Prijava
Četvrtak 2.7.2020
Događaji:
Pretraga

Poziv na javnu raspravu: Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće Mekiš i Trebačka rijeka možete pogledati ovdje

Nacrt Odluke možete pogledati ovdje

Kartu možete pogledati ovdje

 

 

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc