Prijava
Petak 10.7.2020
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik objavljuje javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca Općine Tešanj

 

Tekst konkursa preuzeti ovdje

Tekst izjave - prilog broj 1, preuzeti ovdje

Tekst izjave o mogućem sukobu interesa - prilog broj 2, preuzeti ovdje