Prijava
Ponedjeljak 25.5.2020
Događaji:
Pretraga

Danas je u sali Općinskog vijeća održana edukacija administracije na temu: Odnosi sa javnošću i Imidž Općine Tešanj. Predavač je bila Dr. sc. Senija Šehanović. Tokom današnjeg predavanja, razgovarano je o načinima internog i eksternog komuniciranja, o identitetu i imidžu, ali i o PR strategiji – sprečavanju i rješavanju problema u odnosima s javnošću organa lokalne Uprave.