Prijava
Utorak 2.6.2020
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj poziva sve zainteresovane fizičke i pravne osobe, kao i dosadašnje korisnike javnih površina, da se prijave najkasnije do 27.12.2018.godine, radi iskazivanja interesa za korištenje javnih površina u 2019. godini za: objekte poslovne namjene, ljetne bašte, kioske i druge slične objekte lagane konstrukcije, garaže, parkinge, tende, štandove, reklamne panoe kao i druge namjene u skladu sa Odlukom o korištenju javnih površina.

Detaljnije možete pogledati ovdje