Prijava
Subota 11.7.2020
Događaji:
Pretraga

Općina Tešanj obavještava sve građane da će u dane 18. i 19. (četvrtak i petak) 2019. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja motornim vozilima na nerazvrstanoj cesti NC-Pire-Smreče-Škola kroz Džemilić Planje radi izvođenja radova na sanaciji klizišta u dijelu nerazvrstane ceste u blizini Muharemovića.

Za vrijeme privremene obustave saobraćaja mogu se koristiti alternativni pravci pored nekadašnje kasarne, lokalnom cestom LC-5-Raduša-Džemilić Planje-Orašje Planje-Potočani.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja postavljen je na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka, a možete pogledati i ovdje

 

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc