Prijava
Petak 10.4.2020
Događaji:
Pretraga

Završeni su radovi na sanaciji i rekonstrukciji dionice puta Zema-Alići i sanaciji i rekonstrukciji dionice puta Tugovići-Ripna.

Sredstva za realizaciju su obezbijeđena iz kapitalnih grantova viših nivoa vlasti , GSM sredstava i učešća građana.

Izvođač radova je firma Dobojputevi d.d. Doboj Jug i Geo-put d.o.o. Maglaj.