Strategija razvoja općine Tešanj za period 2018-2027

Tešanj 2027: sredina ekološke svijesti, inovativne poduzetnosti i društvene etike

Dokument strategije     Izvještaji     Menadžeri projekata     Partnerska grupa     Metodologija     Radni materijali     Ostali dokumenti

Pregled realizacije strategije razvoja

Sektor
Strateški cilj
Sektorski cilj
Program
Projekat
Nosilac
Služba

Broj Naziv projektaAktivnosti u toku / Status
1.1.1.1.Osnivanje tehnološkog centra
Posjeta primjerima Tehnoloških centara na prostoru ex-Jugoslavije od strane delegacije sastavljene od glavnih dionika na projektu (TRA, Udruzenje privrednika, privrednici, općina, srednja škola,univerzitet,...)-potencijalne destinacije u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori-konačna odluka o odabiru destinacije i programa posjete bit će naknadno donesena
06.04.2020. - 22.05.2020.
Realizacija u toku
Usvajanje Plana realizacije po fazama
01.01.2020. - 29.02.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Usvajanje Plana realizacije po fazama
18.11.2019. - 31.12.2019.
Realizacija u toku
Izrada Studije izvodljivosti
01.09.2018. - 30.12.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Ismar Alagić,
1.1.1.2.Podrška razvoja start up ideja mladih (promjena kriterija za dodjeljivanje budžetskih sredstava za pokretanje biznisa)Menadžeri projekta: Mirnes Dedukić,
1.1.1.3.Izmjena i unaprijeđenje odluke o dodjeljivanju zemljišta investitorima
Pripremiti i dostaviti Općinskom Vijeću prijedlog Odluke
01.12.2018. - 31.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Edina Begić,
1.1.1.5.Projekat promocije tehničke kulture kod učenika osnovnih i srednjih škola
Organizacija 5 radionica za programiranje mikrobitova za učenike iz 9 osnovnih škola sa područja općine Tešanj (grupe od po 20 učenika)
03.02.2020. - 29.02.2020.
Zastoj
Organizacija radionice "Robotika je zabavna" u Mješovitoj stručnoj školi Tešanj za najbolje učenike iz 9 osnovnih škola
01.10.2018. - 31.10.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
1.1.1.6.Usmjeravanje potsticaja za poljoprivredu proizvođačima koji imaju kooperantske odnose sa proizvođačima finalnih proizvoda, odnosno onima koji imaju osiguran plasman poljoprivrednih proizvodaMenadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.1.1.7.Podsticaji za kultivaciju zapuštenog (ili miniranog) u obradivo zemljište
Rad komisije na terenu(početno stanje, i završeni radovi uređenja)
03.07.2019. - 31.12.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Tamara Turkić,
1.2.1.1.Završavanje opremanja poslovnih zona sa infrastrukturnim sadržajem
Javna nabavkka.
01.08.2018. - 30.09.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Haška Hundur,
1.2.1.2.Izgradnja 110KVTS stanice Jelah
Priprema i objava tenderske dokumentacije (ista aktivnost iz 2018. godine zbog zastoja u projektu na nivou BiH)
01.01.2020. - 31.12.2020.
Zastoj
Priprema i objava tenderske dokumentacije (ista aktivnost iz 2018. godine zbog zastoja u projektu na nivou BiH)
01.01.2019. - 31.12.2019.
Zastoj
Priprema i objava tenderske dokumentacije
01.01.2018. - 16.11.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
1.2.1.4.Rekonstrukcija lokalnog puta Bukva-Medakovo-Tešanjka i regionalnog puta Tešanj-JelahMenadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
1.2.1.5. Izrada mobilne aplikacije za praćenje infrastrukturnih dešavanja na područjima industrijskih zona Menadžeri projekta: Aidin Ibrahimkadić,
1.2.1.6.Kreiranje modela upravljanja industrijskim zonama
Formiranje konačnog prijedloga
01.01.2020. - 29.02.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Istraživanje i izrada prijedloga modela
01.04.2019. - 30.09.2019.
Realizacija u toku
formiranje konačnog prijedloga
01.10.2018. - 10.10.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Hamzalija Hojkurić,
1.2.1.7.Rješavanje priključka industrijskih zona Ciglane, Glinište i Ekonomije na magistralni i regionalni put
izrada glavnog projekta od strane federalne direkcije za ceste
15.01.2019. - 23.04.2019.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
1.2.1.8.Izgradnja nove poslovne zone
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za novu poslovnu zonu.
01.01.2019. - 30.06.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Hamzalija Hojkurić,
1.2.1.9.Izrada regulacionog plana za izgrađenu poslovnu zonu Ljetinić
Javna rasprava
01.01.2019. - 28.02.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Javna rasprava
26.06.2018. - 26.07.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Nacrt zoning plana
15.06.2018. - 26.06.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
1.3.1.1.Unaprijediti saradnju privrednog sektora i srednjih škola Menadžeri projekta: Muamer Omahić,
1.3.1.2.Izmjena kriterija za stipendiranje studenata s naglaskom na deficitarna zanimanja, zanimanja od interesa za privredu i talentovane studente i izbjegavanje hiperprodukcije kadrova
Praćenje ishoda projekta na godišnjem nivou i po potrebi poduzimanje dodatnih mjera.
01.12.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Azra Muslija,
1.3.1.3.Promocija etičkog odnosa poslodavaca i radnika
Prezentacija Etičkog kodeksa interesnim skupinama
05.11.2018. - 21.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Provođenje izbora Najposlodavca
03.09.2018. - 20.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Ismar Alagić,
2.1.1.1.Nastavak adaptacije zgrada društvenih domova u ruralnim sredinama
Provođenje procedura JN
16.03.2020. - 29.05.2020.
Realizacija u toku
Izvođenje radova
23.07.2018. - 28.09.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Plančić,
2.1.1.2.Izgradnja nove školske zgrade u Medakovu
Javna nabavka
01.06.2020. - 01.11.2020.
Realizacija u toku
Izdata urbanistička i građevinska dozvola
12.10.2018. - 07.12.2018.
Zastoj
Izvedbeni projekat (revizija postojećeg ili izrada novog)
19.06.2018. - 12.10.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almir Ljevaković,
2.1.1.3.Izgradnja četiri sportske sale (Kalošević, Šije, Miljanovci i Jablanica)
primopredaja objekata i upotrebna dozvola
21.02.2020. - 20.03.2020.
Realizacija u toku
Provođenje procedure javne nabavke
01.04.2019. - 03.06.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić, , Selma Ramić,
2.1.1.4.Izgradnja objekta „Gimnazije“
Izrada idejnog projekta
01.02.2019. - 28.02.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Adela Ibraković,
2.1.1.5.Izgradnja muzičke školeMenadžeri projekta: Adem Bešlagić,
2.1.1.6.Izgradnja ambulanti u Pousorju (N. Miljanovci, Miljanovci, Piljužići)
Zaključivanje Ugovora i Realizacija za Vanjsko uređenje Doma mjesne zajednice Novi Miljanovci i ambulante Novi Miljanovci
22.06.2020. - 28.08.2020.
Realizacija u toku
Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje odobrenja za gradnju (N. Miljanovci i Miljanovci)
01.01.2019. - 31.03.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Selvedina Sejmenović,
2.1.1.7.Izgradnja zatvorenog bazenaMenadžeri projekta: Safet Jašić,
2.1.1.8.Izgradnja pješačkih staza
Izrada tenderske dokumentacije i provođenje javne nabavke za izgradnju pješačkih staza.
10.02.2020. - 31.03.2020.
Realizacija u toku
Pribavljanje ponuda za izgradnju pješačke staze - javna nabavka.
16.04.2019. - 15.05.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Izdata Urbanistička suglasnost za izgradnju pješačkih staza.
01.03.2019. - 27.11.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Meho Alić,
2.1.1.9.Izgradnja nove zgrade Centra za socijalni rad sa adekvatnom infrastrukturom
izrada glavnog projekta
01.01.2020. - 15.04.2020.
Realizacija u toku
Priprema projektne dokumentacije
04.02.2019. - 15.12.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Sabrija Kavazović,
2.1.1.10.Rekonstrukcija raskrsnice Jelah (magistralni put M4 x regionalni put R474)
Završetak Glavnog projekta
01.01.2020. - 31.03.2020.
Zastoj
Nalog JP Ceste FBiH za izvođenje radova (kružnog toka)
01.03.2019. - 30.09.2019.
Realizacija u toku
Izmjene Glavnog projekta (problem imovinsko-pravnih odnosa sa "ENERGOPETROL" dd Sarajevo)
01.01.2019. - 28.02.2019.
Realizacija u toku
Nalog JP Ceste FBiH za izvođenje radova (kružnog toka)
01.10.2018. - 28.12.2018.
Zastoj
U toku su izmjene Glavnog projekta (problem imovinsko-pravnih odnosa sa "ENERGOPETROL" dd Sarajevo)
01.05.2018. - 30.09.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.1.11.Izgradnja novog mosta na rijeci Usori (regionalni put R474)Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
2.1.1.12.Rekonstrukcija raskrsnice Tešanjka (magistralni put M4 x lokalni put Tešanj-Tešanjka)
Izbor najbolje opcije rješenja kružnog toka (od tri ponuđene opcije)
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
01.07.2019. - 31.10.2019.
Realizacija u toku
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
01.10.2018. - 21.12.2018.
Zastoj
Izrada Projektne dokumentacije
31.08.2018. - 30.12.2018.
Zastoj
Izrada projektnog zadatka
01.06.2018. - 31.08.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.1.1.13.Projektovanje rješenja saobraćaja za grad Tešanj i izgradnja parking prostora u Tešnju, Jelahu i Tešanjci
Donošenje odluke o prihvatljivosti rješenja prikazanog u Studiji
02.12.2019. - 02.03.2020.
Realizacija u toku
Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade (za studiju)
01.10.2018. - 05.10.2018.
Realizacija u toku
Potpisivanje ugovora sa nosiocem izrade (za studiju)
01.10.2018. - 05.10.2018.
Realizacija u toku
Pokretanje postupka javne nabavke za izradu Idejnog rješenja
01.08.2018. - 01.10.2018.
Realizacija u toku
Definisati projektni zadatak za izradu Idejnog rješenja (Jelah i Tešanjka)
13.07.2018. - 31.07.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nermina Bešlagić,
2.1.1.14.Projektovati saobraćajnicu južnog izlaza općine Tešanj
Javna nabavka za Studiju izvodljivosti_nastavak
01.01.2019. - 20.08.2019.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić,
2.1.1.15.Izgradnja sportske dvorane u JelahuMenadžeri projekta: Selma Ramić,
2.1.1.17.Rekonstrukcija korita na rijeci Tešanjci (Trg A. Izetbegovića)
Izrada i prihvatanja idejnog rješenja
01.01.2019. - 15.02.2019.
Zastoj
Javna nabavka za izradu idejnog rješenja po projektnom zadatku
03.12.2018. - 17.12.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Ćeman,
2.1.1.18.Razvoj elektronske podrške u javnom sektoru
Optičko uvezivanje sa ustanovama
01.01.2020. - 29.02.2020.
Realizacija u toku
Tražiti racionalizaciju postupaka između institucija
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Ispitati mogućnost korištenja DocuNove u sistemima drugih institucija
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Aidin Ibrahimkadić,
2.1.1.19.Deminiranje terena
Izrada projektne dokumentacije za ciljano tehničko izviđanje.
18.09.2018. - 31.10.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensur Saletović,
2.1.1.20.Izgradnja trotoara i raskršća namagistralnim putevima u Ljetiniću, Šijama, Mrkotiću i Kaloševiću
Izrada projektne dokumentacije raskrnice Ljetinić (postoji idejni projekt)
01.01.2019. - 30.04.2019.
Zastoj
Izrada projektne dokumentacije
01.07.2018. - 31.12.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Nihad Hadžismajlović,
2.2.1.1.Novi prostor za arhivsku građu i uspostavljanje arhiva
Komentari na Studiju izvodljivosti i konačna verzija
03.02.2020. - 28.02.2020.
Realizacija u toku
Izrada elaborata o zaštiti pohranjivanju i čuvanju arhivske građe
16.04.2019. - 29.11.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Almina Alagić,
2.2.1.2.Viši nivo osposobljenosti sportskih treneraMenadžeri projekta: Mirsad Srkalović,
2.2.1.3.Projekti „Sportom do zdravlja“Menadžeri projekta: Besim Sejdić,
2.2.1.4.Istraživanje prošlosti tešanjskog kraja i očuvanje pisane i materijalne baštine
Formiranje digitalne biblioteke Muzeja Tešanj
03.02.2020. - 01.12.2020.
Realizacija u toku
Finalno uređivanje nekropole u Bugarinovićima
01.02.2020. - 30.04.2020.
Realizacija u toku
Obrada materijala dobivenog istraživanjem
01.07.2019. - 31.12.2019.
Realizacija u toku
Izrada projektne dokumentacije za uređenje ulaza u Stari grad (biletarnica i suvenirnica) i saglasnost za gradnju
01.01.2019. - 28.02.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
2.2.1.5.Mapiranje kulturno-historijskih lokaliteta i izrada web karte Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović, Ernad Prnjavorac,
2.2.1.6.Edukacija: značaj zaštite kulturno-historijskog naslijeđa
Dizajniranje i izrada naslova za sve značajne segmente Starog grada, kao i mape
01.01.2020. - 30.06.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mensura Mujkanović,
2.2.1.7.Obogaćivanje društvenih, kulturnih i zabavnih sadržaja u ruralnim sredinama
Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja
15.04.2020. - 16.11.2020.
Realizacija u toku
Izrada Plana kulturnih i drugih sadržaja u ruralnim sredinama
02.03.2020. - 16.03.2020.
Realizacija u toku
Pripreme Programskog savjeta za manifestacije i obilježavanje drugih značajnih datuma
01.01.2020. - 28.02.2020.
Realizacija u toku
Realizacija Plana kulturnih i drugih sadržaja
15.04.2019. - 15.11.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Azra Muslija,
2.3.1.1.Prevencija maloljetničke delikvencijeMenadžeri projekta: Sabrija Kavazović,
2.3.1.2.Edukacija „Slabosti modernog društva“
Realizacije kampanje 2020 (za završne razrede školske godine 2019/2020)
03.01.2020. - 30.04.2020.
Zastoj
Menadžeri projekta: Sabahudin Omerbašić,
2.3.1.3.Formiranje interaktivnog tima za jačanje uloge porodice i etičkog kodaMenadžeri projekta: Almina Alagić,
2.3.1.4.Uspostava liste pokazatelja etičke društvene odgovornostiMenadžeri projekta: Sabahudin Omerbašić,
2.3.1.5.Socijalno uključivanje i podrška socijalno osjetljiviim osoba koje ne mogu pristupiti tržištu rada
Informisanje i podrška socijalno osjetljivim osobama u vezi objavljenih poziva podrške za zaposlenje kao i informisanje poslodavaca
03.01.2020. - 30.11.2020.
Realizacija u toku
Kreiranje alata za informisanje i podršku socijalno sojeltjivim osobama
01.04.2019. - 31.05.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Sabahudin Omerbašić,
2.3.1.6.Briga o nemoćnim osobama i rehabilitacija starih i iznemoglih lciaMenadžeri projekta: Sabrija Kavazović,
2.3.1.7.Rad sa djecom koja su izložena nasilju u porodiciMenadžeri projekta: Amir Prnjavorac,
2.4.1.1.Obuka mladih za planiranje i upravljanje projektimaMenadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.4.1.2.Fond za stipendiranje talentovanih sportista
Potvrđivanje Kriterija
01.01.2019. - 31.01.2019.
Zastoj - Mjere poduzete
Praćenje rezultata
24.12.2018. - 28.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Promocija stipendista
03.12.2018. - 29.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Dodjele stipendije
01.10.2018. - 31.10.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Donošenje Odluke o dodjeli stipendije
12.07.2018. - 29.09.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.4.1.3.Priznavanje i nagrađivanje mladih umjetnika i sportista i njihovih uspjeha i rezultata.
Pribavljanje liste sportista koji su u prvom polugodištu ostvarili značajne rezultate (Sportski savez)
01.06.2020. - 30.06.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Dodjela nagrada
03.12.2018. - 30.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Evaluacija indikatora
01.12.2018. - 24.12.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Donošenje Odluke o nagradama
01.08.2018. - 15.11.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Utvrđivanje kriterija za dodjelu priznanja i formiranje liste dobitnika
02.07.2018. - 27.07.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.4.1.4.Program obuke omladinskih lidera (omladinski rad)
Javni poziv i formiranje spiska korisnika
09.03.2020. - 10.04.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Plančić,
2.4.1.5.Dani otvorenih vrata "Dani sporta"Menadžeri projekta: Safet Jašić,
2.4.1.6.Dani volonterizma i aktivizma
Izbor i realizacija najboljeg volonterskog projekta, sa najvećim brojem učesnika, najboljim efektima za zajednicu, te uključivanje volontera u udruženja radi daljih aktivnosti
01.03.2020. - 30.08.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nedžad Unkić,
2.4.2.1.Edukacija mladih u oblasti poslovnih vještina i komunikacije (CV, pismo motivacije intervju, traženje posla, i sl.),
Organizacija online obuke nezaposlenih lica za rad u ostalim programima MS Office paketa (Word, Powerpoint,Publisher) (10 lica kroz 1 ciklus)
22.06.2020. - 22.07.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Dženita Hopić,
2.4.2.2.Prekvalifikacija i dodatna obuka za mlade (program prekvalifikacije)Menadžeri projekta: Muamer Omahić,
2.4.2.3.Poticajne mjere za prvo zaposlenjeMenadžeri projekta: Haška Hundur,
2.4.2.4.Sajam zapošljavanja mladihMenadžeri projekta: Muamer Omahić,
2.5.1.1.Medijske kampanje o vrijednostima porodice
Realizacija medija plana promocije
03.02.2020. - 30.11.2020.
Zastoj
Izrada medija plana promocije
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Evaluacija indikatora
24.12.2018. - 28.12.2018.
Zastoj
Realizacija medija plana promocije
03.09.2018. - 21.12.2018.
Zastoj
Izrada medija plana promocije
02.07.2018. - 31.08.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Edina Kadušić,
2.5.1.2.Anti-stres programi za mlade s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja rizičnih ponašanja
Realizacija Programa
03.09.2018. - 21.12.2018.
Realizacija u toku
Pribavljanje saglasnosti za djelovanje u srednjim školama
20.08.2018. - 31.08.2018.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Emina Turalić,
3.1.1.1.Dodatne količine vode
Izrada Idejnog i Glavnog projekta PEB3
03.01.2020. - 29.05.2020.
Realizacija u toku
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
03.01.2020. - 30.06.2020.
Realizacija u toku
Istražni radovi za bunar PEB3
01.01.2019. - 30.09.2019.
Realizacija u toku
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju bunara PEB 2.
07.05.2018. - 31.12.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.1.1.2.Smanjenje gubitaka i potrošnje vodeMenadžeri projekta: Himzo Bošnjak,
3.1.1.3.Proširenje obuhvata u sistemu vodosnabdijevanja (ukljućujući i male seoske vodovode u zajednički sistem)
javna nabavka za izradu priključaka
28.07.2020. - 22.09.2020.
Realizacija u toku
nastavak aktivnosti (radova) iz 2019. godine
01.01.2020. - 11.05.2020.
Realizacija u toku
Realizacija ugovora, izgradnja mreže i pumpnih stanica
03.06.2019. - 16.12.2019.
Realizacija u toku
Završetak aktivnosti iz 2018. godine (realizacija ugovora sa izvođačem)
01.01.2019. - 30.04.2019.
Realizacija u toku
Izgradnja distributivne sekundarne mreže i pumpne stanice IV (3. faza)(troškovi nadzora)
02.07.2018. - 28.12.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hajrudin Subašić, Selma Ramić,
3.1.1.4.Izrada Studije dugoročnog rješenja vodosnabdjevanja na području općine Tešanj sa idejnim rješenjima
Javna nabavka - izrada studije.
01.02.2020. - 30.04.2020.
Realizacija u toku
Projektni zadatak (prenosi se na 2020.)
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Handžić (Adnan L.),
3.2.1.1.Izgradnja primarne, sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže
Izvođenje radova na sekundarnoj mreži, zona I i II) Novi Miljanovci-Miljanovci
19.06.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Nastavak izgradnje primarnog kolektora BI (R072-ispust))
20.04.2020. - 31.07.2020.
Realizacija u toku
Realizacija ugovora (radova), troškovi nadzora
02.07.2018. - 28.12.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Mirel Hrvić,
3.2.1.2.Izgradnja PPOV (uređaja za prečišćavanje)
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
01.01.2020. - 31.05.2020.
Realizacija u toku
Javna nabavka
01.08.2019. - 31.12.2019.
Realizacija u toku
Iznalaženje izvora finansiranja
01.06.2019. - 31.12.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Nadir Medarić,
3.2.2.1.Proširenje obuhvata sistema prikupljanja komunalnog otpada
Podjela kanti /Sklapanje ugovora.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Podrška i praćenje efekata rada općinske inspekcije prema Odluci o komunlnoj djelatnosti i sanitarnom minimumu
01.03.2019. - 15.12.2019.
Realizacija u toku
Podjela kanti / Sklapanje ugovora
01.09.2018. - 24.12.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Handžić (Adnan L.),
3.2.2.2.Sanacija deponije "Bukva" (tretman procjednih voda, otplinjavanje)
Instalacija i obuka zaposlenika za rad na vagi.
01.05.2020. - 30.06.2020.
Realizacija u toku
Hortikulturalno uređenje -prva faza.
01.04.2020. - 30.06.2020.
Realizacija u toku
Građevinski radovi na deponiji i instalacije sadržaja planiranih Glavnim projektom sanacije deponije.
21.02.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Pribavljanje građevinske dozvole za radove na deponiji.
01.01.2020. - 29.02.2020.
Realizacija u toku
Pribavljanje građevinske dozvole. (uslovljeno izradom glavnog projekta)
01.05.2019. - 31.12.2019.
Realizacija u toku
Pribavljanje građevinske dozvole
01.11.2018. - 24.12.2018.
Zastoj
Javna nabavka: Instalacija kolske vage na ulazu
01.09.2018. - 30.11.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Hasan Handžić (Adnan L.),
3.2.2.3.Primarna selekcija otpada
Edukacija građana i medijska kampanja.
01.01.2020. - 31.01.2020.
Realizacija u toku
Praćenje efekata 251 domaćinstvo odvojenog prikupljanja otpada.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Definisanje broja i strukture korisnika razvrstavanja otpada,
01.02.2019. - 28.02.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Handžić (Adnan L.),
3.2.2.4.Rješavanje opasnog otpada
Praćenje efekata JU i JP na mjesečnom nivou tokom čitave godine.
01.01.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Praćenje realizacije organizovanog odlaganja opasnog otpada na mjesečnom nivou
01.03.2019. - 20.12.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Hasan Handžić (Adnan L.),
3.2.2.5.Veći stepen primjene odluke o komun. redu i sanitarnom minimumu, eko policajacMenadžeri projekta: Meho Alić,
3.2.2.6.Izrada plana upravljanja otpadom
Javna nabavka za izradu Plana upravljanja otpadom
01.10.2018. - 31.12.2018.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Fuad Mešić,
3.3.1.1.Proširenje obuhvata toplifikacije, uključujući i Jelah
Izvođenje radova
16.05.2020. - 15.09.2020.
Realizacija u toku
Javna nabavka 50% od preostalih radova na projektu (grana IX)
01.02.2020. - 15.05.2020.
Realizacija u toku
Javna nabavka i realizacija projekta (grana IX)
01.05.2019. - 01.10.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Asim Bašalić,
3.3.1.2.Realizacija prve faze rekonstrukcije centralnog sistema daljinskog grijanja uz mogućnost primjene obnovljivih izvora energije
Donošenje odluke od strane Osnivača o prihvatanju konstrukcije finansiranja
01.06.2020. - 30.06.2020.
Realizacija u toku
Donošenje odluke od strane organa Osnivača o prihvatanju investicionog elaborata i načina investiranja
15.02.2020. - 31.03.2020.
Realizacija u toku
Formiranje radnog tijela za pripremu dokumentacije u cilju donošenja odluka o javnom pozivu za privatno partnerstvo
01.02.2019. - 15.02.2019.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Asim Bašalić,
3.3.1.3.Eko oaza, jezero Rastoke
Javna nabavka radova (u skladu sa raspolozivim finansijskim sredstvima, referentna sredstva predvidjena Budzetom).
01.06.2020. - 15.09.2020.
Realizacija u toku
Zahtjev i izrada urbanističke saglasnosti.
07.01.2020. - 16.03.2020.
Realizacija u toku
Menadžeri projekta: Vahid Festa,
3.3.1.4.Edukacija o značaju planskog pošumljavanja i realizacija u praksi
Edukacija i pokazna akcija pošumljavanja.
30.03.2020. - 30.04.2020.
Zastoj
Izrada i distribucija promotivnog materijala.
02.03.2020. - 27.03.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Izbor predavača na edukaciji o značaju pošumljavanja.
10.02.2020. - 28.02.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.1.5.Podizanje drvoreda u urbanim sredinama
Nabavka sadnica platana.
20.04.2020. - 08.05.2020.
Zastoj - Mjere poduzete
Menadžeri projekta: Meho Alić,
3.3.1.6.Uspostava stalnog mjerenja zrakaMenadžeri projekta: Mensur Saletović,
3.3.2.1.Projekti utopljavanja
Javni konkurs Fonda za okoliš za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2020.godinu-JP 2020/2, vezano za Lot 5. Unapređenje korištenje energije.
07.04.2020. - 15.10.2020.
Zastoj
Realizacija mjera utopljavanja
03.04.2020. - 31.12.2020.
Realizacija u toku
Javni poziv Federalnog Ministarstva za prostorno uređenj za utopljavanje obekata-Aplikacija za OŠ Huso Hodžić Tešanj
06.02.2020. - 29.05.2020.
Realizacija u toku
Utvrđivanje Liste priorieteta objekata za utopljavanje za 2020.godinu
06.01.2020. - 20.01.2020.
Realizacija u toku
Utvrđivanje referentne vrijednosti za 2017. godinu
06.06.2018. - 29.06.2018.
Zastoj
Menadžeri projekta: Selvedina Sejmenović,
© 2020 Općina Tešanj