Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

Naše društvo još uvijek nije iskoristilo potencijal društvenog angažmana žene koji je potreban zajednici, kako kroz institucionalno djelovanje tako i kroz društvene procese. Prisjećanje na ovaj dan ne treba biti ideološke naravi, niti demagoške teze o ravnopravnosti žena, nego potrebe da se afirmiše stvarna uloge žene u našem društvu.

Sa željom da se uloga žene u našem društvu razvija na najbolji način i da se afirmacija žene postigne kroz njene vrline kao nova vrijednost našeg društva, svim ženama čestitamo 8. mart - Dan žena.


PREDSJEDAVAJUĆI OPĆINSKOG VIJEĆA                               

Esmir Subašić  

 

OPĆINSKI NAČELNIK                                                                                                        

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.