Strategija razvoja općine Tešanj za period 2018-2027

Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

Dokument strategije     Izvještaji     Menadžeri projekata     Partnerska grupa     Propisi     Radni materijali     Planiranje     Ostali dokumenti

Pregled realizacije strategije razvoja

Sektor
Strateški cilj
Sektorski cilj
Program
Projekat
Nosilac
Služba

Broj Naziv projektaAktivnosti u toku / Status
1.1.1.1.S.P. TECH LAB i poslovni inkubator
Građevinski radovi
09.02.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.2.Podrška kompanijama za certificiranje i digitalizaciju poslovanja na području općine
Realizacija projekta PRODIGI
01.07.2023. - 05.04.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.3.Jačanje komunikacije privatnog i javnog sektoraMenadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.4.Podrška sajamskim manifestacijamaMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.1.1.5.Unapređenje javnog registra privrednih subjekata, poslovnih jedinica i obrtničkih djelatnosti
Obuka za korištenje softvera
01.07.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Instaliranje softvera
03.06.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Donošenje federalnog pravilnika o obrtnom registru
03.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Kanita Gredelj,
1.1.2.1.Podrška poljoprivrednoj proizvodnji
Evidencija zaprimljenih zahtjeva i dostava Komisiji
10.05.2024. - 01.11.2024.
Realizacija u toku
Obavijest poljoprivrednim proizvođačima da je Program usvojen i da mogu podnositi zahtjeve za općinski poticaj poljoprivrednoj proizvodnji
03.05.2024. - 10.04.2024.
Realizacija u toku
Rješenje o imenovanju komisija za poticaj
25.04.2024. - 20.05.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.1.2.2.S.P.Turistička valorizacija tešanjske tvrđave i revitalizacija Stare čaršije
Arheološka postavka iz antičkog perioda u restauriranim kazamatima (ispod zastave)
08.01.2024. - 31.08.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
1.1.2.3.Uređenje izletišta i turističkih zonaMenadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
1.1.2.4.Podrška promociji i unapređenje turističkih potencijala Općine kroz Muzej
Video za promociju turističkih potencijala plus fotografisanje (prirodno i kulturno-historijsko naslijeđe)
03.05.2024. - 31.05.2024.
Realizacija u toku
Snimanje videa Roberta Decešina, 20 minuta za You tube plus reels, story na Facebooku i Instagramu i njegova promocija
01.05.2024. - 30.09.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
1.2.1.1.Opremanje poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem
Financijsko planiranje (identifikaciju izvora financiranja)
01.06.2024. - 16.09.2024.
Realizacija u toku
Izrada plana opremanja
01.05.2024. - 30.09.2024.
Realizacija u toku
Provedba infrastrukturnih radova
01.08.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Izrada plana opremanja
01.06.2023. - 30.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.2.1.2.Izgradnja elektro-distributivne mreže Tešanj-Jelah
Uputiti minimalno dva dopisa u toku godine prema ndaležnim institucijama za ovaj projekat
19.02.2024. - 27.12.2024.
Realizacija u toku
Razgovori sa Elektroprenosom o projektu te Izrada projektne dokumentacije
01.06.2023. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
1.2.1.3.Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka
Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka
30.04.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Eksproprijacija parcela uz putni položaj
01.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
1.2.1.4.Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane i Glinište na magistralni i regionalni put
urbanistička saglasnost
01.01.2024. - 30.03.2024.
Zastoj
regulacija rijeke Radušice
07.08.2023. - 18.10.2023.
Zastoj
odobrenje za građenje
08.11.2022. - 18.04.2024.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
1.2.1.5.S.P. Definisanje i izgradnja nove poslovne zone
Identifikacija i evaluacija lokacija (PP i RP)
15.06.2023. - 29.12.2023.
Zastoj
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.3.1.1.Kontinuirani razvoj kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrovaMenadžeri projekta: Azra Muslija,
1.3.1.2.Lokalno partnerstvo za aktivacije i integraciju nezaposlenih na tržištu radaMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.3.1.3.Lokalni akcioni plan zapošljavanjaMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.3.2.1.Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
1.3.2.2.Projekat razvoja i promocije vještina i kompetencija (Stam kabinet, tehnička kultura)Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
2.1.1.1.Izgradnja infrastrukture u mjesnim sredinama
Pokretanje postupka JN za vršenje usluge nadzora i potpisivanje ugovora
11.03.2024. - 01.08.2024.
Realizacija u toku
Realizacija potpisnih ugovora
21.07.2023. - 05.02.2024.
Realizacija u toku
Potpisivanje ugovora za radove i nadzor
20.07.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
2.1.1.2.S.P. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu
Utopljavanje i postavljanje stolarije
29.02.2024. - 19.04.2024.
Zastoj - Mjere poduzete
Provođenje javne nabavke za postavljanje krovne konstrukcije
23.05.2023. - 20.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almir Ljevaković,
2.1.1.3.Izgradnja zatvorenog bazena
Prezentacija dobijene situacije lokacije za gradnju
01.04.2024. - 15.05.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nusret Ogrić,
2.1.1.4.Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza
Izgradnja pješačke staze
12.08.2024. - 27.09.2024.
Realizacija u toku

00.00.0000. - 00.00.0000.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.1.5.S.P. Završetak izgradnje novog objekta JU Centra za socijalni rad Tešanj
Realizacija završnih radova IV faze, useljenje u objekat
10.10.2023. - 30.04.2024.
Realizacija u toku
Nabavka IT opreme, finasira UNDP preko Fedralnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
20.04.2023. - 20.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Sabahudin Omerbašić,
2.1.1.6.Rekonstrukcija centra za kulturu/kino sale
Javna nabavka za vanjsku stolariju, ventilaciju
05.02.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Izvođenje radova i montaža robe i opreme
29.05.2023. - 30.06.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
2.1.1.7.Izgradnja sportske dvorane u Jelahu
Potpisivanje Ugovora sa odabranim izvođačem radova za fazu V izradnje sportske dvorane u Jelahu
06.05.2024. - 31.07.2024.
Realizacija u toku
Priprema tenderske dokumentacije i procedura JN za fazu IV izgradnje sportske dvorane u Jelahu
01.07.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
2.1.1.8.Uređenje centralne zone Jelah
Donošenje urbanističkog projekta mikrolokacije 'Centar' Jelah
28.10.2022. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.1.1.9.Izgradnja otvorene streljana
Idejno rješenje
16.10.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Istraživanje potencijalnih lokacija
01.09.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Muhamed Ibrahimović,
2.1.1.10.Podrška proširenju i dostupnosti zdravstvene zaštite
Prijem i edukacija kadra koji je planiran da radi na pružanju zdr.usluga koje će biti uvedene u amb.PM Tešanjka
15.01.2024. - 28.06.2024.
Realizacija u toku
Upit Kantonalnom Ministarstvu zdravstva za određena finansijska sredstva po osnovu kapitalnih ulaganja, kako bi se sufinansirao navedeni projekat, obzirom da će iziskivati dodatne finansijske izdatke (čeka se odgovor).
15.01.2024. - 31.10.2024.
Realizacija u toku
-Pribavljanje dozvole od komisije za ispunjenje uslova predviđenih za DDD
02.10.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
-Rekonstrukcija amb.Šije i priprema prostora na spratu ambulante za DDD (oprema HES službe)
01.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mersiha Fejzić,
2.1.1.12.Uređenja urbanog dijela općine (staza, stepeništa, rukohvati, trotaora, pristupnih rampi, klupa za sjedenje, zelene površine, parking mjesta, fasade i dr.)

00.00.0000. - 00.00.0000.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.2.1.S.P. Prolazak koridora kroz područje općine sa izgradnjom adekvatne lokalne infrastrukture
Praćenje gradnje projektovanih servisnih saobraćajnica, usaglašavati kvalitetnija saobraćajna rješenja
23.04.2024. - 20.11.2024.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije poslova iz knjige kolizija vodovoda i kanalizacije i insistiranje na razvojnim kolizijama LOT 1 i LOT2
18.03.2024. - 20.12.2024.
Realizacija u toku
Praćenje izgradnje korita rijeke Tešanjke od Medakova do Izlaza iz Karadaglija
11.03.2024. - 31.10.2024.
Realizacija u toku
Pratiti Izgradnju vodovoda Bukva-Tešanjka
04.03.2024. - 29.11.2024.
Realizacija u toku
Pravovremeno dogovoriti i pripremiti Sporazume o prijateljskom okruženju
29.02.2024. - 30.09.2024.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije poslova na Izgradnji pristupnog puta za odlagalište Crni vrh
12.02.2024. - 20.12.2024.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije uređenja Obale rijeke Usore i brane na usori do ušća r.Tešanjke
01.02.2024. - 31.10.2024.
Realizacija u toku
Završetak izgradnja alternativne saobraćajnice za Staro Kraševo, izmještanje Jarbola
31.01.2024. - 16.09.2024.
Realizacija u toku
Održavati kontakt sa izvođačima, podizvođačima i nadzorom, investitorima, MZ i građanima
03.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Praćenje izgradnje korita rijeke Tešanjke od M4 do Medakova
03.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Praćenje završnih radova LOT1 i početnih radova LOT 2, koordinacija AC izvođači, građani
03.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Praćenje pripremnih radova LOT 2, koordinacija AC izvođači, građani
03.07.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Pribavljanje potrebnih saglasnosti za gradnju pristupnog puta i deponije Crni vrh
30.06.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Izvršiti pripreme i pribaviti odobrenja za Izgradnju i modernizacija LC17
31.05.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Izgradnja alternativne saobraćajnice za Staro Kraševo
01.02.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije poslova iz knjige kolizija vodovoda i kanalizacije
16.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Plančić,
2.1.2.2.Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)
Rješavanje imovinskih odnosa u dijelu BP “Energopetrol” Jelah
19.02.2024. - 31.07.2024.
Realizacija u toku
Završetak razgovora sa Energopetrolom vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
25.05.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.3.Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)
Uputiti dopis prema JP Ceste Federacije za informacije o projektu
05.01.2024. - 30.04.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Maida Alić,
2.1.2.4.Unaprijeđenje saobraćaja u mirovanju
Pristupiti izradi projektne dokumentacije i izgradnja parkinga
15.08.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Snimanje trenutnog stanja saobraćaja u mirovanju
01.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.5.Izgradnja trotoara M17 i M4
Organizovati sastanak sa JP ceste FBIH i potencirati izgradnju M17-Šije i M4 Jelah-Žabljak
19.02.2024. - 10.05.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.6.Nastavak rekonstrukcije puta R 474 sa fokusom na dionicu Tešanj-JelahMenadžeri projekta: Mirel Hrvić,
2.1.2.7.Rekonstrukcija lokalnih cesta
izrada projektne dokumentacije
08.01.2023. - 05.04.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
2.1.2.8.Regulacija saobraćaja Jelah-Kraševo
Sastanak sa JP Ceste FBiH; Analiza problema: Prikupljanje relevantnih podataka o postojećem stanju saobraćaja na putu Jelah-Kraševo.
01.07.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
2.2.1.1.S.P. Digitalna transformacija općinske uprave
Pametni parking
01.01.2024. - 30.06.2024.
Realizacija u toku
Implementacija print sistema (najam printera)
01.05.2023. - 15.11.2023.
Realizacija u toku
Pametni parking
01.01.2023. - 31.12.2023.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Aidin Ibrahimkadić,
2.2.2.1.Plan borbe protiv korupcije i izrada plana integriteta
Osigurati dosljednu primjenu Etičkog kodeksa na godišnjem nivou.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Promovisati odgovorno ponašanje javnih službenika, normativno uređenje etičkog ponašanja i sl.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Uspostaviti Registar rizika potreban za pripremu Plana integriteta.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Ažurirati Plan integriteta upotrebom CRA alata za izradu planova integriteta.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Provođenje Plana borbe protiv korupcije i redovno kvartalno izvještavanje.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Edina Kadušić,
2.2.2.2.Plan upravljanja imovinom općine
Usvajanje plana upravljanja imovinom Općine Tešanj,
01.10.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Mešić,
2.2.2.3.Prostorni plan općine Tešanj i inoviranje regulacionih planova
Usvajanje Prednacrta prostornog plana od strane Savjeta plana
09.10.2023. - 09.10.2023.
Zastoj
Nosilac izrade dostavio akt kojim traži saglasnost Ministarstva poljoprivrede za planiranu poslovnu zonu
08.05.2023. - 08.08.2023.
Realizacija u toku
Izrada Prednacrta prostornog plana
08.05.2023. - 09.10.2023.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.2.2.4.Prilagođavanje organizacije općinskih službi i sistematizacije razvojnim trendovima
Analiza javne uprave
21.06.2023. - 29.02.2024.
Realizacija u toku
Formiranje Radnog tima
23.05.2023. - 21.06.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.2.2.5.Provedba istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama i uspostave sistema kontinuirane procjene zadovoljstva građana javnim uslugama
Ažuriranje Uputstva, metodologije i anketnih pitanja
17.07.2023. - 04.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Elma Spahić,
2.2.2.6.Mobiliziranje potencijala dijaspore, komunikacija i uključivanje dijaspore u lokalni razvojMenadžeri projekta: Maid Suljaković,
2.3.1.1.Jačanje sadržajnih i ljudskih kapaciteta u sportu i kulturiMenadžeri projekta: Nusret Ogrić,
2.3.1.2.Kulturno-historijsko naslijeđe područja Tešanj
Štampa reprint izdanja knjige "Tešanj i tešanjski kraj: 1918-1945."
01.06.2024. - 09.09.2024.
Realizacija u toku
Knjiga o arhitekturi Tešnja iz austrougarskog perioda
04.01.2024. - 29.12.2024.
Realizacija u toku
Različite izložbe, radionice, promocije knjiga i predavanja na temu kulturno-historijsko naslijeđe tešanjskog kraja
02.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
2.3.1.3.Podrška radu obrazovnih ustanova
Prijem zahtjeva putem aktiva ili pojednično od strane škole radi realizacije
01.01.2024. - 27.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.1.4.Podrška radu kulturnih ustanova
Rješenje za isplatu sredstava za drugi kvartal za JU Muzej i Rješenje za isplatu sredstava za drugi kvartal za JU Opća biblioteka
01.04.2024. - 31.05.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Alija Hadžimehić,
2.3.1.5.Obilježavanje praznika, jubileja, značajnih datuma Općine, kulturne i vjerske manifestacije i slično sa Programom obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. i 1941-45.Menadžeri projekta: Azra Muslija,
2.3.1.6.Podrška sportskim organizacijama
Realizacija
01.04.2024. - 27.12.2024.
Realizacija u toku
Realizacija
03.04.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.2.1.Podrška udruženjima građana
Realizacija i praćenje
29.03.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.2.2.Podrška projektima vjerskih zajednica i crkava
Kontakt sa vjerskim zajednicama radi podnošenja zahtjeva
01.03.2024. - 28.06.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.3.1.Osiguranje dnevnog boravaka djece sa poteškoćama u razvoju
obilježavanje Dana mentalnog zdravlja
10.10.2024. - 10.10.2024.
Realizacija u toku
Organizovanje jesenskog izleta za korisnike
07.10.2024. - 07.10.2024.
Realizacija u toku
Obilježavanje Svjetskog dana gluhih
27.09.2024. - 27.09.2024.
Realizacija u toku
Posjeta kozmetičkom salonu u sklopu predmeta 'Briga o sebi i svome tijelu'
16.09.2024. - 16.09.2024.
Realizacija u toku
Planiranje desetogodišnjice rada Ustanove
02.09.2024. - 30.09.2024.
Realizacija u toku
Početak školske godine
02.09.2024. - 06.06.2025.
Realizacija u toku
Održavanje roditeljskih sastanaka
26.08.2024. - 30.08.2024.
Realizacija u toku
Ekskurzija odraslih korisnika u Tuzlu
13.06.2024. - 13.06.2024.
Realizacija u toku
Raspust za korisnike školskog uzrasta
07.06.2024. - 02.09.2024.
Realizacija u toku
Raspust za odrasle korisnike
07.06.2024. - 02.09.2024.
Realizacija u toku
Formiranje Kluba prijatelja Poslovne jedinice
03.06.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Kreiranje novih planova i programa za početak školske godine
03.06.2024. - 30.08.2024.
Realizacija u toku
Obilježavanje Međunarodnog dana obitelji
15.05.2024. - 15.05.2024.
Realizacija u toku
Realizacija psiholoških radionica za roditelje korisnika
06.05.2024. - 05.07.2024.
Realizacija u toku
Hipoterapija
03.05.2024. - 31.10.2024.
Realizacija u toku
Muzikoterapija
03.05.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Obilježavanje Svjetskog dana knjige
23.04.2024. - 23.04.2024.
Realizacija u toku
Početak rada sa školskim i odraslim korisnicima (II polugodište)
01.09.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Roditeljski sastanci, pružanje savjetodavnih usluga roditeljima/starateljima
01.09.2023. - 29.12.2023.
Zastoj - Mjere poduzete
Hipoterapija
08.05.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Sportske aktivnosti
02.03.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Početak rada sa korisnicima odraslog uzrasta (Radionički odjel)
02.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Realizacija individualnih podsticaja /tretmana
02.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Erna Samardžić,
2.3.3.2.Podrška Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
Kontakt sa skolama radi rasporeda predavanja. -Devet osnovnih škola na općini Tešanj, obuhvaćeni su svi 6 razredi.
12.02.2024. - 30.04.2024.
Realizacija u toku
Prilagodjene teme učenicima OŠ
01.09.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mersiha Bajraktarević,
2.3.3.3.Implementacija LGAP-a
Pokretanje procedure i izrada LGAPa 2024-2028
15.02.2024. - 15.05.2024.
Realizacija u toku
Uraditi analizu svih ciljeva strategije sa aspekta rodne ravnopravnosti
15.09.2023. - 31.12.2023.
Zastoj
Pokrenuti inicijativu, izraditi i usvojiti GAP općine Tešanj za period 2024-2027
01.09.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almira Prnjavorac,
2.3.3.4.Podrška licima u stanju socijalne potrebe (ogrjev,prevoz učenika, jednokratne pomoći,robni paketi)
Dodjela jednokratnih pomoć licima u stanju socijalne potrebe kroz nabavku ogrjeva, robni paketa, jednokratnih pomoći i ostalo.
03.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Donošenje Rješenja za jednokratne pomoći
03.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Raspisati konkurs za dodijelu novčanih sredstava (stipendija) učenicima srednjeg obrazovanja
03.01.2024. - 14.06.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Dijana Mešić,
2.3.3.5.Podrška oboljeloj djeci (dijabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna paraliza i dijabetes
Formirati spisak oboljelih lica, specifično oboljenje dibetes
22.01.2024. - 30.04.2024.
Realizacija u toku
Saradnja sa udruženjima
02.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Anesa Hodžić,
2.3.3.6.Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica i boračkih populacija
Podrška stambeno ugroženim licima na osnovu podnesenih zahtjeva
01.02.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Podrška stambeno ugroženim licima putem udruženja građana, institucija i slično
01.02.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Realizacija podrške stambeno ugroženim licima (po zahtjevu stranaka)
01.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hamzalija Hojkurić,
2.3.3.7.Subvencioniranje grijanja i komunalnih usluga i drugih potreba za penzionere i socijalno ugrožena licaMenadžeri projekta: Almira Arnautović,
2.3.3.8.Pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještajaMenadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.3.3.9.Podrška licima boračke kategorije
Javni poziv stipendiranju studenata boračkih populacija
01.05.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Javni poziv podrška samozapošljavanj i zapošljavanja boračkih populacija
01.05.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Projekat stambenog zbrinjavanja
01.03.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Provođenje programa poticaja i javnih poziva Ministarstva za boračka pitanja ZDK
24.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Javni poziv stipendiranju studenata boračkih populacija
24.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Javni poziv podrška samozapošljavanj i zapošljavanja boračkih populacija
24.05.2023. - 22.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mejra Hrnjić,
2.4.1.1.Prevencija maloljetničke delikvencije
Predavanja po školama na temu međuvršnjačko nasilje
09.09.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.4.1.2.Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih licaMenadžeri projekta: Alma Salihbašić,
2.4.1.3.Podrška aktivnostima dobrovoljnog davanja krvi
Godišnje druženje svih davalaca na prostoru općine
15.11.2024. - 15.12.2024.
Realizacija u toku
Animacija i mobilizacija novih dobrovoljnih davaoca krvi
05.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi
05.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mujo Fejzić,
2.5.1.1.Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektima
Dodjela certifikata
02.09.2024. - 30.09.2024.
Zastoj - Mjere poduzete
Poziv
01.02.2024. - 31.05.2024.
Realizacija u toku
Edukacija
03.07.2023. - 29.09.2023.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.5.1.2.Program stipendiranja studenataMenadžeri projekta: Azra Muslija,
2.5.1.3.Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.
Praćenje i evaluacija
01.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Donošenje rješenja i dodjela sredstava (moguce dva puta godišnje) a moze i jednokratno
15.07.2023. - 30.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.5.1.4.Projekata Omladinska banka
Promocija rezultata OB Programa u Tesnju
31.01.2024. - 23.10.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Sumeja Essidiri,
2.5.2.1.Privremeni angažmani stručnog osposobljavanja/volontiranje u općini i javnim ustanovama
Stručno osposobljavanje lica u okviru različitih službi u Općini Tešanj/JU u periodu od najviše godinu dana.
19.04.2024. - 31.05.2025.
Realizacija u toku
Zaključivanje Ugovora sa zainteresovanim kandidatima za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.
16.04.2024. - 31.05.2024.
Realizacija u toku
Komunikacija sa Biroom zapošljavanja Tešanj radi dostavljanja liste osoba koje nisu stekle prvo radno iskustvo u struci u oblastima za kojima Općina Tešanj/JU imaju potrebu prijema stručnog kadra.
09.02.2024. - 31.05.2024.
Realizacija u toku
Kontaktiranje potencijalnih kandidata sa liste nezaposlenih radi zaključivanja Ugovora o stručnom osposobljavanju
09.02.2024. - 31.05.2024.
Realizacija u toku
Stručno osposobljavanje lica u okviru različitih službi u Općini Tešanj/JU u periodu od najviše godinu dana.
27.03.2023. - 26.03.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Melisa Mulalić,
2.5.2.2.Podrška razvoju start up ideja mladihMenadžeri projekta: Almira Arnautović,
2.5.3.1.Stimulativne demografske mjere porodiljama (III, IV i više djece)Menadžeri projekta: Nermina Balić,
2.5.3.2.S.P. Stambeno zbrinjavanje mladihMenadžeri projekta: Azra Muslija,
3.1.1.1.Dodatne količine vode
Izgradnja bunara PEB-4
01.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.1.1.2.Proširenje obuhvata i unaprijeđenja sistema vodosnadbijevanja u sistemu vodosnabdijevanja ( Karadaglije i Jablanica,Kalošević, Bobare, Tešanjka)
Apliciranje projekta višim nivoima vlasti/javni pozivi
09.01.2024. - 30.09.2024.
Realizacija u toku
Izvođenje radova i montaža robe i opreme, praćenje realizacije ugovora
20.11.2023. - 19.08.2024.
Realizacija u toku
Pribavljanje svih neophodnih dozvola i saglasnosti za izvođenje radova
01.09.2022. - 03.06.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
3.1.1.3.S.P. Rješavanje vodosnabdjevanja na području općine Tešanj-Studija
Izvještaji KOMISIJE za praćenje izrade Studije.
05.05.2023. - 05.05.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan H.,
3.1.1.4.S.P. Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže
Priprema tehničke dokumentacije za šahtove kućnih priključaka
01.03.2024. - 03.06.2024.
Realizacija u toku
Nastavak realizacije izvođenja radova na sekundarnoj mreži, zona I i II, Jelah Polje, Miljanovci Lončari i Novi Miljanovci
01.01.2024. - 31.07.2024.
Zastoj - Mjere poduzete
Nastavak realizacije izvođenja radova na sekundarnoj mreži, zona I i II, Jelah polje, Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovc
31.12.2022. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.1.1.5.Izgradnja/unaprijeđenje PPOV (uređaja za prečišćavanje)
Nastavak aktivnosti nakon završetka sudskog postupka za navedeni lokalitet
01.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Krajem 2020.godine izuzeti su svi predmeti koji se odnose na ovaj lokalitet pa dok se isti ne vrate Općini, nije moguće dalje vođenje ativnosti.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Zastoj
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.2.1.1.Izrada i implementacija planova upravljanja otpadom (PUO 2020-2024/2024-2028)
Izrada Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2024-2028
01.07.2023. - 31.12.2023.
Zastoj
Realizacija Akcionog plana upravljanja otpadom općine Tešanj za 2023. godinu
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.3.1.1.S.P. Rekonstrukcija toplane i proširenje obuhvata toplifikacije
Prikupljanje podataka i analiza za odobrenje projekta
20.01.2023. - 01.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Enes Galijašević,
3.3.1.2.Podizanje i zasada specifičnih vrsta drvećaMenadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.1.3.Uklanjanje zračne mreže JR i polaganje instalacija podzemno u užoj gradskoj jezgri
Rekonstrukcija mreže u ulici Ali paše Hećimovića ili Novom naselju Krndija- raspisivanje javne nabavke.
01.04.2024. - 17.06.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.2.1.Projekti utopljavanjaMenadžeri projekta: Selvedina Sejmenović,
3.3.2.2.Projekati iskorištenje solarne energijeMenadžeri projekta: Selvedina Sejmenović,
3.4.1.1.Opremanje službi zaštite i spašavanje
Sastanak sa službom i odredjivanje prioriteta za nabavku opreme i sredstava u skladu sa ukazanim potrebma
01.01.2024. - 31.01.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensur Saletović,
3.4.1.2.Prevencija, ublažavanje i otklanjanje prirodnih i drugih nesreća
Sastanci sa predstavnicima MZ i određivanje prioriteta realizacije preventivnih mjera
01.01.2024. - 10.02.2024.
Realizacija u toku
Sastanak sa predstavnicima MZ te definisanje prioriteta rješavanja nastalih problema (klizišta, vodotoka).
01.01.2023. - 20.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensur Saletović,
© 2018-2024 Općina Tešanj