Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

U okviru Službe civilne zaštite Općine Tešanj vodi se evidencija klimatoloških podataka sa dvije meteo stanice i to sa automatske meteo stanice kod Vatrogasnog doma i meteo stanice kod Filter stanice JP Rad koja nije u potpunosti opremljena potrebnim mjernim instrumentima. Na osnovu svakodnevnih mjerenja (tri mjerenja) podaci se evidentiraju, te se na osnovu njih rade mjesečne i godišnje analize koje sadrže neke od osnovnih klimatoloških podataka. I pored toga što Općina Tešanj nema klimatologa, osnovni podaci se prikupljaju i analiziraju prema važećim metodološkim postupcima za obradu klimatoloških podataka. Također, Općina Tešanj je u saradnji sa Federalnim meteorološkim zavodom usaglasila aktivnosti oko instalacije nove padavinske stanice na području općine Tešanj, te je ova aktivnost u završnoj fazi realizacije.

Klimatološku analizu za 2018. godinu sa nekim od klimatoloških elemenata, kao i komparativne klimatološke podatke za period 2005.-2018. godina možete pogledati ovdje