Strategija razvoja općine Tešanj za period 2018-2027

Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

Dokument strategije     Izvještaji     Menadžeri projekata     Partnerska grupa     Propisi     Radni materijali     Ostali dokumenti

Pregled realizacije strategije razvoja

Sektor
Strateški cilj
Sektorski cilj
Program
Projekat
Nosilac
Služba

Broj Naziv projektaAktivnosti u toku / Status
1.1.1.1.S.P. TECH LAB i poslovni inkubator
TECHLAB Uređenje prostora faza 3
01.06.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.2.Podrška kompanijama za certificiranje i digitalizaciju poslovanja na području općine
Radni paket 1: Uspostavljanje internacionalnog javno-privatno partnerstvo za digitalnu transformaciju MSP-a Radni paket 2: Unaprijeđenje konkurentnosti MSP-a kroz digitalnu transformaciju i optimizaciju poslovanja Radni paket 3: Unaprijeđenje kapaciteta MSP-a za digitalno poslovanje
01.07.2023. - 05.04.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.3.Jačanje komunikacije privatnog i javnog sektoraMenadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.4.Podrška sajamskim manifestacijamaMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.1.1.5.Unapređenje javnog registra privrednih subjekata, poslovnih jedinica i obrtničkih djelatnostiMenadžeri projekta: Kanita Gredelj,
1.1.2.1.Podrška poljoprivrednoj proizvodnji
Rješenja o isplati naknade za rad u Komisiji za poticaj
27.06.2023. - 27.11.2023.
Realizacija u toku
Zaprimanje zahtjeva za općinski poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
17.05.2023. - 01.11.2023.
Realizacija u toku
Pomoć podnosiocima zahtjeva za poticaj
17.05.2023. - 01.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.1.2.2.S.P.Turistička valorizacija tešanjske tvrđave i revitalizacija Stare čaršije
Radionica izrade stećaka za srednjoškolce i njena promocija
15.06.2023. - 31.08.2023.
Realizacija u toku
Izrada novih klupi, stolova, klackalica, ljuljački, tobogana za djecu
01.06.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
1.1.2.3.Uređenje izletišta i turističkih zonaMenadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
1.1.2.4.Podrška promociji i unapređenje turističkih potencijala Općine kroz Muzej
Angažman osobe za rad na promociji turističkih potencijala općine Tešanj
01.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Izrada i štampa turističkog promotivnog materijala
01.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
1.2.1.1.Opremanje poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem
Izrada plana opremanja
01.06.2023. - 30.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.2.1.2.Izgradnja elektro-distributivne mreže Tešanj-Jelah
Razgovori sa Elektroprenosom o projektu te Izrada projektne dokumentacije
01.06.2023. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
1.2.1.3.Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka
Eksproprijacija parcela uz putni položaj
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
1.2.1.4.Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane i Glinište na magistralni i regionalni put
regulacija rijeke Radušice
07.08.2023. - 18.10.2023.
Zastoj
odobrenje za građenje
08.11.2022. - 18.04.2024.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
1.2.1.5.S.P. Definisanje i izgradnja nove poslovne zone
Identifikacija i evaluacija lokacija (PP i RP)
15.06.2023. - 29.12.2023.
Zastoj
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.3.1.1.Kontinuirani razvoj kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrovaMenadžeri projekta: Azra Muslija,
1.3.1.2.Lokalno partnerstvo za aktivacije i integraciju nezaposlenih na tržištu radaMenadžeri projekta: Samir Bajrić,
1.3.1.3.Lokalni akcioni plan zapošljavanja
Prezenzacija Akcionog plana zapoščjavanje SLER-u
23.05.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.3.2.1.Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
1.3.2.2.Projekat razvoja i promocije vještina i kompetencija (Stam kabinet, tehnička kultura)Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
2.1.1.1.Izgradnja infrastrukture u mjesnim sredinama
Realizacija potpisnih ugovora ugovora
21.07.2023. - 05.02.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
2.1.1.2.S.P. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu
Provođenje javne nabavke za postavljanje krovne konstrukcije
23.05.2023. - 20.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almir Ljevaković,
2.1.1.3.Izgradnja zatvorenog bazena
Razmatranje potencijalnih lokacija za gradnju
01.09.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nusret Ogrić,
2.1.1.4.Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza
Izgradnja pješačke staze
12.06.2023. - 11.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.1.5.S.P. Završetak izgradnje novog objekta JU Centra za socijalni rad Tešanj
Realizacija III faze projekta (vanjsko uređenje, fasada, stolarija, lift,,,itd)
15.06.2023. - 15.09.2023.
Realizacija u toku
Nabavka IT opreme, finasira UNDP preko Fedralnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
20.04.2023. - 20.11.2023.
Realizacija u toku
Nabavka namještaja za objekat Centra putem ABS organizacije
20.01.2023. - 10.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Sabahudin Omerbašić,
2.1.1.7.Izgradnja sportske dvorane u Jelahu
Priprema tenderske dokumentacije i procedura JN za fazu IV izgradnje sportske dvorane u Jelahu
01.07.2023. - 30.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
2.1.1.8.Uređenje centralne zone Jelah
Donošenje urbanističkog projekta mikrolokacije 'Centar' Jelah
28.10.2022. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.1.1.9.Izgradnja otvorene streljana
Istraživanje potencijalnih lokacija
01.09.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Muhamed Ibrahimović,
2.1.1.10.Podrška proširenju i dostupnosti zdravstvene zaštite
-Rekonstrukcija amb.Šije i priprema prostora na spratu ambulante za DDD (oprema HES službe)
01.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mersiha Fejzić,
2.1.1.11.Podrška održavanju i unaprijeđenju sportske infrastrukture
3x3 košarkaški teren: a) raspisivanje tendera za nabavku b) provođenje tenderske procedure i izbor najpovoljnijeg ponuđača c) sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem d) realizacija nabavke f) izvještaj o realizaciji
01.09.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Adnan Alić,
2.1.1.12.Uređenja urbanog dijela općine (staza, stepeništa, rukohvati, trotaora, pristupnih rampi, klupa za sjedenje, zelene površine, parking mjesta, fasade i dr.)
Realizacija izrade fasada
10.04.2023. - 30.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.2.1.S.P. Prolazak koridora kroz područje općine sa izgradnjom adekvatne lokalne infrastrukture
Pravovremeno dogovoriti i pripremiti Sporazume o prijateljskom okruženju
03.07.2023. - 15.12.2023.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije uređenja Obale rijeke Usore do ušća r.Tešanjke
03.07.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Trasiranje servisne saobraćajnice Trepče Jablanica
30.06.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Pribavljanje potrebnih saglasnosti za gradnju pristupnog puta i deponije Crni vrh
30.06.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Priprema sporazuma za ulazak u posjed LOT2
01.06.2023. - 31.08.2023.
Realizacija u toku
Izvršiti pripreme i odobrenja za Izgradnju vodovoda Bukva-Tešanjka sa mogućnošću pružanja glavnog voda do Kraševa
31.05.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Izvršiti pripreme i pribaviti odobrenja za Izgradnju i modernizacija LC17
31.05.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Praćenje izgradnje korita rijeke Tešanjke od M4 do Medakova
30.05.2023. - 22.12.2023.
Realizacija u toku
Izgradnja alternativne saobraćajnice za Staro Kraševo
01.02.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Saradnja sa građanima, otklanjanje eventualnih nedostataka
16.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije poslova iz knjige kolizija vodovoda i kanalizacije
16.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Plančić,
2.1.2.2.Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)
Nakon završetka razgovora sa Energopetrolom nastavk na realizaciji projekta sa JP Ceste Federacije BIH
29.09.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Završetak razgovora sa Energopetrolom vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
25.05.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.3.Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)
Ugovaranje satanka sa predstavnicima JP Ceste Federacije
15.05.2023. - 05.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Maida Alić,
2.1.2.4.Unaprijeđenje saobraćaja u mirovanju
Snimanje trenutnog stanja saobraćaja u mirovanju
01.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.5.Izgradnja trotoara M17 i M4
Izrada projektne dokumentacije
24.05.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.6.Nastavak rekonstrukcije puta R 474 sa fokusom na dionicu Tešanj-JelahMenadžeri projekta: Mirel Hrvić,
2.1.2.7.Rekonstrukcija lokalnih cesta
izrada projektne dokumentacije
08.08.2023. - 14.02.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
2.1.2.8.Regulacija saobraćaja Jelah-Kraševo
Sastanak sa JP Ceste FBiH; Analiza problema: Prikupljanje relevantnih podataka o postojećem stanju saobraćaja na putu Jelah-Kraševo.
01.07.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
2.2.2.1.Plan borbe protiv korupcije i izrada plana integriteta
Osigurati dosljednu primjenu Etičkog kodeksa na godišnjem nivou.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Promovisati odgovorno ponašanje javnih službenika, normativno uređenje etičkog ponašanja i sl.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Uspostaviti Registar rizika potreban za pripremu Plana integriteta.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Ažurirati Plan integriteta upotrebom CRA alata za izradu planova integriteta.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Provođenje Plana borbe protiv korupcije i redovno kvartalno izvještavanje.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hamzalija Hojkurić,
2.2.2.2.Plan upravljanja imovinom općine
- Akcioni plan za uvođenje sistema upravljanja imovinom: - Izmjena postojeće odluke o općinski nekretninama, - Revidirati postojeće Uputstvo o evidentiranju i upravljanju imovinom Općine, - Utvrditi mogućnost povezivanja službi koje upravljaju imovinom sa knjigovodstvenom evidencijom - Donošenje pravilnika o upravljanju imovinom - Planiran sastanak Tima u septembru radi donošenja konačnih prijedloga o nastavku aktivnosti.
01.01.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Mešić,
2.2.2.3.Prostorni plan općine Tešanj i inoviranje regulacionih planova
Nosilac izrade dostavio akt kojim traži saglasnost Ministarstva poljoprivrede za planiranu poslovnu zonu
08.05.2023. - 08.08.2023.
Realizacija u toku
Izrada Prednacrta prostornog plana
08.05.2023. - 09.10.2023.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.2.2.4.Prilagođavanje organizacije općinskih službi i sistematizacije razvojnim trendovima
Formiranje Radnog tima
23.05.2023. - 21.06.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.2.2.5.Provedba istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama i uspostave sistema kontinuirane procjene zadovoljstva građana javnim uslugama
Ažuriranje Uputstva, metodologije i anketnih pitanja
17.07.2023. - 04.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.2.2.6.Mobiliziranje potencijala dijaspore, komunikacija i uključivanje dijaspore u lokalni razvojMenadžeri projekta: Maid Suljaković,
2.3.1.1.Jačanje sadržajnih i ljudskih kapaciteta u sportu i kulturiMenadžeri projekta: Nusret Ogrić,
2.3.1.2.Kulturno-historijsko naslijeđe područja Tešanj
Različite izložbe, radionice, promocije knjiga i predavanja na temu kulturno-historijsko naslijeđe tešanjskog kraja
02.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
2.3.1.3.Podrška radu obrazovnih ustanova
Prijem zahtjeva putem aktiva direktora za zajedničke aktivnosti ili pojedninačne od strane škola radi realizacije
01.02.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.1.4.Podrška radu kulturnih ustanovaMenadžeri projekta: Alija Hadžimehić,
2.3.1.5.Obilježavanje praznika, jubileja, značajnih datuma Općine, kulturne i vjerske manifestacije i slično sa Programom obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. i 1941-45.Menadžeri projekta: Azra Muslija,
2.3.1.6.Podrška sportskim organizacijama
Realizacija
03.04.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.2.1.Podrška udruženjima građana
Realizacija projekata ovisno o strukturti odobrenog projekta, moze etapno ili cjeloviti projekat
01.03.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.2.2.Podrška projektima vjerskih zajednica i crkava
Realizacija projektnih zahtjeva
08.09.2023. - 16.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.3.1.Osiguranje dnevnog boravaka djece sa poteškoćama u razvoju
Hipoterapija
08.05.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Sportske aktivnosti
02.03.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Početak rada sa korisnicima odraslog uzrasta (Radionički odjel)
02.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Realizacija individualnih podsticaja /tretmana
02.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Erna Samardžić,
2.3.3.2.Podrška Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
Prilagodjene teme učenicima OŠ
01.09.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mersiha Bajraktarević,
2.3.3.3.Implementacija LGAP-aMenadžeri projekta: Almira Prnjavorac,
2.3.3.4.Podrška licima u stanju socijalne potrebe (ogrjev,prevoz učenika, jednokratne pomoći,robni paketi)
Raspisati Javni poziv za dodijelu novčanih sredstava (stipendija) učenicima srednjeg obrazovanja
15.08.2023. - 30.09.2023.
Realizacija u toku
Odobravanje novčanih sredstava kroz jednokratne novčane pomoći, a na osnovu prijema zahtjeva lica u stanju socijalne potrebe, te donošenja Rješenja o priznavanju prava na jednokratne novčane pomoći.
04.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Dijana Mešić,
2.3.3.5.Podrška oboljeloj djeci (dijabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna paraliza i dijabetesMenadžeri projekta: Anesa Kavazović,
2.3.3.6.Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica i boračkih populacija
Realizacija podrške stambeno ugroženim licima (po zahtjevu stranaka)
01.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.3.3.7.Subvencioniranje grijanja i komunalnih usluga i drugih potreba za penzionere i socijalno ugrožena licaMenadžeri projekta: Amel Karahmet,
2.3.3.8.Pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
Analiza postojećeg stanja u objektima kolektivnog smještaja
30.06.2023. - 30.07.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.3.3.9.Podrška licima boračke kategorije
Provođenje programa poticaja i javnih poziva Ministarstva za boračka pitanja ZDK
24.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Javni poziv stipendiranju studenata boračkih populacija
24.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.4.1.1.Prevencija maloljetničke delikvencije
Predavanja po školama "Cyber nasilje"
14.09.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.4.1.2.Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lica
Uputiti zahtjev za novčana sredstva
01.09.2023. - 30.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Alma Salihbašić,
2.4.1.3.Podrška aktivnostima dobrovoljnog davanja krvi
Organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi
01.02.2023. - 15.12.2023.
Realizacija u toku
Animacija i mobilizacija novih dobrovoljnih davaoca krvi
05.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mujo Fejzić,
2.5.1.1.Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima
Edukacija
03.07.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.5.1.2.Program stipendiranja studenataMenadžeri projekta: Azra Muslija,
2.5.1.3.Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.5.1.4.Projekata Omladinska bankaMenadžeri projekta: Sumeja Essidiri,
2.5.2.1.Privremeni angažmani stručnog osposobljavanja/volontiranje u općini i javnim ustanovama
Stručno osposobljavanje lica u okviru različitih službi u Općini Tešanj/JU u periodu od najviše godinu dana.
27.03.2023. - 26.03.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Melisa Mulalić,
2.5.2.2.Podrška razvoju start up ideja mladih
Objavljivanje javnog poziva
01.09.2023. - 18.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.5.3.1.Stimulativne demografske mjere porodiljama (III, IV i više djece)
Usvojiti odluku o isplati jednokratnih novčanih pomoći porodiljama za rođeno treče, četvrto i više djece, Prijem zahtjeva Donošenje rješenja o priznavanju prava na jednokratne novčane pomoći porodiljama za rođeno treće, četvrto i više djece
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nermina Balić,
2.5.3.2.S.P. Stambeno zbrinjavanje mladihMenadžeri projekta: Azra Muslija,
3.1.1.1.Dodatne količine vode
Izgradnja bunara PEB-4
01.01.2023. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Izgradnja zahvata za prihranjivanje "Jelen"
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.1.1.2.Proširenje obuhvata i unaprijeđenja sistema vodosnadbijevanja u sistemu vodosnabdijevanja ( Karadaglije i Jablanica,Kalošević, Bobare, Tešanjka)
pokretanje i sprovođenje JN za izvođenje radova i nabavku robe i opreme i stručnog nadzora, I faza
01.08.2023. - 13.11.2023.
Realizacija u toku
Pribavljanje svih neophodnih dozvola i saglasnosti za izvođenje radova
01.09.2022. - 03.06.2024.
Zastoj
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
3.1.1.3.S.P. Rješavanje vodosnabdjevanja na području općine Tešanj-Studija
Izrada KOMPONENTI.
01.04.2023. - 30.06.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan H.,
3.1.1.4.S.P. Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže
Priprema tehničke dokumentacije za šahtove kućnih priključaaka
01.08.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Nastavak realizacije izvođenja radova na sekundarnoj mreži, zona I i II, Jelah polje, Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovc
31.12.2022. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.1.1.5.Izgradnja/unaprijeđenje PPOV (uređaja za prečišćavanje)Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.2.1.1.Izrada i implementacija planova upravljanja otpadom (PUO 2020-2024/2024-2028)
Realizacija Akcionog plana upravljanja otpadom općine Tešanj za 2023. godinu
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.3.1.1.S.P. Rekonstrukcija toplane i proširenje obuhvata toplifikacije
Prikupljanje podataka i analiza za odobrenje projekta
20.01.2023. - 01.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Enes Galijašević,
3.3.1.2.Podizanje i zasada specifičnih vrsta drveća
Odabir lokacije za sadnju i vrste stabala
04.09.2023. - 15.09.2023.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.1.3.Uklanjanje zračne mreže JR i polaganje instalacija podzemno u užoj gradskoj jezgriMenadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.2.2.Projekati iskorištenje solarne energije
Provedba edukaciju relevantnih uposlenika općine I pripadajućih javnih preduzeća o zakonskim obavezama u oblasti korištenja energije iz OIE
12.06.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Prijave na Javne pozive za instalaciju FE NA Javne objekte za sufinsiranje viših nivoa vlasti
01.06.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Izrada plana za instalaciju FE na Javne objekte i ustanove za vlastitu upotrebu
25.05.2023. - 25.12.2023.
Realizacija u toku
Uspostava registra izdatih dozvola i instalisanih FE
19.05.2023. - 25.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selvedina Sejmenović,
3.4.1.1.Opremanje službi zaštite i spašavanjeMenadžeri projekta: Mensur Saletović,
3.4.1.2.Prevencija, ublažavanje i otklanjanje prirodnih i drugih nesreća
Sastanak sa predstavnicima MZ te definisanje prioriteta rješavanja nastalih problema (klizišta, vodotoka).
01.01.2023. - 20.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensur Saletović,
© 2018-2023 Općina Tešanj