Prijava
Četvrtak 16.7.2020
Događaji:
Pretraga

U kancelariji pomoćnika Općinskog načelnika za civilnu zaštitu Mensura Saletovića održan je sastanak sa predstavnicima preduzeća RAD d.d. Tešanj i predstavnicima mjesne zajednice Kalošević. Tema sastanka je bila instaliranje mobilnog postrojenja za prečišćavanje vode za potrebe vodovoda Kalošević, koje je na zahtjev Općine Tešanj dodijeljeno od strane Kantonalne uprave civilne zaštite ZDK. Dogovoreni su dalji koraci na pripremama za instaliranje navedenog postrojenja.

 

 

 

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE