Prijava
Petak 15.11.2019
Događaji:
Pretraga

Ljudske misli treba da budu bliske jedna drugoj u našem nastojanju da činimo dobro jedni drugima te da jedni druge hrabrimo na putu istine i pravde. Zato je Hidžra kao čin samožrtve za opće dobro označen kao najznačajniji datum u povijesti islama od kojeg, ili prema kojem se mjere drugi događaji.


Hajr i berićet u Hidžretskoj 1432. novoj godini.


OPĆINSKI NAČELNIK

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.