Prijava
Petak 21.2.2020
Događaji:
Pretraga

U srijedu, 18. aprila 2012. godine Općinski načelnik će privatno primati stranke;

U 14,00 sati potpisivanje Sporazuma za izgradnju centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za tri općine: Tešanj, Doboj Jug i Usora;

U 15,15 sati bit će održan Kolegij Općinskog vijeća.