Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Jučer je u sali Općinskog vijeća održana 10. sjednica Općinskog vijeća Tešanj sa početkom u 14,00 sati, sa predloženim dnevnim redom:

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta za I polugodište 2017. godine,
2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Tešanj za 2017. godinu,
3. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Ugovor o pružanju javnih vodnih usluga,
4. Nacrt zoning plana "Poslovna zona Glinište",
5. Prijedlog Odluke o kupovini zemljišta u Jelahu,
6. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine na lokalitetu zv. “Kiseljak”,
7. Prijedlog Odluke o prenosu prava na nekretnini na Općinu Tešanj,
8. Prijedlog Odluke o odobravanju prodaje nekretnina i  o raspisivanju Javnog konkursa za nekretnine na lokalitetu  u Mrkotiću
9. Prijedlog  Odluke o prodaji nekrentina kod obdaništa u Tešnju,
10. Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period 01.01. – 30.06.2017.godine,
11. Informacija o stanju bezbjednosti na području općine Tešanj za I polugodište 2017. godine i bezbjednosti   
učesnika u saobraćaju na području općine Tešanj.

O svim tačkama dnevnog reda Vijeće je raspravljalo i završilo sa radom u 17,34 sati.

 

Termini emitovanja sjednice Vijeća u  programu TV “Smart” Tešanj su:                                                                                                   

-  subota, 29.07.2017.godine  u 21,00 sat  i

-  nedjelja, 30.07.2017.godine u 14,00 sati.