Prijava
Subota 28.3.2020
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima održao je sastanak sa predstavnicima MZ Tešanjka, a sastanku su prisustvovali i predstavnici lokalnog vodovoda i KP RAD. Ovom prilikom razgovarano je o radu i funkcionisanju lokalnog vodovoda, koji je privatno vlasništvo i kojeg koristi 179 domaćinstava, kao i o nedostatku vode i redukciji. Dogovoreno je da se u narednim danima odrede predstavnici vodovoda, nakon čega će uslijediti razgovori oko rješavanja daljeg funkcionisanja ovog vodovoda.