Prijava
Ponedjeljak 13.7.2020
Događaji:
Pretraga

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

 

Radovi                                                          

 

Odjeljak I:      UGOVORNI ORGAN

 

I.1.      PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANAOrganizacija:

Općina Tešanj

Kontakt-osobe:

Zijad Spahić – za proceduru javne nabavke, Suad Huskić i Ismar Alagić  – za tehnički dio predmeta nabavke

Adresa:

Trg Alije Izetbegovića, broj 11

Poštanski broj:

74260

Grad:

Tešanj

Identifikacioni broj:

4218328550008

Telefon:

032 650-022

Faks:

032 650-220

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

www.opcina-tesanj.ba

I.2.      VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN)

I.2.a     upravni organ              na lokalnom nivou

 

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

II.1      VRSTA UGOVORA:

Radovi                                                                     

II.3.     NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA

Rekonstrukcija (restauracija) objekta „Eminagića kuća“ – faza 2

II. 4.    OPIS PREDMETA UGOVORA:

Građevinsko-zanatski radovi, elektroinstalacije, uređaji za grijanje, instalacije vodovoda i kanalizacije (kao u tenderskoj dokumentaciji).

II. 5.    PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a)

111.111,10 KM

 

Odjeljak III:   POSTUPAK

 

III. 1.  VRSTE POSTUPKA:

Otvoreni                                                                                            

III. 2.  KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34  ZJN):

(a)       Samo najniža cijena                                                              

 

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA

 

IV. 1.   NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA

 

Broj ugovora:              02-49-1-5555-18/09

Organizacija:

"Dedo-rez" d.o.o. Zenica

Adresa:

Arnauti 98

Poštanski broj:

72000

Grad:

Zenica

Identifikacioni broj:

4218141130005

Telefon:

032 427-679

Faks:

030 525-376

Elektronska pošta (e-mail):

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Internet adresa (web):

-

 

IV.2.    INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ
CIJENI PRIMLJENIH PONUDA

 

Cijena najuspješnije ponude: 115.232,79 KM

Cijena najniže ponude:           115.232,79 KM                      /           najviše ponude: 115.232,79 KM

 

IV. 3.   PODUGOVARANJE

Da li se predviđa podugovaranje?

Da       Ne      

 

Odjeljak V:    DODATNE INFORMACIJE

V.1.     DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA

02.03.2010. godine

V.2.     BROJ PRIMLJENIH PONUDA

1 (jedna)

 

V.3.     DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U
“SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”?

Da       Ne      

 

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja:

Broj obavještenja

1-13-18477-09

u "Službenom glasniku BiH" br.

101/09

objavljenom dana

28.12.2009. g

 

DOSTAVLJENO:

  1. Službeni glasnik BiH (JP NIO Službeni list BiH, Ul. Magribija broj 3, 71000 Sarajevo),
  2. web-stranica Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
  3. Oglasna tabla Općine Tešanj (nakon objavljivanja u Službenom glasniku BiH),
  4. arhiva.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK:

_______________________

FUAD Šišić, dipl. ing. maš.