Prijava
Subota 4.7.2020
Događaji:
Pretraga

U prostorijama Općine Tešanj održana je obuka 16 uposlenika Općine Tešanj iz oblasti javnih nabavki. Uposlenici su aktivno učestvovali u obuci koja je obuhvatila primjenu Zakona o javnim nabavkama kada je u pitanju izrada tenderske dokumentacije, izbor kriterija za dodjelu ugovora kao i definisanje potkriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Osim teoretskog, obuka je sadržavala i praktični dio.