Strategija razvoja općine Tešanj za period 2018-2027

Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

Dokument strategije     Izvještaji     Menadžeri projekata     Partnerska grupa     Propisi     Radni materijali     Planiranje     Ostali dokumenti

Pregled realizacije strategije razvoja

Sektor
Strateški cilj
Sektorski cilj
Program
Projekat
Nosilac
Služba

Broj Naziv projektaAktivnosti u toku / Status
1.1.1.1.S.P. TECH LAB i poslovni inkubatorMenadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.2.Podrška kompanijama za certificiranje i digitalizaciju poslovanja na području općine
Pronalazak partnera
01.07.2023. - 05.04.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.3.Jačanje komunikacije privatnog i javnog sektoraMenadžeri projekta: Edin Ibrahimović,
1.1.1.4.Podrška sajamskim manifestacijamaMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.1.1.5.Unapređenje javnog registra privrednih subjekata, poslovnih jedinica i obrtničkih djelatnosti
Obuka za korištenje softvera
01.07.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Instaliranje softvera
03.06.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Ažuriranje registra poslovnih subjekata kroz projekat otvoreni podaci
03.01.2024. - 30.06.2024.
Realizacija u toku
Donošenje federalnog pravilnika o obrtnom registru
03.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Kanita Gredelj,
1.1.2.1.Podrška poljoprivrednoj proizvodnjiMenadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.1.2.2.S.P.Turistička valorizacija tešanjske tvrđave i revitalizacija Stare čaršijeMenadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
1.1.2.3.Uređenje izletišta i turističkih zona
Priprema tehničke dokumentacije
29.02.2024. - 30.04.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
1.1.2.4.Podrška promociji i unapređenje turističkih potencijala Općine kroz MuzejMenadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
1.2.1.1.Opremanje poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem
Provedba infrastrukturnih radova
01.08.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Izrada plana opremanja
01.06.2023. - 30.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.2.1.2.Izgradnja elektro-distributivne mreže Tešanj-Jelah
Razgovori sa Elektroprenosom o projektu te Izrada projektne dokumentacije
01.06.2023. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
1.2.1.3.Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka
Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka
30.04.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Eksproprijacija parcela uz putni položaj
01.01.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
1.2.1.4.Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane i Glinište na magistralni i regionalni put
urbanistička saglasnost
01.01.2024. - 30.03.2024.
Realizacija u toku
regulacija rijeke Radušice
07.08.2023. - 18.10.2023.
Zastoj
odobrenje za građenje
08.11.2022. - 18.04.2024.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
1.2.1.5.S.P. Definisanje i izgradnja nove poslovne zone
Identifikacija i evaluacija lokacija (PP i RP)
15.06.2023. - 29.12.2023.
Zastoj
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
1.3.1.1.Kontinuirani razvoj kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrovaMenadžeri projekta: Azra Muslija,
1.3.1.2.Lokalno partnerstvo za aktivacije i integraciju nezaposlenih na tržištu radaMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.3.1.3.Lokalni akcioni plan zapošljavanjaMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.3.2.1.Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
1.3.2.2.Projekat razvoja i promocije vještina i kompetencija (Stam kabinet, tehnička kultura)
Organizovati STEM radionice za učenike osnovnih škola
01.05.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
2.1.1.1.Izgradnja infrastrukture u mjesnim sredinama
Realizacija potpisnih ugovora
21.07.2023. - 05.02.2024.
Realizacija u toku
Potpisivanje ugovora za radove i nadzor
20.07.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
2.1.1.2.S.P. Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu
Provođenje javne nabavke za postavljanje krovne konstrukcije
23.05.2023. - 20.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almir Ljevaković,
2.1.1.3.Izgradnja zatvorenog bazena
Razmatranje potencijalnih lokacija za gradnju
01.09.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nusret Ogrić,
2.1.1.4.Izgradnja pješačkih i biciklističkih stazaMenadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.1.5.S.P. Završetak izgradnje novog objekta JU Centra za socijalni rad Tešanj
Realizacija završnih radova IV faze, useljenje u objekat
10.10.2023. - 30.04.2024.
Realizacija u toku
Nabavka IT opreme, finasira UNDP preko Fedralnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
20.04.2023. - 20.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Sabahudin Omerbašić,
2.1.1.6.Rekonstrukcija centra za kulturu/kino sale
Javna nabavka za vanjsku stolariju, ventilaciju
05.02.2024. - 31.12.2024.
Realizacija u toku
Izvođenje radova i montaža robe i opreme
29.05.2023. - 30.04.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
2.1.1.7.Izgradnja sportske dvorane u Jelahu
Potpisivanje Ugovora sa odabranim izvođačem radova za fazu IV izgradnje sportske dvorane u Jelahu
15.02.2024. - 29.02.2024.
Realizacija u toku
Priprema tenderske dokumentacije i procedura JN za fazu V izgradnje sportske dvorane u jelahu
22.01.2024. - 22.02.2024.
Realizacija u toku
Priprema tenderske dokumentacije i procedura JN za fazu IV izgradnje sportske dvorane u Jelahu
01.07.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
2.1.1.8.Uređenje centralne zone Jelah
Donošenje urbanističkog projekta mikrolokacije 'Centar' Jelah
28.10.2022. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.1.1.9.Izgradnja otvorene streljana
Stručna analiza potencijalnih lokacije za otvorenu streljanu.
01.02.2024. - 31.05.2024.
Realizacija u toku
Istraživanje potencijalnih lokacija
01.09.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Muhamed Ibrahimović,
2.1.1.10.Podrška proširenju i dostupnosti zdravstvene zaštite
-Pribavljanje dozvole od komisije za ispunjenje uslova predviđenih za DDD
02.10.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
-Rekonstrukcija amb.Šije i priprema prostora na spratu ambulante za DDD (oprema HES službe)
01.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mersiha Fejzić,
2.1.1.12.Uređenja urbanog dijela općine (staza, stepeništa, rukohvati, trotaora, pristupnih rampi, klupa za sjedenje, zelene površine, parking mjesta, fasade i dr.)
Izrada fasada prema potpisanim Sporazumima.
23.10.2023. - 30.04.2024.
Realizacija u toku

00.00.0000. - 00.00.0000.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.2.1.S.P. Prolazak koridora kroz područje općine sa izgradnjom adekvatne lokalne infrastrukture
Praćenje pripremnih radova LOT 2, koordinacija AC izvođači, građani
03.07.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Pribavljanje potrebnih saglasnosti za gradnju pristupnog puta i deponije Crni vrh
30.06.2023. - 30.11.2023.
Realizacija u toku
Izvršiti pripreme i pribaviti odobrenja za Izgradnju i modernizacija LC17
31.05.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Izgradnja alternativne saobraćajnice za Staro Kraševo
01.02.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije poslova iz knjige kolizija vodovoda i kanalizacije
16.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Plančić,
2.1.2.2.Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)
Završetak razgovora sa Energopetrolom vezano za rješavanje imovinsko pravnih odnosa
25.05.2023. - 29.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.3.Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)Menadžeri projekta: Maida Alić,
2.1.2.4.Unaprijeđenje saobraćaja u mirovanju
Pristupiti izradi projektne dokumentacije i izgradnja parkinga
15.08.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Snimanje trenutnog stanja saobraćaja u mirovanju
01.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.5.Izgradnja trotoara M17 i M4Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.2.6.Nastavak rekonstrukcije puta R 474 sa fokusom na dionicu Tešanj-Jelah
Praćenje realizacije radova u 2024 godine.
08.01.2024. - 03.06.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
2.1.2.7.Rekonstrukcija lokalnih cesta
Izrada projektne dokumentacije
05.01.2024. - 15.04.2024.
Realizacija u toku
izrada projektne dokumentacije
08.01.2023. - 05.04.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
2.1.2.8.Regulacija saobraćaja Jelah-Kraševo
Sastanak sa JP Ceste FBiH; Analiza problema: Prikupljanje relevantnih podataka o postojećem stanju saobraćaja na putu Jelah-Kraševo.
01.07.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amel Karahmet,
2.2.2.1.Plan borbe protiv korupcije i izrada plana integriteta
Osigurati dosljednu primjenu Etičkog kodeksa na godišnjem nivou.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Promovisati odgovorno ponašanje javnih službenika, normativno uređenje etičkog ponašanja i sl.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Uspostaviti Registar rizika potreban za pripremu Plana integriteta.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Ažurirati Plan integriteta upotrebom CRA alata za izradu planova integriteta.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Provođenje Plana borbe protiv korupcije i redovno kvartalno izvještavanje.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hamzalija Hojkurić,
2.2.2.2.Plan upravljanja imovinom općine
Usvajanje plana upravljanja imovinom Općine Tešanj,
01.10.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Mešić,
2.2.2.3.Prostorni plan općine Tešanj i inoviranje regulacionih planova
Nosilac izrade dostavio akt kojim traži saglasnost Ministarstva poljoprivrede za planiranu poslovnu zonu
08.05.2023. - 08.08.2023.
Realizacija u toku
Izrada Prednacrta prostornog plana
08.05.2023. - 09.10.2023.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.2.2.4.Prilagođavanje organizacije općinskih službi i sistematizacije razvojnim trendovima
Formiranje Radnog tima
23.05.2023. - 21.06.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.2.2.5.Provedba istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama i uspostave sistema kontinuirane procjene zadovoljstva građana javnim uslugama
Ažuriranje Uputstva, metodologije i anketnih pitanja
17.07.2023. - 04.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.2.2.6.Mobiliziranje potencijala dijaspore, komunikacija i uključivanje dijaspore u lokalni razvojMenadžeri projekta: Maid Suljaković,
2.3.1.1.Jačanje sadržajnih i ljudskih kapaciteta u sportu i kulturiMenadžeri projekta: Nusret Ogrić,
2.3.1.2.Kulturno-historijsko naslijeđe područja Tešanj
Različite izložbe, radionice, promocije knjiga i predavanja na temu kulturno-historijsko naslijeđe tešanjskog kraja
02.06.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
2.3.1.3.Podrška radu obrazovnih ustanovaMenadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.1.4.Podrška radu kulturnih ustanovaMenadžeri projekta: Alija Hadžimehić,
2.3.1.5.Obilježavanje praznika, jubileja, značajnih datuma Općine, kulturne i vjerske manifestacije i slično sa Programom obilježavanja tekovina odbrane 1992-95. i 1941-45.Menadžeri projekta: Azra Muslija,
2.3.1.6.Podrška sportskim organizacijama
Realizacija
03.04.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.2.1.Podrška udruženjima građanaMenadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.2.2.Podrška projektima vjerskih zajednica i crkavaMenadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.3.3.1.Osiguranje dnevnog boravaka djece sa poteškoćama u razvoju
Početak rada sa školskim i odraslim korisnicima (II polugodište)
01.09.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Hipoterapija
08.05.2023. - 31.10.2023.
Realizacija u toku
Sportske aktivnosti
02.03.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Početak rada sa korisnicima odraslog uzrasta (Radionički odjel)
02.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Realizacija individualnih podsticaja /tretmana
02.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Erna Samardžić,
2.3.3.2.Podrška Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja
Prilagodjene teme učenicima OŠ
01.09.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mersiha Bajraktarević,
2.3.3.3.Implementacija LGAP-a
Uraditi analizu svih ciljeva strategije sa aspekta rodne ravnopravnosti
15.09.2023. - 31.12.2023.
Zastoj
Pokrenuti inicijativu, izraditi i usvojiti GAP općine Tešanj za period 2024-2027
01.09.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almira Prnjavorac,
2.3.3.4.Podrška licima u stanju socijalne potrebe (ogrjev,prevoz učenika, jednokratne pomoći,robni paketi)Menadžeri projekta: Dijana Mešić,
2.3.3.5.Podrška oboljeloj djeci (dijabetesmellitus, celijakija, multipla skleroza, cerebralna paraliza i dijabetes
Saradnja sa udruženjima
02.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Anesa Kavazović,
2.3.3.6.Sanacija i adaptacija stambenih prostora socijalno ugroženih lica i boračkih populacija
Realizacija podrške stambeno ugroženim licima (po zahtjevu stranaka)
01.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.3.3.7.Subvencioniranje grijanja i komunalnih usluga i drugih potreba za penzionere i socijalno ugrožena licaMenadžeri projekta: Almira Arnautović,
2.3.3.8.Pomoć povratku raseljenih i izbjeglih lica i održavanje objekata kolektivnog smještaja
Analiza postojećeg stanja u objektima kolektivnog smještaja
30.06.2023. - 30.07.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.3.3.9.Podrška licima boračke kategorije
Provođenje programa poticaja i javnih poziva Ministarstva za boračka pitanja ZDK
24.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Javni poziv stipendiranju studenata boračkih populacija
24.05.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.4.1.1.Prevencija maloljetničke delikvencije
Predavanja po školama "Cyber nasilje"
14.09.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.4.1.2.Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lica
Izraditi plan aktivnosti za Brigu o nemoćnim osobama i rehabilitaciju starih i iznemoglih lica za 2024 godinu.
09.01.2024. - 01.03.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Alma Salihbašić,
2.4.1.3.Podrška aktivnostima dobrovoljnog davanja krvi
Animacija i mobilizacija novih dobrovoljnih davaoca krvi
05.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Organizovanje akcija dobrovoljnog darivanja krvi
05.01.2023. - 29.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mujo Fejzić,
2.5.1.2.Program stipendiranja studenataMenadžeri projekta: Azra Muslija,
2.5.1.3.Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.
Donošenje rješenja i dodjela sredstava (moguce dva puta godišnje) a moze i jednokratno
15.07.2023. - 30.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.5.1.4.Projekata Omladinska bankaMenadžeri projekta: Sumeja Essidiri,
2.5.2.1.Privremeni angažmani stručnog osposobljavanja/volontiranje u općini i javnim ustanovama
Stručno osposobljavanje lica u okviru različitih službi u Općini Tešanj/JU u periodu od najviše godinu dana.
27.03.2023. - 26.03.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Melisa Mulalić,
2.5.2.2.Podrška razvoju start up ideja mladih
Rangiranje projekata i zaključivanje ugovora o realizaciji
15.11.2023. - 22.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
2.5.3.1.Stimulativne demografske mjere porodiljama (III, IV i više djece)Menadžeri projekta: Nermina Balić,
2.5.3.2.S.P. Stambeno zbrinjavanje mladihMenadžeri projekta: Azra Muslija,
3.1.1.1.Dodatne količine vodeMenadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.1.1.2.Proširenje obuhvata i unaprijeđenja sistema vodosnadbijevanja u sistemu vodosnabdijevanja ( Karadaglije i Jablanica,Kalošević, Bobare, Tešanjka)
Pribavljanje svih neophodnih dozvola i saglasnosti za izvođenje radova
01.09.2022. - 03.06.2024.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selma Ramić,
3.1.1.3.S.P. Rješavanje vodosnabdjevanja na području općine Tešanj-Studija
Izvještaji KOMISIJE za praćenje izrade Studije.
05.05.2023. - 05.05.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan H.,
3.1.1.4.S.P. Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže
Nastavak realizacije izvođenja radova na sekundarnoj mreži, zona I i II, Jelah polje, Miljanovci-Lončari i Novi Miljanovc
31.12.2022. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.1.1.5.Izgradnja/unaprijeđenje PPOV (uređaja za prečišćavanje)
Krajem 2020.godine izuzeti su svi predmeti koji se odnose na ovaj lokalitet pa dok se isti ne vrate Općini, nije moguće dalje vođenje ativnosti.
01.01.2023. - 31.12.2023.
Zastoj
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.2.1.1.Izrada i implementacija planova upravljanja otpadom (PUO 2020-2024/2024-2028)
Izrada Plana upravljanja otpadom općine Tešanj 2024-2028
01.07.2023. - 31.12.2023.
Zastoj
Realizacija Akcionog plana upravljanja otpadom općine Tešanj za 2023. godinu
01.01.2023. - 31.12.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.3.1.1.S.P. Rekonstrukcija toplane i proširenje obuhvata toplifikacije
Prikupljanje podataka i analiza za odobrenje projekta
20.01.2023. - 01.11.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Enes Galijašević,
3.3.1.2.Podizanje i zasada specifičnih vrsta drvećaMenadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.1.3.Uklanjanje zračne mreže JR i polaganje instalacija podzemno u užoj gradskoj jezgriMenadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.2.1.Projekti utopljavanjaMenadžeri projekta: Selvedina Sejmenović,
3.3.2.2.Projekati iskorištenje solarne energijeMenadžeri projekta: Selvedina Sejmenović,
3.4.1.1.Opremanje službi zaštite i spašavanjeMenadžeri projekta: Mensur Saletović,
3.4.1.2.Prevencija, ublažavanje i otklanjanje prirodnih i drugih nesreća
Sastanak sa predstavnicima MZ te definisanje prioriteta rješavanja nastalih problema (klizišta, vodotoka).
01.01.2023. - 20.09.2023.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensur Saletović,
© 2018-2024 Općina Tešanj