Prijava
Četvrtak 2.4.2020
Događaji:
Pretraga

Općinski načelnik Suad Huskić sa saradnicima u društvu izvođača radova i predstavnika MZ Jelah posjetio je gradilište – radove na projektu Izgradnje sistema prikupljanja,odvodnje i prečišćavnja otpadnih voda. U MZ Jelah, na dionici Rastoke radovi su u završnoj fazi i do kraja ovog mjeseca se očekuje završetak.

U MZ Tešanjka radovi su završeni, ostalo je da se uradi uređenje terena (asfalni sloj). Načelnik općine Usora Zvonimir Anđelić sa saradnicima pridružio se posjeti na ovoj dionici, budući da se radi o radovima na teritoriji općina Usora i Tešanj.

Od 2015. godine do danas u projektovanje i gradnju 26 km primarne kanalizacione mreže uloženo je 11 miliona maraka. Nakon izgradnje sekundarne mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda na ovaj sistem bit će spojeno cca 30.000 stanovnika, uključujući i dio stanovnika općine Usora.