske dozvole.
30.03.2020. - 15.05.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Zahtjev i izrada urbanističke saglasnosti.
07.01.2020. - 16.03.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Vahid Festa,
3.3.1.4.Edukacija o značaju planskog pošumljavanja i realizacija u praksi
Edukaciju o značaju ppošumljavanja će uraditi nastavnici Biologije u OŠ Abdulvehab Ilhamija Kalošević.
12.10.2020. - 12.10.2020.
Zastoj - Mjere poduzete

00.00.0000. - 00.00.0000.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.1.5.Podizanje drvoreda u urbanim sredinama
Nabavka sadnica stabala
03.10.2022. - 28.10.2022.
Realizacija u toku
Kopanje rupa za sadnju i sadnja 1000 sadnica.
01.10.2021. - 29.10.2021.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.1.6.Uspostava stalnog mjerenja zrakaMenadžeri projekta: Mensur Saletović,
3.3.2.2.Projekti iskorištenja solarne energije
Izrada projektnog zadatka za instaliranje solarni fotonaponski panela na metalnim stubovima javne rasvjete 4 komada.
01.01.2021. - 29.01.2021.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Fadil Begović,
3.3.2.3.Izgradnja vjetrenjača
Izrada projektnog zadatka
01.01.2021. - 15.01.2021.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Fadil Begović,
© 2023 Općina Tešanj