Prijava
Srijeda 27.5.2020
Događaji:
Pretraga

Općinsko vijeće Tešanj usvojilo je poticajne mjere za povećanje broja priključaka novih korisnika na daljinsko grijanje. Umanjene su cijene priključne takse sa sadašnjih 10,00 KM/m2 (fizičkim licima) na 3,00
KM/m2 i sa 15,00 KM/m2 (pravnim licima) na 7,50 KM/m2 . Oslobađeni od plaćanja priključne takse prema izmjeni Odluke su nevladine i sportske udruge koje su ujedno i vlasnici prostora, ako prostori nisu dati u zakup. Sljedeća mjera poticaja koja je usvojena Odlukom odnosi se na oslobađanje od plaćanja grijanja za prvu grejnu sezonu za sve potrošače koji su priključeni putem paketne podstanice. Ovim potrošačima Toplana d.d. će ujedno omogućiti nabavku paketne podstanice na 12 mjesečnih rata.Za sve dodatne informacije i način korištenja usvojenih poticajnih mjera možete se informisati u JP Toplana d.d. Tešanj.