Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Na osnovu članova 67. i 68. Zakona o stvarnim pravima (Službene novine Federacije BiH, broj: 67/13 i 102/13) i člana 103. Odluke o komunalnom redu i sanitarnom minimumu (Službeni glasnik općine Tešanj, broj: 03/10), Općinski komunalni inspektor, donosi

 

UPOZORENJE
o obavezi uređenja ograda pored ceste


Obaveza je svih vlasnika/korisnika parcela da održavaju ograde i drveća pored cesta i ulica, propisno potkrešu žive ograde i živice na području općine Tešanj. Obaveza svih je da živu ogradu treba uredno održavati kao i granje drveća uz cestu, potkresati ravno sa ivičnom linijom do gabarita saobraćajnog profila. Ukoliko se to ne učini njihov položaj će znatno smanjiti vidljivost i bezbijedno odvijanje saobraćaja, odnosno može doći do opasnosti po pješake i vozila.

Dakle, vlasnici ili korisnici parcela prema cestama i ulicama bi bili suodgovorni za nesreće nastale zbog smanjene vidljivosti. Zabranjuje se bacanje granja uz cestu, a pogotovo u cestovne kanale.

Za provođenje kontrole i poduzimanje potrebnih mjera zadužena je Komunalna inspekcija općine Tešanj, koja će vršiti provjeru na terenu da li se poštuje upozorenje, a za nepridržavanje istog pokretati potrebne mjere prema svakom neodgovornom pojedincu.

 

KOMUNALNO-VODNI INSPEKTOR:

SEDAD Alićehajić, dipl.ing.građ.

 

Upozorenje o obavezi uređenja ograda pored ceste možete pogledati ovdje.